Uitvoeringsagenda Blauwe Agenda Utrechtse Heuvelrug is vastgesteld

Samen aan de slag voor het realiseren van een toekomstbestendig watersysteem 

Op 6 april 2023 is de uitvoeringsagenda van de Blauwe Agenda in de stuurgroep vastgesteld, waardoor we nu echt aan de slag kunnen met de uitvoering van allerlei projecten die gaan bijdragen aan het robuust en toekomstbestendig maken van het watersysteem van de Utrechtse Heuvelrug. En dat is hard nodig, want door de langere en extremere droogte van afgelopen zomers en tegelijkertijd de zwaardere piekbuien, staat de natuur, de landbouw, het stedelijk gebied en de drinkwatervoorziening op en rondom de Utrechtse Heuvelrug onder druk. 

De Blauwe Agenda wil het watersysteem op de Utrechtse Heuvelrug robuust en toekomstbestendig maken. Dit wordt gedaan door vanuit een gezamenlijke visie de opgaves aan te pakken. Met het vaststellen van de uitvoeringsagenda is het doel van een robuust en toekomstbestendig systeem een stap dichterbij. Iets dat hard nodig is, aangezien de natuur – vooral boven op de Heuvelrug – sterk te lijden heeft onder het veranderende klimaat en de landbouw in de flanken kampt met piekbuien en watertekort. Arco van Vugt, programmamanager voor de Blauwe Agenda, zegt hierover: “De ondergrond van de Utrechtse Heuvelrug bevat een fantastische voorraad grondwater die ons kan helpen in droge perioden. Klimaatverandering dwingt ons om deze voorraad verder te versterken door meer te infiltreren en vast te houden”.  

De uitvoeringsagenda specificeert dertien verschillende maatregelen gericht op verschillende aspecten die invloed hebben op het watersysteem. Zo starten er projecten met betrekking tot het vasthouden van water op de hoge flanken, de optimalisatie van bestaande drinkwaterwinningen, het stimuleren van vitaler bos, maatwerkoplossingen op landgoederen, monitoring en communicatie en bewustwording. Onderdeel hiervan is ook de lancering van een informatiepagina over de Blauwe Agenda waar iedereen kan lezen over wat er gebeurt en wat ze zelf kunnen bijdragen.  

De samenwerking van de provincie Utrecht, Waterschap Vallei & Veluwe, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Vitens, Utrechts Particulier Grondbezit, de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Land- en Tuinbouw Organisatie, Utrechts Landschap (als vertegenwoordiger voor terreinbeherende organisaties) en Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug moet zo leiden tot een robuust en toekomstbestendig watersysteem, een gezonde natuur op en rondom de Utrechtse Heuvelrug én het beschermen van de drinkwatervoorziening in de regio.