Terug naar de UITAgenda

Wandeling Lizard Lane – Soest

28 oktober 2022 Soest

Wandel de weg van de hagedissen tijdens de Lizard Lane wandeling op 28 oktober in Soest. Speciaal voor de Beleefweek is het unieke waterwingebied van Vitens exclusief voor een kleine groep toegankelijk. Wandel jij mee?

Lizard Lane
De Lizard Lane; een “weg” voor hagedissen tussen de heideterreinen van Vliegbasis Soesterberg en het defensieterrein de Vlasakkers. Tot 2019 was het vooral bos, maar vanwege veiligheid moesten de bomen onder de hoogspanningsleidingen worden gekapt. Het project Lizard Lane laat zien dat bomenkap niet gepaard hoeft te gaan met het verdwijnen van natuur. Verschillende gebiedseigenaren en gebruikers van het gebied sloegen de handen ineen en kwamen tot het plan een heidecorridor aan te leggen en faunapassages te maken onder de wegen die het gebied doorsnijden. Een prachtig praktijkvoorbeeld van samenwerken aan heideherstel en uitbreiden van het leefgebied van bijzondere planten en dieren.

Waterwingebied
De wandeling in de beleefweek gaat over het deel van de Lizard Lane op het waterwingebied van Vitens. Sinds 1881 wordt er op Soestduinen grondwater opgepompt om drinkwater van te maken. Maar behalve een waterwingebied is het ook een natuurgebied. Het waterwingebied heeft afwisselend bos en heide, en verrassend reliëf. Vanwege de drinkwaterwinning en de bijzondere natuur is het gebied normaal niet toegankelijk. 

Praktisch
De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur en gaat over onverhard terrein, pas je schoeisel daar op aan. Vanwege de lengte van de wandeling en het terrein, is de wandeling minder geschikt voor personen die slecht ter been zijn. Start van de wandeling is vanaf de parkeerplaats van Vitens Soestduinen.

Meld je vooraf aan voor deze wandeling via Utrechts Landschap.