Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug zoekt Jongerenraad!

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) is een prachtig natuurgebied waar constant hard aan gewerkt wordt om dat in stand te houden. Als we de terreineigenaren vragen waarom zij dit doen, is het antwoord vaak: “wij zijn geen eigenaar van de natuur, maar we beheren het alleen om het in zo goed mogelijke staat te kunnen doorgeven aan de toekomstige generatie”. Immers, als je vandaag begint met de aanplant van allerlei bomen en struiken, zul je pas over tientallen jaren een mooi bos hebben. Met die gedachte in je achterhoofd is het dus eigenlijk heel gek dat jongeren nog niet aan de praattafel van ons mooi natuurgebied zitten.

Daarnaast bezoeken ook veel jongeren de Utrechtse Heuvelrug. En wie weten er nou beter wat er speelt onder jongeren dan de jongeren zelf? Daarom richt Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug een Jongerenraad op. Deze raad geeft een stem aan de jongeren die op en rondom de Utrechtse Heuvelrug wonen, zodat ook hun meningen en ideeën gehoord worden.

De Jongerenraad mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Stichting, zowel op beleids- als projectniveau. Zoveel mogelijk van dit advies zal de Stichting meenemen in de uitvoering van haar taken. Daarnaast wordt de Jongerenraad jaarlijks gevraagd om op het programmaoverleg een presentatie/ discussie te leiden met een grote groep stakeholders in het gebied. De invulling hiervan is aan de Jongerenraad zelf. Daarbij is er ruimte voor de Jongerenraad om ook zelf een project of activiteit op te zetten ter bevordering van jongerenparticipatie en het beschermen, behouden en ontwikkelen van natuur, landschap en (cultureel) erfgoed op en rondom de Utrechtse Heuvelrug.

De eerste ronde inschrijvingen loopt tot en met 26 maart.  Alle jongeren tussen de 16 en 26 jaar oud die wonen in een gemeente op of rondom de Utrechtse Heuvelrug (Amersfoort, Baarn, Bunnik, de Bilt, Leusden, Renswoude, Rhenen, Soest, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woudenberg en Zeist) kunnen zich aanmelden. Uiteindelijk kiezen we 8-10 jongeren die de eerste Jongerenraad NPUH zullen zijn. Wil je meer weten of je aanmelden? Kijk dan op www.npuh.nl/jongerenraad