Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug coördineert communicatie over stormschade Leersum

Alle updates over de stormschade in Leersum te vinden via de kanalen van Nationaal Park

Het noodweer van vrijdag 18 juni heeft tot ongekende schade geleid in de bossen op de Utrechtse Heuvelrug rond Leersum. Duizenden bomen zijn omgewaaid en op sommige plekken liggen complete bospercelen plat. De komende maanden zijn de terreineigenaren druk bezig om het gebied op te ruimen en weer toegankelijk te maken. Om duidelijk te maken welke gebieden wel of niet toegankelijk zijn, coördineert Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug de komende periode de communicatie hierover.

De bossen en natuurterreinen van Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap en meerdere particuliere grondeigenaren zijn getroffen. Er hangen veel takken en boomkruinen los en veel bomen zijn instabiel of staan op scherp. De gebieden van deze eigenaren moeten vanwege de onveilige situatie op de lanen in de bossen  voorlopig nog enige tijd gesloten blijven.

Op de website www.np-utrechtseheuvelrug.nl/stormschade is alle actuele informatie terug te vinden. Ook staat hierop een kaart van het gebied, waarop te zien is welke gebieden gesloten zijn of open. Zodra nieuwe gebieden opengesteld worden, wordt de kaart aangepast en worden de updates gedeeld op de social media kanalen van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Daarnaast staan er in de gebieden zelf bordjes met actuele informatie. Respecteer a.u.b. de toegangsregels! Het is voor uw eigen veiligheid.