Vouchers Beleef & Bewonder 1 juni online

Voor groene initiatieven in Utrecht

Wil je als bewoners- of vrijwilligersgroep aan de slag meteen groen initiatief in jouw omgeving? Dankzij de provincie Utrecht kun je vanaf 1 juni weer de voucher ‘Beleef en Bewonder!’ aanvragen ter waarde van €500 of €1.000. Dit is bedoeld voor projecten die de buurt vergroenen, droogte tegengaan, of zorgen voor betere waterberging. Voorbeelden hiervan zijn het planten van bomen, de aanleg van een vijver of het vergroenen van een schoolplein. Op deze manier dragen de vouchers bij aan een groene en gezonde leefomgeving!

Het bedrag van de vouchers moet worden besteed aan een fysiek project in de provincie Utrecht dat groen in de brede zin van het woord realiseert. Inspiratie voor groene projecten is hier te vinden. Dit jaar is er extra aandacht voor projecten gericht op klimaatadaptatie, zoals het vasthouden of bergen van water of het tegengaan van droogte en hittestress door het planten van bomen. Om dit extra te stimuleren, is dit jaar de helft van de vouchers gereserveerd voor projecten waar bomen geplant worden. Dit sluit aan bij het nationale Plan Boom, waarin het doel om 10 miljoen bomen door heel Nederland te planten is vastgelegd. Als je een aanvraag indient, dan wordt deze beoordeeld door Groen aan de Buurt. Na goedkeuring ontvang je het aangevraagde voucherbedrag op het aangegeven rekeningnummer. Na de afronding van een activiteit moet een aanvrager een verantwoording naar Groen aan de Buurt sturen.

Reglement met criteria

In het reglement zijn de criteria opgenomen waaraan een aanvrager en de activiteit moet voldoen, alsmede enkele algemene bepalingen over de voucherregeling. In het reglement staat ook aangegeven hoe u het bestede bedrag moet verantwoorden. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De voucherregeling sluit uiterlijk 19 juli. Wanneer het budget eerder op is wordt de voucherregeling gesloten. Let op: bespreek uw initiatief ook goed met de eigenaar van de betreffende grond, bijvoorbeeld uw gemeente.

Over de voucherregeling Beleef en Bewonder!

De provincie Utrecht vindt het belangrijk dat burgers meer betrokken raken bij hun eigen groene woonomgeving en dat het natuurbeleid weer midden in de samenleving komt te staan. Om kleine lokale groene initiatieven te stimuleren, wordt deze voucherregeling uitgevoerd. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk groene buurtinitiatieven tot uitvoering worden gebracht. De uitvoering van de voucherregeling is in handen van de Groen aan de Buurt organisatie met subsidie van de provincie Utrecht.

Aanvragen van de voucher

Voor het aanvragen van vouchers kijk op deze website van Groen aan de Buurt.