Werkbezoek gedeputeerde Miriam Sterk (CDA) aan natuurgebied Kwintelooijen

Begin november organiseerde Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug bezoek van gedeputeerde Mirjam Sterk (CDA) aan het natuurgebied Kwintelooijen. Afgevaardigden van de gemeenten Veenendaal en Rhenen, de provincie Utrecht en het NPUH werden door Dick Verkaar, voorzitter van de gebiedsraad Kwintelooijen meegenomen over de bijzondere natuur, maar ook over de uitdagingen die in het gebied spelen.   

Kwintelooijen is een uniek gebied waar natuurlijke variatie en landschap en historisch erfgoed samenkomen, en waar zelfs stenen werktuigen van mensachtigen van 140.000 jaar geleden zijn gevonden. Mede dankzij zonering is het recreatiegedeelte robuust, maar het natuurgebied blijft kwetsbaar voor bijvoorbeeld stikstof, droogte, invasieve exoten en het verlies van begroeiingstypen.  Het gezelschap is tijdens het werkbezoek verenigd in de missie om de functies van het landschap te behouden en te versterken, rekening houdend met het natuurlijk DNA.

Jurjen van Dijk, eigenaar van duurzaam vakantiepark Boutique Parc Soof en sinds kort ook Hoeder van de Heuvelrug ontving de groep en gaf een korte uitleg over de brasserie en de ontwikkeling van het park. Wandelend werd verder met elkaar stilgestaan bij diverse onderwerpen, o.a. zonering, parkeren, duurzame mobiliteit, horecavoorziening en expositieruimte, toezicht en handhaving.

Directeur-bestuurder Gijs de Kruif van het NPUH benoemde de rol van het park bij deze gebiedsgerichte opgaven. Het NPUH is hierin een verbindende factor tussen belanghebbende partijen in het natuurgebied, op nationaal én internationaal gebied. Zo werkt de stichting momenteel aan een project over duurzame mobiliteit op Europees niveau, waar Kwintelooijen als pilotgebied kan functioneren. Na deze inspirerende wandeling is voor de partijen de weg naar een robuust natuurgebied Kwintelooijen weer een stap dichterbij.