Soester natuurgebied De Zoom wordt in ere hersteld

Natuurgebied De Zoom bij Soest wordt in ere hersteld. De herstelwerkzaamheden vinden plaats op advies van diverse reptielen- en korstmossendeskundigen. “Goed voor de biodiversiteit,” zegt projectleider Gerrit Jan Liet. “Er ontstaat ruimte voor zeldzame soorten als korstmossen, jeneverbessen, ringslangen, hazelwormen, hagedissen en de mierenleeuw.”

 

Projectleider Liet is blij met de kans om aan de slag te gaan. “Op initiatief van de provincie wordt het gebied in ere hersteld. We zorgen dat de biodiversiteit in dit gebied toeneemt. Dat betekent dat we aanpassingen doen die zorgen voor meer bijzondere soorten in dit gebied. De provincie verleent hiervoor subsidie.”

Herstelwerkzaamheden

Het natuurgebied De Zoom kent een eeuwenlange historie en is door de jaren heen veranderd. Liet: “Het gebied bestond vroeger uit uitgebreide zandverstuivingen. In de 20ste eeuw is dat grotendeels bebost en spontaan dichtgegroeid met grovedennenbos. Het gevolg is dat oorspronkelijke soorten minder kans krijgen en een afname van de biodiversiteit. Een deel van dat bos wordt nu uitgedund. Ook worden stukken afgeplagd, zodat weer schraal zand aan de oppervlakte komt. Dit is belangrijk omdat allerlei zeldzame soorten, zoals korstmossen, insecten en reptielen, afhankelijk zijn van het droge zand.”

In het bos bevinden zich ook veel eikenstrubben. Dat zijn stronken met meerdere kronkelige stammen. Deze zijn soms eeuwenoud. Ook groeien er nog jeneverbesstruiken in het gebied. “Deze bijzondere bomen en struiken hebben nu zwaar te lijden door de schaduwdruk van de omringende naaldbomen. Een deel van de dennen wordt verwijderd. Daarvan gaan bijen, kevers en spechten profiteren,” weet Liet. Op zo’n 2,9 hectare zal een open ruimte ontstaan waar de oude eikenstrubben, jeneverbessen en korstmossen weer vol in het licht en het zicht staan.

De provincie Utrecht vindt het behoud van bedreigde planten- en diersoorten belangrijk. Dat vraagt om het versterken van de landschappelijke kwaliteit en de natuurgebieden. De provincie zet met verschillende natuursubsidies in op de verhoging van biodiversiteit, ook in de meer verstedelijkte gebieden. Het maakt behoud en herstel van leefgebieden voor zeldzame dieren en planten mogelijk.

Vrijwilligers

In het natuurgebied is al enige tijd een vrijwilligersgroep van de KNNV Vereniging voor Veldbiologie actief. Deze leden met veel ecologische kennis gaan de werkzaamheden intensief begeleiden en voor het noodzakelijke onderhoud na de inrichting zorgen. Vrijwilliger Simone Laanbroek vertelt dat de leden van de natuurwerkgroep razend enthousiast zijn over het herstelplan. “In je eigen omgeving de natuur een stukje mooier maken is prachtig. Je bent lekker buiten bezig. We hebben een gezellige groep en je ziet heel snel resultaat van je werk. De natuur is gelukkig heel veerkrachtig en maakt snel gebruik van de mogelijkheden.”

Het gebied blijft tijdens de werkzaamheden gewoon toegankelijk. De werkzaamheden kunnen niet zonder machines worden uitgevoerd. Deze machines werken ‘achterwaarts’. Dat betekent dat ze de ingerichte terreindelen niet meer berijden. De werkzaamheden starten op 9 november 2020.

Meer informatie op https://www.naturetoday.com/