Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug ontvangt jaarlijkse bijdrage van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden voor de uitvoering van extra projecten binnen de Blauwe Agenda

Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) hebben vandaag een dienstverleningsovereenkomst getekend. HDSR financiert daarmee de komende vijf jaar extra projecten vanuit de Blauwe Agenda. Met deze financiering kan het NPUH nóg meer projecten uitvoeren op het gebied van bewustwording, communicatie, onderzoek en monitoring.

Recent werd de uitvoeringsagenda van de Blauwe Agenda door de stuurgroep vastgesteld. De Blauwe Agenda heeft als doel om het watersysteem op de Utrechtse Heuvelrug robuust en toekomstbestendig maken om zo de natuur gezond te maken en te houden en de drinkwatervoorziening in de regio te beschermen. Iets dat hard nodig is, aangezien de natuur – vooral boven op de Heuvelrug – sterk te lijden heeft onder de aanhoudende droogte als gevolg van het veranderende klimaat.

Binnen de Blauwe Agenda is het NPUH leidend op het gebied van de bewustwordings- en communicatieprojecten. Vanuit de Blauwe Agenda en de bijbehorende basisfinanciering voert het NPUH al een aantal werkzaamheden uit. Zo wordt de online informatiepagina over de Blauwe Agenda bijgehouden, initieert het NPUH de samenwerking met andere gebiedspartijen rondom water en onderhoudt het NPUH de publieke kennisbank rondom water en klimaatadaptatie. Ook zal er een communicatiestrategie ontwikkeld worden, waar het NPUH samen met de partners binnen de Blauwe Agenda vervolgens uitvoering aan zullen geven.

Het NPUH wil vanuit haar ambitie om de natuur en het landschap te beschermen, beheren en ontwikkelen graag nog meer doen en extra bewustwordingsprojecten uitvoeren. Vitens draagt €15.000,- per jaar bij en dankzij de jaarlijkse financiële bijdrage van €40.000,- vanuit HDSR kan het NPUH de komende jaren aan de slag. Gijs de Kruif, directeur-bestuurder van het NPUH, licht toe waarom het NPUH hier zo blij mee is: “Het is mooi te zien dat Waterschap HDSR financieel bij gaat dragen nu we in de uitvoeringsfase beland zijn. Dat helpt ons niet alleen bij het opzetten van projecten, maar laat ook zien dat HDSR een erg betrokken partij is”.

Door het ondertekenen van de dienstverleningsovereenkomst kan het NPUH bijvoorbeeld een theatercollege organiseren over het watersysteem van de Utrechtse Heuvelrug. De Jongerenraad van het NPUH gaat met deze bijdrage een activiteit organiseren voor jongeren rondom het thema water en ook basisschoolleerlingen zullen leren over het bijzondere watersysteem binnen het project HeuvelrugWijs. Door de bijdrage van HDSR kan HeuvelrugWijs uitbreiden naar meerdere plekken in het Nationaal Park, zodat HeuvelrugWijs voor alle scholen in en rondom de Utrechtse Heuvelrug goed bereikbaar is.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden regelt het lokale en regionale waterbeheer in Midden-Nederland. Ze zuiveren het afvalwater, onderhouden de dijken en regelen het waterpeil. HDSR is al één van de samenwerkende partners binnen de Blauwe Agenda, maar draagt op deze manier nog verder bij aan de bijbehorende ambities. Hoogheemraad Nanda van Zoelen: “Wij vinden het belangrijk om het watersysteem op de Utrechtse Heuvelrug te verbeteren en dat kunnen we het beste doen met een gezamenlijk aanpak. Klimaatverandering kan leiden tot schade in de landbouw en natuur en wateroverlast voor inwoners van het gebied en dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. Met een goede samenwerking krijgen we veel voor elkaar.”

De Blauwe Agenda is een samenwerkingsverband tussen de provincie Utrecht, Waterschap Vallei & Veluwe, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Vitens, Utrechts Particulier Grondbezit, de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Land- en Tuinbouw Organisatie, Utrechts Landschap (als vertegenwoordiger voor terrein beherende organisaties) en Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.