Samenwerking Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug beklonken

Het nieuwe ruitervignet is vanaf 1 januari 2022 verplicht

Terreineigenaren en gebruikers maken zich samen sterk voor het in stand houden van de paardenpaden op de Utrechtse Heuvelrug. In december 2020 tekenden de partijen een intentieovereenkomst, vandaag resulterend in een convenant voor de komende drie jaar. Een sterke samenwerking op de Utrechtse Heuvelrug, waar sinds vandaag zes nieuwe terreineigenaren bij aanhaken.

Convenant gesloten door 10 partijen

Het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug is tot stand gekomen door de samenwerking van Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, gemeente Soest, Landgoed Eyckenstein, Stichting Ruiteren en Mennen Utrechtse Heuvelrug, de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie – Regio Utrecht, het Utrechts Particulier Grondbezit en Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Hierbij is gemeente Rhenen nu ook aangesloten. Op 16 december tekenden ze samen een convenant,  waarin zij afspraken hebben gemaakt over de organisatie, besluitvorming en uitvoering van het vignetsysteem.

Samenwerkingsovereenkomst

Naast het convenant zijn ook aparte afspraken gemaakt over de samenwerking tussen de diverse terreinbeheerders en het Nationaal Park. Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is door de samenwerkende partijen aangewezen als uitvoerder en eigenaar van het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug. Nationaal Park is onder andere verantwoordelijk voor het zorgdragen voor het nakomen van de afspraken uit de getekende samenwerkingsovereenkomsten, de boomveiligheidssnoei, vignetbebording en het opstellen van een jaarverslag. Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug ontvangt het geld dat voortkomt uit de verkoop van de vignetten en zal dit geld verdelen over de deelnemende terreineigenaren.

Wie doen er mee?

De deelnemende terreineigenaren zijn Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, gemeente Soest, Zeist, Baarn, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en Rhenen, de landgoederen Eyckenstein, Remmerstein en de Kleine Hoogstraat en het recreatieterrein RCN Het Grote Bos. Hier zijn vandaag bij aangesloten de landgoederen Darthuizen, Jonge Hindrikhoeve, den Berg, Maarsbergen, Huis te Maarn en Maartensdijksebos. Dit levert een totaal van 217 kilometer aan paardenpaden op, waar het vignet toegang toe geeft. Nationaal Park blijft hiernaast in gesprek met potentiële nieuwe terreineigenaren, zodat een zo groot mogelijk vignetgebied wordt gerealiseerd.

 

Het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug is verplicht vanaf 1 januari 2022 en te bestellen via www.ruitervignetuh.nl.