Informatiepagina over de stormschade in Leersum e.o.

Het noodweer van vrijdag 18 juni heeft tot ongekende schade geleid in de bossen op de Utrechtse Heuvelrug rond Leersum. Duizenden bomen zijn omgewaaid en op sommige plekken liggen complete bospercelen plat. Er hangen veel takken en boomkruinen los en veel bomen zijn instabiel of staan op scherp. We vragen je daarom deze gebieden niet te betreden, het is levensgevaarlijk! Daarnaast kunnen de hulpdiensten zo ook ongestoord zorgen dat Leersum weer snel veilig en opgeruimd is.

Op deze pagina vind je alle actuele informatie over de stormschade en welke gebieden niet toegankelijk zijn.

Afgesloten gebieden

Laatste nieuwsberichten

Image description
Door de valwind maakt Staatsbosbeheer, dat de boswachterij Leersum beheert, veel extra kosten. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft besloten het volledige benodigde bedrag van ruim 1 miljoen euro te vergoeden. Dit is inclusief de al door Staatsbosbeheer geïnvesteerde uren, de gemaakte kosten voor herstelwerk aan de natuur en aan de zwaar beschadigde recreatieve voorzieningen zoals wandelpaden, banken en bebording.
Ga naar Valwind Leersum: Staatsbosbeheer pakt door met herstel dankzij bijdrage ministerie. Ga naar Ga naar Valwind Leersum: Staatsbosbeheer pakt door met herstel dankzij bijdrage ministerie.
Image description
Landgoed Zuylenstein sluit tijdelijk enkele paden. Door de noodzakelijke werkzaamheden op het landgoed, om het Broekbos op te ruimen, worden tijdelijk enkele paden afgesloten zodat het wild een rustplaats kan vinden. De periode duurt tot 1 juni zodat de kalfjes straks ook onder dekking geboren kunnen worden. De afgesloten paden worden door borden en linten gemarkeerd.
Ga naar Landgoed Zuylenstein sluit tijdelijk enkele paden Ga naar Ga naar Landgoed Zuylenstein sluit tijdelijk enkele paden
Image description
Utrechts Landschap herstelt routes Breeveen en Dartheide. Tijdens de valwind werden de wandel-, fiets-, mountainbike-, en ruiterpaden in Breeveen en Dartheide flink beschadigd. Utrechts Landschap voert de komende maanden werkzaamheden uit om paden te herstellen en beide natuurgebieden weer open te stellen voor publiek.
Ga naar Utrechts Landschap herstelt routes Breeveen en Dartheide Ga naar Ga naar Utrechts Landschap herstelt routes Breeveen en Dartheide

Stormschade Leersum in beeld gebracht op BinnensteBuiten

In het programma BinnensteBuiten laten boswachters Marieke Schattelijn en Chris Hartman de gevolgen zien van de valwind van 18 juni in Leersum e.o.

Als luciferstokjes omvergeblazen. Duizenden dikke zware beuken, eiken en berken in het bos bij Leersum blijken afgelopen zomer niet opgewassen tegen de extreem krachtige en alles verwoestende valwind. Boswachter Marieke bekijkt de schade en ervaart ook de veerkracht van de natuur.

Bekijk de video

Bekijk alle nieuwsberichten

Veelgestelde vragen

 • Welke gebieden zijn afgesloten?

  Op de kaart hierboven staat het actuele overzicht van de afgesloten gebieden. Vanaf 2 juli is boswachterij Leersum aan de noord- en oostkant weer deels open voor het publiek. Vanaf de parkeerplaats aan de Scherpenzeelseweg is het weer mogelijk een rondje te wandelen (Let op de borden en afzettingen in het terrein). Deze geven aan waar het nog niet veilig is en er geen toegang is. Zo’n 380 hectare (waaronder het populaire Leersumse veld) blijft voorlopig helemaal afgesloten voor publiek en is met dranghekken afgezet. De parkeerplaatsen aan de Maarsbergseweg en de Utrechtse Baan blijven ook afgesloten. Boa’s zijn ingezet voor de handhaving. De wandel-, ruiter-, fiets- én mountainbikepaden zijn onbegaanbaar. Dat geldt ook voor het kabouterpad. Ook landgoed Broekhuizen is afgesloten. Bekijk de kaart hierboven in de website.

