Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug roept op: investeer in groen

In de aanloop naar de Provinciale Staten Verkiezingen 2019 grijpt het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug elke gelegenheid aan om het belang van bescherming en ontwikkeling van de groene long van provincie Utrecht te onderstrepen. Onze stelling: investeren in groen en erfgoed is investeren in de economie. Kom naar de debatten en kies tijdens de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart voor het Nationaal Park.

Op veel plekken in de provincie gaan bewoners, organisaties en politiek met elkaar het gesprek aan over hun wensen voor Utrecht. Het Nationaal Park draagt met haar visie op de cruciale rol van de natuur op de Heuvelrug aan het welzijn en de welvaart in onze regio bij aan de verkiezingsdebatten. Voorzitter Janine Caalders van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug ziet het zo: “De provincie Utrecht dankt haar concurrerende positie aan de combinatie van sterke economie en een groene, gezonde leefomgeving. Het behoud van onze natuurwaarden is echter niet vanzelfsprekend. Daarom zeggen wij: investeren in groen en erfgoed is júíst investeren in de economie. Wij roepen de politiek op om daar de goede voorwaarden voor te creëren.”

Lusten en lasten beter verdelen
In Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug werken provincie, gemeenten, ondernemers en terreineigenaren aan behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en erfgoed. Dit doen ze mede vanuit het besef dat investeren in groen noodzakelijk is om de unieke aantrekkingskracht van de provincie te behouden. “De druk op de ruimte is groot: recreatie, wonen, werken en mobiliteit nemen toe. Ook profiteren we allemaal van de lusten, maar komen de lasten voor een groot deel bij een kleine groep terecht: natuurorganisaties en particuliere eigenaren.”

Als we de Heuvelrug als grootste bos van de Randstad ook in de toekomst gezond willen vraagt dat om een gezamenlijke inzet van alle belanghebbenden, legt ze uit. “Gebruikers, ondernemers en overheden zetten zich samen in om het gebied mooi groen te houden, ook financieel.”

Gezocht: investeringen vanuit de markt
Een van de initiatieven die daarvoor nodig is, is het ontwikkelen van vereveningsinstrumenten. Caalders legt uit: “Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, mobiliteit en recreatie zorgen voor extra druk op het groen. Dat is alleen houdbaar als we als samenleving investeren in natuur en landschap. Een investering dus vanuit de markt”, benadrukt ze. “Die investeringen kunnen alleen worden uitgelokt als de betrokken overheden daar de goede (ruimtelijke) voorwaarden voor creëren.

Debat bijwonen
Wilt u ook een debat bijwonen? U bent van harte welkom. dan bijvoorbeeld voor het O-gen plattelandsdebat op 6 maart in Maarsbergen over wat er speelt in het buitengebied van Utrecht-Oost rondom landbouw en voedsel, natuur en landschap, recreatie en cultuur, de energietransitie en sociale innovatie. Op 4 maart debatteren de lijsttrekkers in Tivoli/Vredenburg over een ‘groen en gezond Utrecht’. Dit debat is in handen van IVN, Natuurmonumenten, Utrecht Landschap, LEU, Staatsbosbeheer en NMU, allen partners in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Aanmelden kan op de IVN-site.

Uw stem telt mee
Iedereen die de natuur en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug een warm hart toedraagt, raden wij aan te gaan stemmen voor de Provinciale Staten. Want de provincie gaat over meer dan je denkt. Over natuur en recreatie. Over erfgoed. Over gezonde leefomgeving. Kortom, over alles wat leven in de provincie Utrecht waardevol maakt. Meer informatie over stemmen staat op https://kiesjouwutrecht.nl/