Terug naar de kaart

Centrum Funeraire Cultuur – Begraven op de Heuvelrug

DRIEBERGEN-RIJSENBURG

Centrum Funeraire Cultuur – Begraven op de Heuvelrug:

Aan de Traaij te Driebergen ligt, nu te midden van de bebouwing, de Oude Algemene Begraafplaats.
Voor velen een onbekende plek, voor anderen een geliefd rustoord vanwege de onverwacht stille schoonheid van dit gebied en een cultuurhistorisch monument waard om behouden te blijven. De begraafplaats werd in 1860 in gebruik genomen en in 1970 gesloten.

Vanaf eind 2008 heeft de Werkgroep “Oude Algemene Begraafplaats” in het voormalige baar- en woonhuis in het poortgebouw van de begraafplaats aan de Traaij 106 met behulp van vele vrijwilligers het kleinschalige Centrum voor Funeraire Cultuur ingericht.

Doel van dit kleinschalige centrum is het geven van voorlichting over de funeraire cultuur van de Utrechtse Heuvelrug en het schetsen van een zo volledig mogelijk beeld van de Oude Algemene Begraafplaats en zijn begravenen, aan een breder publiek.

In de kleine voorkamer wordt door middel van fotocollages de funeraire cultuur van de dorpen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug gepresenteerd (zie Begraafplaatsen op de Heuvelrug). Deze funeraire cultuur (funus betekent dood) heeft door buitenlandse invloeden en de bijzondere geografische omstandigheden van dit gebied soms een eigenzinnig en bijzonder karakter gekregen die zeer de moeite waard is om te presenteren.

In de andere ruimte zal door middel van wisselexposities brede informatie over de Oude Algemene Begraafplaats worden getoond. Ook vindt u daar het register van alle begravenen, van de geruimde armen- en huurgraven, een plattegrond van de begraafplaats, uitgevoerde inventarisaties van de grafmonumenten en een groeiend aantal levensbeschrijvingen van de begravenen.

De openingstijden:
De begraafplaats is dagelijks toegankelijk voor publiek van zonsopgang tot zonsondergang Rondleidingen over begraafplaats en in het Centrum Funeraire Cultuur zaterdag van 13.30 uur tot 16.30 uur en op afspraak.