Valwind Leersum: Staatsbosbeheer pakt door met herstel dankzij bijdrage ministerie.

Op 18 juni 2021 raasde een valwind door Leersum en omgeving. Het richtte grote schade aan in het dorp en de boswachterij Leersum. Inmiddels is veel werk verzet om de getroffen natuurgebieden veilig en toegankelijk te maken voor het publiek. Ook zijn de herstelwerkzaamheden op Landgoed Broekhuizen afgerond. Het sluitstuk is het zwaarst getroffen Lombokbos, waar duizenden bomen zijn gesneuveld.

Door de valwind maakt Staatsbosbeheer, dat de boswachterij Leersum beheert, veel extra kosten. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft besloten het volledige benodigde bedrag van ruim 1 miljoen euro te vergoeden. Dit is inclusief de al door Staatsbosbeheer geïnvesteerde uren, de gemaakte kosten voor herstelwerk aan de natuur en aan de zwaar beschadigde recreatieve voorzieningen zoals wandelpaden, banken en bebording.

Doorstart herstel Lombokbos

Dankzij de bijdrage kan Staatsbosbeheer aan de slag om het Lombokbos te herstellen. Inmiddels is hier al veel opgeruimd en dat geeft inzicht hoe groot de gevolgen zijn voor de natuur en recreatieve infrastructuur. Wel blijft een deel van het stormhout liggen omdat dit een ecologische waarde heeft. Staatsbosbeheer kan nu ook bekijken hoeveel nieuwe aanplant gewenst is en in welke delen in het bos natuurlijke verjonging plaats kan vinden. In afstemming met direct omwonenden en de gemeente wordt in het voorjaar 2022 een herstelplan gemaakt. Naar verwachting is het leeuwendeel van de herstelmaatregelen eind 2023 gereed. Op de website www.staatsbosbeheer.nl/stormschadeleersum  worden de actuele ontwikkelingen vermeld.

“Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vergoedt de schade die de valwind in Leersum en omstreken heeft aangericht aan eigendommen van Staatsbosbeheer. Voor andere getroffen partijen heeft de provincie Utrecht een financiële bijdrage beschikbaar gesteld, waarbij de gemeente Utrechtse Heuvelrug zorg zal dragen voor een passende besteding. Mooi te zien hoe de betrokkenheid van overheden kan leiden tot snelle, concrete acties”, aldus Gijs de Kruif.

Mijlpaal markeren met aanplant eerste laanbomen

Directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied van het ministerie van LNV Johan Osinga, wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug Chantal Broekhuis en Gerrit Boonzaaijer, Gijs de Kruif directeur van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en provinciehoofd Utrecht van Staatsbosbeheer Jelka Both markeerden op 15 februari de mijlpaal dat in alle getroffen gebieden het ruimwerk is afgerond, de natuur weer is opengesteld en dat het volledig herstel van het Lombokbos kan starten. Ze deden dat door het planten van vier laanbomen; de eerste exemplaren van de 155 die nog vóór de start van het broedseizoen in het Lombokbos worden geplant om de zwaar aangetaste beukenlaan te herstellen.

Publieksexcursie

Op zondag 27 februari 2022 organiseert de boswachter een publieksexcursie. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht en kan tot uiterlijk 25 februari via c.koreman@staatsbosbeheer.nl Bij grote belangstelling wordt een tweede excursie georganiseerd.