Deel bossen rond Leersum weer toegankelijk

Staatsbosbeheer en Utrechts Landschap werken sinds de valwind van 18 juni met man en macht om het afgesloten bosgebied van zo’n 730 hectare ten noorden van Leersum weer veilig te maken. Dat werk schiet dusdanig op dat vandaag de eerste, relatief minst beschadigde 350 hectare weer wordt opengesteld voor wandelaars en fietsers.

Let op! Bekijk goed de kaart op www.np-utrechtseheuvelrug.nl/stormschade om te zien welke delen toegankelijk zijn en welke nog echt verboden toegang. Bekijk voor bezoek ook goed de toegangsregels en hou honden aangelijnd.

Het gaat om delen aan de noord- en oostkant van het afgesloten natuurgebied. Dat is het donkergroene gebied op de kaart. Vanaf de parkeerplaats aan de Scherpenzeelseweg (op de kaart aangegeven met een blauwe cirkel) is nu het weer mogelijk een rondje te wandelen. Let op de borden en afzettingen in het terrein. Deze geven aan waar het nog niet veilig en er geen toegang is. De parkeerplaatsen aan de westkant, aan de Maarsbergseweg en de Utrechtse Baan blijven gesloten

De overige 380 hectare (het rode gebied op de kaart) blijven nog met dranghekken afgesloten, omdat de situatie daar nog levensgevaarlijk is. Er hangen veel takken en boomkruinen los en veel bomen zijn instabiel of staan op scherp. Sommige plekken hebben zoveel schade opgelopen, dat het maanden gaat duren voordat die weer open gaan.

In de zwaarst getroffen gebieden, zoals het Lombokbos, is een flinke strook bos verdwenen; bijna alle bomen in een gebied van zo’n 40 hectare zijn omgewaaid. Wat we daar gaan doen, weten we nog niet. Alle opties liggen op tafel. Samen met de inwoners van Leersum, die er graag wandelden, en de gemeente Utrechtse Heuvelrug gaan we om de tafel om te bekijken wat de wensen en mogelijkheden zijn.

Meer informatie

Kijk voor actuele informatie over de werkzaamheden en antwoorden op veelgestelde vragen over de gevolgen van de storm op www.np-utrechtseheuvelrug.nl/stormschade.