Nieuwe fase stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug van start

Met een liveverbinding naar een natuurles in het bos, rinkelende fietsbellen én een lijntje naar minister Carola Schouten in Den Haag vierden de partners in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) op 24 mei, Europese Nationaal Parken Dag, dat de stichting NPUH in een zelfstandiger organisatievorm verder gaat. Bij de oprichting van het Nationaal Park ruim 15 jaar geleden waren Nationale Parken nog primair een zaak van de rijksoverheid. Inmiddels heeft de regio dat stokje overgenomen.

 

Tijdens de bijeenkomst in het Beauforthuis te Austerlitz presenteerden de trekkers van projecten en programma’s de zichtbare resultaten van de samenwerking. Recreanten in de natuurgebieden dragen bij aan beheer en onderhoud via bijvoorbeeld vignetten voor mountainbikers. Een ander initiatief is Heuvelrugtuinen. Bewoners worden uitgenodigd om van hun tuin een stukje Nationaal Park te maken en zo meer natuurkwaliteit toe te voegen aan hun tuin en buurt. Ook heeft de nieuwe stichting een rol in het beheer en onderhoud van een aantal wandel- en fietsroutes. In het Beauforthuis lanceerde de stichting bovendien vijf fietsroutes die een verbinding vormen tussen de stad Utrecht en het Nationaal Park.

Natuureducatie
Partner IVN zorgt er met vrijwillige Natuurwijzers voor dat schoolklassen de natuur ingaan. Hoe belangrijk dat is, bewees groep 5/6 van de Piet de Springer basisschool uit Langbroek. Via een liveverbinding mocht de zaal getuige zijn van hun stiltemoment in het bos, onder begeleiding van boswachter Staatsbosbeheer Jelle Bais. Later deelde de klas op het podium haar ervaringen – en natuurvondsten als beukennootjes en kevers – met de aanwezigen.

Natuureducatie


Minister Schouten

Gefinancierd vanuit de overheden, werken terreineigenaren, ondernemers, bewoners en gemeenten in de nieuwe structuur samen om unieke en kwetsbare natuur, landschap en erfgoed van de Utrechtse Heuvelrug te beschermen en ervoor te zorgen dat we daar ook in de toekomst van kunnen blijven genieten. Minister Schouten sprak per video de partners toe: “Geluksfactoren als ruimte, stilte, ongereptheid, wilde natuur en water zijn er genoeg in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Als we niet oppassen, bezwijkt de Heuvelrug onder de druk van de moderne tijd. Bij u is het gebied in goede handen. Het Nationaal Park wil een kwaliteitssprong maken. Waar ik kan, wil ik daaraan graag bijdragen.”

Bekijk hier de videoboodschap van Minister Carola Schouten

Natuur mee laten groeien
Een van de ambities van het Nationaal Park is de realisatie van een programma rond water- en natuurkwaliteit in samenwerking met de provincie, waterschappen, eigenaren en waterleidingbedrijf Vitens. Sander Jansen, wethouder van gemeente Zeist sprak uit dat we ervoor moeten zorgen dat we de natuur laten mee groeien met alle andere ontwikkelingen die in onze regio op stapel staan, zoals woningbouw, mobiliteit en bedrijvigheid. Voorzitter van stichting NPUH Janine Caalders: “Dat is een ruimtelijke en ook een financiële opgave. Want we genieten allemaal graag van de natuur en het erfgoed, maar laten met name de eigenaren voor de kosten opdragen. Dat is op termijn niet houdbaar.”

Een ander belangrijk thema is zonering van recreatie, zodat wandelaars en fietsers de Heuvelrug goed kunnen beleven en er ook rustige plekken blijven waar de natuur voorrang krijgt. Wethouder Aukje Treep van gemeente Soest gaf aan dat het met de toenemende druk van recreatie en toerisme op de Heuvelrug nodig is om met alle verschillende eigenaren, gemeenten en provincie goede afspraken vast te leggen en te zorgen dat ze in de praktijk gaan werken.

stichting NPUH in een zelfstandiger organisatievorm

Eigenaren ondersteunen

Al meer dan 100 jaar werken publieke en private krachten samen om de Heuvelrug te behouden en te ontwikkelen. Caalders: “Mede daarom hebben we nu op de Heuvelrug nog zulke prachtige buitenplaatsen en kastelen en bijzonder militair erfgoed. Die traditie van publiek-private samenwerking zetten wij voort in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Een belangrijke rol van de stichting is om het werk van natuurorganisaties en eigenaren te ondersteunen. Zij zijn immers dagelijks bezig ons aller omgeving mooi, groen en toegankelijk te houden.“