Nieuwe directeur-bestuurder Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Janine Caalders neemt afscheid van het Nationaal Park – Gijs de Kruif neemt het stokje over

Janine Caalders neemt afscheid van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Sinds maart 2016 was ze betrokken bij het Nationaal Park, eerst als voorzitter later als directeur-bestuurder. In de rol van kwartiermaker zorgde ze ervoor dat het Nationaal Park een stevige ondergrond kreeg met nieuwe ambities en een vernieuwde samenwerking. Nu 5 jaar later is het tijd om het stokje over te dragen en wel aan Gijs de Kruif. Vanaf 1 februari 2021 zal hij vol energie en nieuwe ambities het roer overnemen.

Belangrijkste taak voor Janine was zorgen voor vernieuwing: een ambitieuze samenwerkingsagenda voor de komende jaren, nieuwe samenwerkingspartners en een vernieuwde organisatiestructuur. Dankzij een financiële impuls vanuit de provincie Utrecht en de inzet van menskracht vanuit alle samenwerkende partners is de afgelopen jaren hierin veel bereikt. Met de terreinbeherende organisaties, acht gemeenten, provincie Utrecht, natuur- en recreatieorganisaties en vele anderen zijn ook al veel concrete resultaten geboekt.

Mooie resultaten bereikt

Misschien wel het belangrijkste resultaat is de samenwerking binnen de “Blauwe Agenda voor de Heuvelrug’. Met als ambities het tegengaan van verdroging én waterloverlast, en zorgen voor een goede waterkwaliteit. En dat in een samenwerking tussen provincie, gemeenten, waterschappen, drinkwaterbedrijf Vitens, eigenaren van natuurgebieden en het Nationaal Park. Ook de betrokkenheid en belangstelling vanuit bewoners en bedrijven is enorm toegenomen de afgelopen jaren. Er zijn goede samenwerkingen ontstaan, zoals rondom de jaarlijkse Beleefweek in de herfstvakantie.

Ook mooi is het besluit dat terreineigenaren en ruiters onlangs gezamenlijk namen, om een Ruitervignet te gaan invoeren voor de Heuvelrug. De samenwerking met het Regionaal Bureau Toerisme (RBT) heeft ertoe geleid dat het begrip tussen natuur en recreatie sterkt gegroeid is. “De samenwerking met het RBT heeft ook Heuvelrug Blond opgeleverd: een echt streekbier, met een afdracht voor de natuur. Een heel concreet resultaat waar ik erg trots op ben”, aldus Janine. Een ander belangrijk resultaat is de bemensing van de stichting zelf met een nieuw vast team. Dit geeft een stevige basis voor de toekomst. Ook landelijk is er veel gebeurd: de landelijke samenwerking heeft tot nieuwe steun vanuit het Ministerie van LNV geleid. Iets wat we de komende jaren goed kunnen gebruiken.

Gijs de Kruif neemt het stokje over

Gijs de Kruif mag nu voortbouwen op dit fundament. Hij is al geruime tijd, in verschillende rollen, betrokken bij natuur, landschap en erfgoed op de Heuvelrug en bij het Nationaal Park. Hij was onder andere wethouder in de gemeente Woudenberg en kent het gebied, het netwerk en de organisatie goed. Hij wil als eerste zijn tanden gaan zetten in het verder uitbouwen van de relaties met particuliere landgoedeigenaren, andere terreinbeheerders en gemeenten en zorgen dat er een solide financiële basis komt voor het Nationaal Park. Vandaaruit kan hij samen met zijn team en de partnerorganisaties zorgen voor de verdere realisatie van de gezamenlijke ambities.

“Ik heb wel eens gezegd: het label Nationaal Park is een beloning en een opdracht. Je mag jezelf immers alleen Nationaal Park noemen als er in het verleden zodanig voor het gebied is gezorgd dat het een groot aaneengesloten groen gebied is met hoge natuurwaarden. Tegelijkertijd is het ook een grote verantwoordelijkheid om het gebied minstens zo mooi door te geven aan toekomstige generaties.” – Janine Caalders