Informatiepagina over de stormschade in Leersum e.o.

Het noodweer van vrijdag 18 juni heeft tot ongekende schade geleid in de bossen op de Utrechtse Heuvelrug rond Leersum. Duizenden bomen zijn omgewaaid en op sommige plekken liggen complete bospercelen plat. Er hangen veel takken en boomkruinen los en veel bomen zijn instabiel of staan op scherp. We vragen je daarom deze gebieden niet te betreden, het is levensgevaarlijk! Daarnaast kunnen de hulpdiensten zo ook ongestoord zorgen dat Leersum weer snel veilig en opgeruimd is.

Op deze pagina vind je alle actuele informatie over de stormschade en welke gebieden niet toegankelijk zijn.

Afgesloten gebieden

Laatste nieuwsberichten

Sinds de verwoestende valwind van vrijdag 18 juni j.l. is Landgoed Broekhuizen afgesloten geweest. De schade was ook hier omvangrijk en de situatie onveilig. Per 1 oktober a.s. is het weer mogelijk te wandelen op het landgoed. Onveilige bomen en takken zijn verwijderd, maar de werkzaamheden zijn nog niet afgerond. De zwaar beschadigde paden zijn weliswaar begaanbaar maar worden nog volledig hersteld. De komende weken wordt ook nog hout afgevoerd en takhout opgeruimd.
Ga naar Landgoed Broekhuizen per 1 oktober 2021 weer open voor publiek Ga naar Landgoed Broekhuizen per 1 oktober 2021 weer open voor publiek
De wandelpaden op landgoed Zuylenstein zijn weer open voor publiek. De situatie op de lanen in de bossen en de tuinen is weer veilig en bezoekers kunnen weer terecht op landgoed Zuylenstein. Let op! Door alle omgevallen bomen is er op het landgoed minder schuilgelegenheid voor het wild. Honden moeten daarom aan de lijn op het landgoed!! Wilt u uw hond los laten lopen, dan kunt u wandelen aan de noordkant van de provinciale weg tegenover de hoofdingang van Zuylestein.
Ga naar Landgoed Zuylenstein weer open voor publiek Ga naar Landgoed Zuylenstein weer open voor publiek
Broekhuizerlaan en Middelweg weer open voor alle verkeer. Sinds Leersum en omgeving getroffen is door een verwoestende valwind zijn de Broekhuizerlaan en later ook een deel van de Middelweg afgesloten voor verkeer, omdat de veiligheid niet kon worden gegarandeerd.
Ga naar Broekhuizerlaan en Middelweg weer open voor alle verkeer Ga naar Broekhuizerlaan en Middelweg weer open voor alle verkeer

Bekijk alle nieuwsberichten

Veelgestelde vragen

 • Welke gebieden zijn afgesloten?

  Op de kaart hierboven staat het actuele overzicht van de afgesloten gebieden. Vanaf 2 juli is boswachterij Leersum aan de noord- en oostkant weer deels open voor het publiek. Vanaf de parkeerplaats aan de Scherpenzeelseweg is het weer mogelijk een rondje te wandelen (Let op de borden en afzettingen in het terrein). Deze geven aan waar het nog niet veilig is en er geen toegang is. Zo’n 380 hectare (waaronder het populaire Leersumse veld) blijft voorlopig helemaal afgesloten voor publiek en is met dranghekken afgezet. De parkeerplaatsen aan de Maarsbergseweg en de Utrechtse Baan blijven ook afgesloten. Boa’s zijn ingezet voor de handhaving. De wandel-, ruiter-, fiets- én mountainbikepaden zijn onbegaanbaar. Dat geldt ook voor het kabouterpad. Ook landgoed Broekhuizen is afgesloten. Bekijk de kaart hierboven in de website.

 • Hoe lang blijft dit gebied afgesloten?

  Veiligheid staat voor de terreineigenaren voorop. Samen met de ingehuurde aannemers brengen ze onveilige situaties in kaart, zoals bomen en takken die nog naar beneden kunnen komen, en verhelpen die. Zodra de situatie daar veilig is, paden zijn hersteld en de verdere opruimwerkzaamheden het toelaten, worden deelgebieden weer vrijgegeven voor bezoekers. De verwachting is dat het maanden gaat duren tot de zwaarst getroffen percelen weer open zijn. Zo is het Lombokbos mogelijk pas aan het eind van het jaar weer toegankelijk.

 • Kunnen we helpen met opruimen?

  Nee. Veel mensen gaven aan te willen helpen. We stellen dit aanbod zeer op prijs, maar het is nu nog te gevaarlijk in het bos. Bovendien vraagt het werk om specialistische kennis, zoals het veilig vellen van bomen die onder spanning staan. Daarvoor worden gecertificeerde aannemers ingeschakeld. Mogelijk kunnen we in een later stadium wel hulp gebruiken, zoals bijvoorbeeld bij het herstellen van routes en bankjes.

 • Wat gebeurt er met de omgevallen bomen en takken?

  Een deel van de dode bomen en takken blijft in het bos; dood hout is belangrijk voor de biodiversiteit. Omdat het om hele grote hoeveelheden gaat, wordt een deel van de bomen en takken ook afgevoerd. Hout is een duurzaam product en wordt, afhankelijk van de kwaliteit, gebruikt voor planken en vezelproducten. Een precies plan voor al het omgevallen hout maken we in de komende periode.

 • Wat gebeurt er in de zwaarst getroffen gebieden?

  In de zwaarst getroffen gebieden, zoals het Lombokbos, is een flinke strook bos verdwenen; alle bomen zijn omgewaaid. Er is zoveel hout gevallen dat ook het herstellen van de kenmerkende lanen eerst een grondige opruimactie vraagt. Wat we daar gaan doen, weten we nog niet. Alle opties liggen op tafel. Samen met de inwoners van Leersum, die er graag wandelden, en de gemeente Utrechtse Heuvelrug gaan we om de tafel om te bekijken wat de wensen en mogelijkheden zijn.

 • Waarom laten jullie het Lombokbos niet zo liggen?

  Een veel gestelde vraag is waarom we het Lombokbos niet zo laten liggen, want storm hoort toch ook bij natuur… Daar is iets voor te zeggen en we zullen er zeker naar kijken. Maar wat ook meespeelt, is dat het Lombokbos direct aan het dorp Leersum grenst en een belangrijke recreatiefunctie heeft.

 • Waar kan ik in de omgeving nog wel het bos in?

  Het Doornse Gat en de boswachterijen Austerlitz en Amerongen blijven opengesteld voor publiek.

 • Hoe groot is de schade voor de natuur?

  Dat is nu nog moeilijk in kaart te brengen. Het staat vast dat dieren geleden hebben onder de impact van de valwind. Er broedden veel vogels en veel nesten zijn gesneuveld. Een storm op kleine schaal is op zich helemaal niet slecht voor de natuur: zo ontstaan op een natuurlijke manier open plekken waar plant- en diersoorten van profiteren. De schaal van deze storm – een heftige valwind – hebben we in Utrecht niet eerder meegemaakt.

 • Vragen?

  Voor vragen naar aanleiding van de stormschade en de afgesloten gebieden, kan je mailen naar het Gebruikersloket (info@np-utrechtseheuvelrug.nl).

Stormschade Leersumse bossen na valwind 18-06-2021

Bekijk de korte impressie van de schade in de Leersumse bossen na de korte hevige valwind van 18 juni 2021. Het gedeelte dat op de film te zien is o.a Lombokbos bij de Uilentoren en de Graftombe van Nellesteyn en landgoed Broekhuizen.