Samenwerking studenten Global Sustainability Science resulteert in 2 onderzoeken

In 2024 hebben bachelorstudenten van Global Sustainability Science van de Universiteit Utrecht gewerkt aan twee consultancy projecten, voor Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Ze werkten aan twee verschillende thema’s: klimaatadaptatie en vitale natuur enerzijds en duurzame mobiliteit anderzijds.

Duurzame mobiliteit:

1. Met als centrale onderzoeksvraag: hoe kan een modal shift van autogebruik naar duurzamere mobiliteitsopties op de Utrechtse Heuvelrug worden gefaciliteerd?Klik hier voor de eindrapportage.

Klimaatadaptatie en vitale natuur:

2. Met als centrale onderzoeksvraag: wat is het beleid van 14 gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug op het gebied van afkoppelen? Klik hier voor de eindrapportage.