Routenetwerken voor fietsen, wandelen en varen opnieuw gewaarborgd

Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) werkt samen met het Routebureau voor het beheer van de routenetwerken voor wandelen en fietsen, en informatievoorziening richting recreanten. Per 1 januari 2023 is de samenwerking hernieuwd en wordt het Routebureau Utrecht ondergebracht bij de provincie Utrecht.

Met een focus op kwaliteit, uniformiteit en toegankelijkheid van routes beheert het Routebureau Utrecht de bewegwijzerde recreatieve routenetwerken, waaronder het fietsroutenetwerk met fietsknooppunten en de bewegwijzerde wandelroutenetwerken. Hieronder vallen ook de routes van het NPUH. Door de routes te onderhouden, is het mogelijk om verantwoord te recreëren in het gebied en daarmee de natuur te beschermen.

Nieuwe organisatie
Afgelopen jaren was het Routebureau Utrecht operationeel onderdeel van Recreatie Midden-Nederland, tevens uitvoeringsorganisatie van de recreatieschappen. In verband met de aanstaande opheffing van RMN is gezocht naar een nieuwe organisatievorm, waarbij de samenwerking tussen provincie en gemeenten gelijkwaardig blijft en het Routebureau vanuit dezelfde identiteit blijft functioneren. Per 1 januari 2023 zal het Routebureau Utrecht, in de huidige vorm, worden ondergebracht bij de provincie Utrecht. Als het gaat om de samenwerking met het NPUH zal er niets veranderen.

Herbevestiging samenwerking
Tijdens het bestuurlijk overleg op 25 november 2022 worden nieuwe overeenkomsten ondertekend, onder meer door het Nationaal Park en de provincie. Hiermee herbevestigen zij de samenwerking in recreatieve routes en zijn de routenetwerken voor fietsen, wandel en varen in de provincie Utrecht ook komende jaren gewaarborgd.