Netwerkbijeenkomst ‘Klimaatadaptatie’ Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Dat het veranderende klimaat invloed heeft op de Utrechtse Heuvelrug is ondertussen algemeen bekend en daarmee is het thema klimaatadaptatie ook een steeds belangrijker thema. Om die reden organiseerde Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) op 21 oktober de netwerkbijeenkomst Klimaatadaptatie op het prachtige kasteel Groeneveld.

Een toepasselijke locatie, want Landgoed Groeneveld ligt op de grens van ‘nat en droog’, en het juiste evenwicht hiertussen is van groot belang. Mark Röell, burgemeester van de gemeente Baarn, opende de bijeenkomst en benadrukte dit ook: “De balans tussen nat en droog is het fundament van de kwaliteit van het Nationaal Park en de omgeving. Ons aanpassen aan de veranderingen die hoe dan ook op ons afkomen, is dan ook onontbeerlijk.”

Vervolgens gaf Gijs de Kruif, directeur-bestuurder van stichting NPUH, een toelichting op hoe het NPUH een rol kan spelen in deze transitie: “De Stichting NPUH is de tafel waar alle partijen met een belang in het gebied welkom zijn om aan te praten en zo te kijken hoe ze gezamenlijk de uitdagingen in het gebied op kunnen pakken.” Jeroen Haan, Dijkgraaf van HDSR, noemde in zijn verhaal over de Blauwe Agenda en de watergerelateerde uitdagingen in het gebied ook het belang van samenwerking: “We moeten het samen doen. Samen moeten we vastgeroeste overtuigingen veranderen.”

Tot slot hield Helga van Leur, Ambassadeur in Klimaat, Duurzaamheid en Gedrag, een betoog onder de naam ‘Vandaag hebben we morgen in handen’. Volgens Helga ligt in de basis van veel recente crises het klimaat, dus als we het klimaatprobleem oplossen, lossen we veel problemen op. Daarvoor moeten we de klimaatcrisis aanpakken, ons aanpassen en de veranderingen (deels) accepteren. Als we allemaal een beetje inschikken, heeft iedereen vrijheid. De vraag van Helga is dus: wat kan en ga jij doen?

Met die laatste vraag in het achterhoofd werd er vervolgens lang enthousiast nagepraat door de ruim zestig aanwezigen. Nieuwe contacten werden gelegd en ideeën werden gedeeld. Zo hebben we weer een stapje gezet richting het samen in actie komen, ongeacht of dat nu als beleidsmaker, landgoedeigenaar, beheerder, politicus, belangenvertegenwoordiger, of vanuit een ander belang is.