Plannen voor water in uw buurt? Vraag subsidie aan!

Bewonersgroepen, schoolklassen, historische verenigingen, kunstenaars en wijkcomités opgelet: in 2022 is er € 200.000 beschikbaar voor plannen die bijdragen aan een watervriendelijke inrichting van uw leefomgeving en meer waterbewustzijn. Heeft u plannen om uw wijk, plein of tuin duurzamer in te richten? Of plannen voor een tentoonstelling of een gastles om inwoners waterbewuster te maken? Vraag dan subsidie aan. Per initiatief is er maximaal vijfduizend euro beschikbaar.

Subsidie Blauwe Bewonersinitiatieven

60% van ons werkgebied staat zonder dijken en gemalen onder water, maar daarvan zijn veel mensen zich niet bewust. Ook moeten we ons voorbereiden op het veranderende klimaat: langere perioden van droogte en hitte, afgewisseld door hevige piekbuien. Met de subsidie voor duurzaam waterbeheer en waterbewustzijn wil Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden waterbeheer zichtbaarder maken.

Hoogheemraad Bernard de Jong: “In 2022 is het precies 900 jaar geleden dat in ons gebied de eerste vorm van waterbeheer ontstond. Om ervoor te zorgen dat ook toekomstige generaties kunnen blijven genieten van water, is actie nodig van ons allemaal. Waterbeheer is niet alleen een taak van de overheid maar van iedereen: ‘we doen het samen’. Afgelopen jaar heb ik gezien dat veel bewonersgroepen en enthousiaste inwoners hun buurt hebben vergroend en hun omgeving waterbewuster hebben gemaakt. Dat is precies waar de subsidie voor is bedoeld. Dit jaar is er extra geld beschikbaar, zodat we meer initiatieven kunnen ondersteunen. Want wie wil nu niet wonen en recreëren in een groene, waterrijke omgeving’.

Extra budget in het vieringsjaar 900 jaar Waterbeheer

In 1122 damden de toenmalige bewoners van Dorestad (nu Wijk bij Duurstede) de Kromme Rijn af. Deze gebeurtenis wordt gezien als het begin van het waterbeheer in het gebied van De Stichtse Rijnlanden. In 2022 vieren we daarom 900 jaar Waterbeheer. Dat doen we met een activiteitenprogramma en een verdubbeling van het geld voor de subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven.

De projecten van 2021

In 2021 ontvingen 33 initiatieven subsidie voor heel uiteenlopende projecten: het vergroenen van school- en speeltuinen, de aanleg van groene daken, de aanleg van een stadsmoestuin, het organiseren van een groenplantdag, het inrichten van een weidevogelgebied en het realiseren van een demonstratieplek voor klimaatadaptatiemaatregelen. Een overzicht van alle projecten staan op de kaart op de webpagina www.hdsr.nl/blauwinitiatief

Subsidie aanvragen?

Een stichting, vereniging of één persoon namens een groep mensen, kunnen de subsidie aanvragen. Het project of de activiteit moet in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden plaatsvinden. Per aanvraag stelt het waterschap maximaal € 5.000 (incl. BTW) beschikbaar, waarbij het waterschap ten hoogste de helft van de kosten van het project of de activiteit betaalt. Voor de aanschaf van regentonnen en groene daken vergoedt het waterschap maximaal 30%.

Meer informatie

Meer informatie en een aanvraagformulier is te vinden op de webpagina van de blauwe bewonersinitiatieven: www.hdsr.nl/blauwinitiatief

Achtergrondinformatie over 900 jaar Waterbeheer staat op de pagina www.hdsr.nl/900jaarwaterbeheer