Toewerken naar een Heuvelrugtuin

In het vroegere stroomgebied van de Kromme Rijn bij Zeist ligt de tuin van Emmanuelle van Tuijn. Afgelopen winter heeft ze deelgenomen aan een Heuvelrugtuin-cursus, waarbij ze veel informatie en inspiratie heeft gekregen over de manier waarop ze van haar eigen tuin een echte Heuvelrugtuin kan maken.

‘Ik heb er meer geleerd dan ik verwacht had. De diverse opdrachten maakten dat je dieper op de samenhang tussen diverse planten en dieren inging. Zo leerde ik meer over het voedselweb, de diverse mogelijkheden om te zorgen voor een goede waterhuishouding en wat je kunt doen om bepaalde dieren aan te trekken. Ook kwam ik erachter hoe diep het grondwater bij mij in de buurt zit, wat voor soort grond we hebben en waar er meer en minder last is van hittestress.’

Emmanuelle’s interesse in wilde planten, biodiversiteit en tuinieren komt duidelijk naar voren in haar tuin. Door het afbreken van de carport is er meer ruimte gekomen voor groen. Er liggen dan ook zo min mogelijk stenen in haar tuin en er is een vijvertje waarin water goed kan wegstromen, wat bijdraagt aan het waterpeil. Ook staat er een regenton om hemelwater op te vangen, en zijn er meerdere inheemse plantensoorten te vinden. ‘Mijn tuin is door een combinatie van kruidachtigen, struiken en bomen erg diervriendelijk. Er is voedsel en schuilplaats voor de dieren, doordat ik dorre takjes bewust laat liggen. In mijn tuin komen onder andere egels, kikkers, padden, salamanders, wilde bijen, hommels nachtvlinders en verschillende vogelsoorten voor.’

Om de tuin helemaal Heuvelrug-waardig te maken zullen er nog een paar kleine toevoegingen worden gedaan. Zo is Emmanuelle recentelijk begonnen met een compostbak en heeft ze de ambitie om meer inheems groen te planten. ‘Ik ga meer ruimte geven aan inheemse planten en ook zorgen voor een besdragende struik voor de vogels. Ook wil ik longkruid en walstro gaan aanplanten om de kolibrievlinder weer terug te krijgen in de tuin.’

Genoeg plannen in het verschiet dus, die vanaf het voorjaar dan ook zullen worden gerealiseerd.

En hoewel het predikaat Heuvelrugtuin nog niet officieel geldt voor haar tuin, geniet Emmanuelle er nu ook al vaak van: ‘Tijdens de hitte van afgelopen zomer was mijn tuin minder heet dan in de betegelde buurttuinen. En er zijn sowieso veel meer dieren en vogels in mijn tuin te vinden.’