Nachtcontrole in natuurgebieden op de Utrechtse Heuvelrug

In de nacht van 12 op 13 januari 2021 is een grote controle gehouden in de Utrechtse natuurgebieden. Toezichthouders van diverse terreineigenaren hebben gecontroleerd of er tussen zonsondergang en -opkomst recreanten actief waren in de natuurterreinen op de Utrechtse Heuvelrug. Zes personen ontvingen een proces verbaal en elf mensen kregen een waarschuwing.

Tussen zonsondergang en zonsopkomst is het betreden van natuurterreinen voor iedereen verboden. Natuurgebieden in Utrecht worden overdag druk bezocht. Daardoor zijn veel dieren die hier leven genoodzaakt ’s-nachts hun voedsel te zoeken. Om de rust voor deze dieren te waarborgen zijn de terreinen in de nachtelijke uren gesloten voor publiek.

Broodnodige rust

Er zijn signalen dat steeds meer mensen de natuur bezoeken na zonsondergang. Dit kan variëren van een avondwandeling met of zonder hond, een buitenrit te paard of een fietstocht over de mountainbikeroute, al dan niet in groepsverband. Deze activiteiten verstoren de broodnodige rust voor alle dieren die hier leven en kan grote gevolgen hebben. BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) van Staatsbosbeheer, Het Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, de provincie Utrecht, diverse gemeenten en meerdere particuliere Landgoederen hebben hun handen ineen geslagen om de natuurwaarden in de Utrechtse natuurgebieden te beschermen.

Bekeuring

Omdat de druk op de natuur steeds meer toeneemt zoeken de BOA’s van de verschillende terreineigenaren elkaar steeds vaker op om gezamenlijk te controleren en op te treden. Er worden in de komende periode meerdere acties georganiseerd, zowel overdag als in de nachtelijke uren. Een overtreding kost minimaal 100 euro exclusief administratiekosten. Iedereen wordt opgeroepen om bij het bezoeken van een natuurgebied de borden te lezen om te zien welke regels er gelden. Geef de natuur rust op de momenten en plaatsen waar dat van u gevraagd wordt.