Landgoed Zuylenstein sluit tijdelijk enkele paden

De valwind van 18 juni 2021 heeft grote schade aan de natuur opgeleverd. Ook op Landgoed Zuylenstein is de schade groot. In verband met noodzakelijke werkzaamheden om het Broekbos op te ruimen, worden tijdelijk enkele paden afgesloten zodat het wild een rustplaats kan vinden. 

Een aantal bospercelen op het landgoed kan als verloren worden beschouwd. Naast het Sterrenbos is ook het Broekbos – evenwijdig aan de Lekdijk achter de boerderij Waayestein – bijna volledig verloren gegaan. Op 14 januari is men gestart met het opruimen van het Broekbos. Het Broekbos fungeert echter als rustgebied voor het wild. Dit komt door haar afgelegen ligging. Door de noodzakelijk werkzaamheden in het Broekbos zijn de afgelopen dagen op verschillende momenten verstoorde reeën waargenomen, die zoeken zijn naar een rustige plek als er bezoekers zijn op het landgoed.  De verstoorde reeën zijn o.a. waargenomen in de uiterwaarden, waar zij rondzwerven en de dijk over vluchten. 

Daarom sluit Landgoed Zuylenstein tijdelijk een aantal paden af, zodat aanliggende percelen tijdelijk als alternatief rustgebied kunnen dienen.  Wandelaars en honden zouden het wild in deze gebieden immers verstoren. De afgesloten paden worden door borden en linten gemarkeerd. De periode duurt tot 1 juni zodat de kalfjes straks ook onder dekking geboren kunnen worden.

De bekende (doorgaande) klompenpaden en wandelroutes zijn gewoon toegankelijk. Wel worden hondenbezitters dringend verzocht honden aan te lijnen en dient iedereen op de paden te blijven.

Bekijk de kaart voor de afgesloten paden