 • Hoe lang blijft dit gebied afgesloten?

  Veiligheid staat voor de terreineigenaren voorop. Samen met de ingehuurde aannemers brengen ze onveilige situaties in kaart, zoals bomen en takken die nog naar beneden kunnen komen, en verhelpen die. Zodra de situatie daar veilig is, paden zijn hersteld en de verdere opruimwerkzaamheden het toelaten, worden deelgebieden weer vrijgegeven voor bezoekers. De verwachting is dat het maanden gaat duren tot de zwaarst getroffen percelen weer open zijn. Zo is het Lombokbos mogelijk pas aan het eind van het jaar weer toegankelijk.

 • Kunnen we helpen met opruimen?

  Nee. Veel mensen gaven aan te willen helpen. We stellen dit aanbod zeer op prijs, maar het is nu nog te gevaarlijk in het bos. Bovendien vraagt het werk om specialistische kennis, zoals het veilig vellen van bomen die onder spanning staan. Daarvoor worden gecertificeerde aannemers ingeschakeld. Mogelijk kunnen we in een later stadium wel hulp gebruiken, zoals bijvoorbeeld bij het herstellen van routes en bankjes.

 • Wat gebeurt er met de omgevallen bomen en takken?

  Een deel van de dode bomen en takken blijft in het bos; dood hout is belangrijk voor de biodiversiteit. Omdat het om hele grote hoeveelheden gaat, wordt een deel van de bomen en takken ook afgevoerd. Hout is een duurzaam product en wordt, afhankelijk van de kwaliteit, gebruikt voor planken en vezelproducten. Een precies plan voor al het omgevallen hout maken we in de komende periode.

 • Wat gebeurt er in de zwaarst getroffen gebieden?

  In de zwaarst getroffen gebieden, zoals het Lombokbos, is een flinke strook bos verdwenen; alle bomen zijn omgewaaid. Er is zoveel hout gevallen dat ook het herstellen van de kenmerkende lanen eerst een grondige opruimactie vraagt. Wat we daar gaan doen, weten we nog niet. Alle opties liggen op tafel. Samen met de inwoners van Leersum, die er graag wandelden, en de gemeente Utrechtse Heuvelrug gaan we om de tafel om te bekijken wat de wensen en mogelijkheden zijn.

 • Waarom laten jullie het Lombokbos niet zo liggen?

  Een veel gestelde vraag is waarom we het Lombokbos niet zo laten liggen, want storm hoort toch ook bij natuur… Daar is iets voor te zeggen en we zullen er zeker naar kijken. Maar wat ook meespeelt, is dat het Lombokbos direct aan het dorp Leersum grenst en een belangrijke recreatiefunctie heeft.

 • Waar kan ik in de omgeving nog wel het bos in?

  Het Doornse Gat en de boswachterijen Austerlitz en Amerongen blijven opengesteld voor publiek.

 • Hoe groot is de schade voor de natuur?

  Dat is nu nog moeilijk in kaart te brengen. Het staat vast dat dieren geleden hebben onder de impact van de valwind. Er broedden veel vogels en veel nesten zijn gesneuveld. Een storm op kleine schaal is op zich helemaal niet slecht voor de natuur: zo ontstaan op een natuurlijke manier open plekken waar plant- en diersoorten van profiteren. De schaal van deze storm – een heftige valwind – hebben we in Utrecht niet eerder meegemaakt.

 • Vragen?

  Voor vragen naar aanleiding van de stormschade en de afgesloten gebieden, kan je mailen naar het Gebruikersloket (info@np-utrechtseheuvelrug.nl).

Stormschade Leersumse bossen na valwind 18-06-2021

Bekijk de korte impressie van de schade in de Leersumse bossen na de korte hevige valwind van 18 juni 2021. Het gedeelte dat op de film te zien is o.a Lombokbos bij de Uilentoren en de Graftombe van Nellesteyn en landgoed Broekhuizen.