Uitvoering van boomveiligheidsmaatregelen verloopt voorspoedig

Boomveiligheidscontrole van start

In Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is gestart met het uitvoeren van boomveiligheidsmaatregelen. De werkzaamheden aan de ruim 3350 bomen worden, in nauw overleg met de terreinbeherende organisaties en de landgoedeigenaren, uitgevoerd in de periode van 15 februari en 1 september 2020. Met het uitvoeren van deze werkzaamheden zorgen we dat veilig kan worden gerecreëerd. De werkzaamheden verlopen voorspoedig. Ongeveer 25% van de werkzaamheden is op dit moment uitgevoerd.

Controle van bomen langs fietspaden en wandelroutes
Eind 2019 zijn in afstemming met 32 terreineigenaren langs alle een groot aantal wandel- en fietsroutes in het Nationaal Park boomveiligheidscontroles uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat er in totaal 3350 bomen zijn die mogelijk een risico kunnen vormen voor recreanten. Om de veiligheid van fietsers en wandelaars te garanderen, moeten in ieder geval bijna 2700 bomen worden gesnoeid en ruim 500 bomen worden geveld vanwege ziekte of sterfte. Dit aantal is relatief hoog door de droge zomers van de afgelopen jaren.

Uitvoering maatregelen in twee fases
Vanwege het aankomende broedseizoen is ervoor gekozen om de uitvoering van de werkzaamheden op te splitsen in twee delen. Het eerste deel van de maatregelen wordt uitgevoerd van 15 februari t/m 30 maart. De verwachting is dat ten minste 75% van de maatregelen eind maart is uitgevoerd. De overige werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 15 juli en 1 september.

Begrip voor eventuele overlast
Voor de werkzaamheden wordt in verschillende gebieden gebruik gemaakt van een hoogwerker. Dit kan natuurlijk enige overlast opleveren voor fietsers en wandelaars. We vragen hiervoor uw begrip, omdat dit onderhoud noodzakelijk is om iedereen veilig gebruik te kunnen laten maken van het Nationaal Park.

Vragen?
Voor vragen over de boomveiligheidsmaatregelen kunt u contact opnemen met de Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug via communicatie@np-utrechtseheuvelrug.nl