Zeist en Utrechts Landschap werken aan klimaatbestendige buitenplaatsen

Utrechts Landschap en de gemeente Zeist werken de komende anderhalf jaar samen met partners aan het klimaatbestendig inrichten van een aantal bijzondere landgoederen en buitenplaatsen. Deze behoren allemaal tot de Stichtse Lustwarande. Onlangs tekenden zij een samenwerkingscontract om de watergangen op Pavia, Hoog Beek & Royen, Schoonoord, Molenbosch, De Breul en het Zeisterbos  op te knappen en te restaureren met meerwaarde voor natuur, cultuurhistorie, waterkwaliteit en klimaatadaptatie.

Wethouder Marcel Fluitman: ‘Zeist en haar groene erfgoed zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de uitvoering van deze maatregelen  zorgen we voor prachtig gerestaureerde parken waar inwoners van kunnen genieten.’

Utrechts Landschap, eigenaar van de gebieden, gaat samen met de gemeente Zeist in deze buitenplaatsen onderzoeken wat de beste maatregelen zijn om de droogte tegen te gaan, om water langer vast te houden en het erfgoed toekomstbestendig te maken. De gebieden zijn voor publiek toegankelijk en veel inwoners wandelen door deze parken.

Directeur van Utrechts Landschap, Saskia van Dockum:

‘Op dit moment zijn de gevolgen van het veranderende klimaat op de buitenplaatsen duidelijk zichtbaar: de slingervijvers hebben een hele lage waterstand, de spreng ligt (vaak) droog en wanneer men naar boven het boomkronendak in kijkt, is goed te zien dat er veel bomen lijden onder- of zelfs sterven door de droogte. Daarom worden waterpartijen en oeverbeschoeiingen hersteld en we gaan proberen om meer omgevingswater in de waterpartijen te krijgen. Naast het uitvoeren van maatregelen komt er een kennisprogramma om ook andere buitenplaatsen in Nederland te informeren, kennis te delen en te ondersteunen.’

De Stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen heeft samen met de provincie Gelderland, provincie Utrecht, Provincie Zuid-Holland, Utrechts Landschap, Utrechts Particulier Grondbezit en de gemeente Zeist een subsidie gekregen vanuit de Erfgoed Deal voor het klimaatbestendig maken van buitenplaatsen. De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen de rijksoverheid, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties actief in de ruimtelijke ordening en erfgoedzorg.