Onderhoud paardenpaden Utrechtse Heuvelrug

Binnenkort start Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug met het slepen van de paardenpaden en het plaatsen van de bebording, die vallen onder het vignetgebied van de Utrechtse Heuvelrug. Hiermee wordt een eerste slag geslagen in het weer op orde krijgen van het gewenste niveau van de paardenpaden.

De komende weken wordt de nieuwe bebording van de paardenpaden aangebracht in het gebied, zodat zichtbaar is waar het vignetgebied ligt. Ook worden de paardenpaden – zodra het weer het toelaat – gesleept. Dit moment wordt tevens aangegrepen om de uitgebreide inventarisatie van begin 2021 te herijken. In deze inventarisatie is in kaart gebracht wat de status van de paardenpaden is in het gebied en welk onderhoud nodig is. De herijking wordt in samenspraak met Stichting Ruiteren en Mennen gedaan. De meldingen die binnengekomen zijn bij het Nationaal Park – naar aanleiding van de introductie van het ruitervignet – worden waar mogelijk hier ook in meegenomen. Op basis van dit geheel wordt een plan van aanpak voor het verdere onderhoud gemaakt.

Om dit plan ten uitvoer te kunnen brengen heeft Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug een aanvraag gedaan bij de provincie Utrecht voor een extra investering in het gebied.  Als deze aanvraag gehonoreerd wordt, kan groot onderhoud aan de paardenpaden plaatsvinden en kunnen de inkomsten van de verkochte vignetten besteed worden aan het in stand houden van het gewenste niveau van onderhoud.

Deelnemende terreineigenaren

Het afgelopen jaar heeft het Nationaal Park gesprekken gevoerd met diverse terreineigenaren over mogelijke deelname aan het vignet. Dit heeft geresulteerd in 19 deelnemende terreineigenaren, waarbij Landgoed De Dikkenberg en Hoge Ginkel als laatste zijn aangehaakt. Samen met Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, gemeente Soest, Zeist, Baarn, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en Rhenen, de landgoederen Eyckenstein, Remmerstein, de Kleine Hoogstraat Darthuizen, Jonge Hindrikhoeve, en Maartensdijksebos en het recreatieterrein RCN Het Grote Bos levert dit een totaal van ruim 227 kilometer aan paardenpaden op, waar het vignet toegang tot geeft. De gesprekken zijn voor nu afgerond, wel zijn andere terreineigenaren van harte welkom, als ze mee willen doen met het vignet.

Het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug is verplicht vanaf 1 januari 2022 en te bestellen via www.ruitervignetuh.nl.