Adviesgroep van ruiters en menners praat mee over invoering Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug

Een interview met ruiter Marjolein Pasanea

In 2022 komt er een Ruitervignet voor de Utrechtse Heuvelrug. Door bezuinigingen van de overheid krijgen terreineigenaren op de Utrechtse Heuvelrug geen geld meer voor het onderhoud en beheer van de ruiter- en menpaden. Om de paden toegankelijk en veilig én betaalbaar te houden, is een aantal terreineigenaren tot deze oplossing gekomen. Voor de invoering van het vignet spreken we regelmatig met de gebruikers van deze paden, zodat hun advies meegenomen kan worden in de uiteindelijke uitvoering.

In totaal zitten er 17 ruiters en menners in de adviesgroep over de invoering van het Ruitervignet. Ze praten mee over de wijze waarop het vignet straks het beste kan worden ingevoerd en geven advies aan de werkgroep, waar de uiteindelijke besluiten worden genomen. In de werkgroep zitten de partijen die de intentieovereenkomst in 2020 ondertekenden.

Marjolein Pasanea uit Soest is één van de leden van de adviesgroep. In het dagelijks leven is ze onderwijskundige bij KLM Engineering & Maintenance, in haar vrije tijd rijdt ze graag door de bossen van de Utrechtse Heuvelrug op haar leasepaard Fae van manege Zonneveld in Baarn. We spraken met haar over het nieuwe ruitervignet.

“Ik vind het erg zinvol dat ik in de adviesgroep mee kan praten over de invoering van dit nieuwe vignet. Als recreatieve ruiter rijd ik graag buiten. Het vignet heeft dan ook direct invloed op mij.  Ik ben dus blij dat ik de kans heb om aan de voorkant mee te kunnen denken.”

Hoe duur mag het worden?

De verwachting is dat het ruitervignet ongeveer € 60,- voor een jaar zal gaan kosten. Dit hangt echter af van verschillende factoren. De kosten zijn één van de zorgpunten vanuit de ruiters en menners. In sommige gebieden zijn namelijk al andere vignetten. Als je dan een leuke rit wilt maken, kunnen de kosten al snel oplopen omdat je verschillende vignetten moet aanschaffen. Marjolein hoopt dan ook dat zoveel mogelijk terreineigenaren aansluiten bij dit vignet. Als ruiter scheelt dat niet alleen in de kosten, maar maakt het ook een stuk overzichtelijker als je in het bos rijdt en je voorkomt dat ruiters misschien op sommige stukjes even ‘illegaal’ doorsteken.

Persoonsgebonden versus paardgebonden vignet

Een ander punt dat besproken is in de adviesgroep is het persoonsgebonden- versus het paardgebonden vignet. Voordeel van een paardgebonden vignet is dat je nooit met meer dan één persoon op het paard in het bos rijdt. Je betaalt dan per paard en niet per persoon die op het paard rijdt. Het paard is dan de ‘gebruiker’ van het pad. Nadeel van een paardgebonden vignet is echter dat het heel moeilijk te controleren is door de boa. Hoe herken je of dit het paard is met het bijbehorende vignet? “Als adviesgroep kwamen we niet tot een eenduidige conclusie, maar hebben toch geadviseerd om voor een persoonsgebonden vignet te gaan. De nadelen daarvan zijn beter oplosbaar dan van een paardgebonden vignet. Belangrijk aandachtspunt is dat er voor families, bijrijders en leasers een eerlijke oplossing wordt gevonden. Bijvoorbeeld door het mogelijk te maken op één vignet meerdere mensen te registreren.”

Hoe moet het vignet eruit gaan zien?

De adviesgroep heeft ook meegepraat over de vorm van het vignet. Wordt het een digitaal vignet, die je bijvoorbeeld kunt printen, of wordt het een fysiek vignet bijvoorbeeld een penning? Hierin spelen de kosten uiteraard een belangrijke rol. Een digitale versie is goedkoper in de productie. Een fysiek vignet heeft echter als voordeel dat het bijdraagt aan de bekendheid van het vignet. Een mooie oplossing zal kunnen zijn de langer geldende vignetten fysiek te maken en de kort geldende vignetten digitaal.

Is er genoeg draagvlak voor het vignet?

Het is natuurlijk niet leuk als je ineens moet gaan betalen voor iets dat eerst gratis was. Het is bij veel mensen niet bekend dat de terreinbeheerders geen geld meer krijgen voor het onderhoud van de ruiter- en menpaden. “Als mensen weten wat de reden is voor de invoering van het vignet en straks zien dat de ruiter- en menpaden er echt goed bij liggen, dan vinden ze het vast wel een goed idee. Voor nu ben ik blij dat ik mee mag praten over deze aspecten. Zo komen we vast tot een zo goed mogelijke oplossing, waar de terreineigenaren én de gebruikers mee geholpen zijn”. 

Meer weten?

Op de website van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug vind je meer informatie over het vignet en een handige Q&A voor gebruikers en voor terreineigenaren.