Terug naar de UITAgenda

Wandeling Het Groene Spoor – Amersfoort

29 oktober 2022 Amersfoort

Op zaterdag 29 oktober organiseert Het Groene Spoor een wandeling waarin ze al hun plannen rondom de natuur aan de Piet Mondriaanlaan laten zien. Zo laten ze o.a. hun plannen zien voor het realiseren van 10 insectenhotels langs het spoor, de beplanting van de middenberm van de Piet Mondriaan laan, de aansluiting bij het Nationaalpark de Utrechtse Heuvelrug, de inrichting van het tijdelijk park de Wachtkamers en tot slot het verbeteren van de woonomgeving in het Vizier III. Daar wordt die dag ook aan gewerkt door de werkgroep en vrijwilligers van de aangrenzende woningen. Daar zal ook de wandeling eindigen. 

Aanmelden

Voor de wandeling graag vooraf aanmelden via info@hetgroenespoor.nl, zodat het Groene Spoor weet op hoeveel personen ze kunnen rekenen. De wandeling vindt plaats op zaterdag 29 oktober en start op de Piet Mondriaanlaan ter hoogte van de Brouwerstunnel om 13.30 en zal naar verwachting 1 tot 1,5 uur duren.