Derde editie Parkmakersparade leidt tot veel nieuwe ideeën om groen te verbinden

Op vrijdag 1 september vond de derde editie van de Parmakersparade plaats. Tijdens dit event lieten Zusterparken in Utrecht en Amersfoort zien hoe ze groene lopers creëren in stedelijk gebied én vanuit de stad helemaal naar het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) toe. Na ruim vier uur wandelen of fietsen troffen parkmakers, experts, betrokkenen van overheden en van maatschappelijke instellingen elkaar bij de kruisbestuivingsborrel en was er ruimte om met elkaar na te denken over de uitdagingen die er nog liggen. Er bleek aan ideeën en oplossingen geen gebrek, dus de Zusterparken kunnen met nieuwe energie en inspiratie verder bouwen aan de groene verbinding met het Nationaal Park.

Deelnemers aan de Parkmakersparade konden kiezen of ze de dag wilden beginnen met een wandeling door Zusterpark Voordorp of Zusterpark Groene Spoor in Amersfoort. In Zusterpark Voordorp werken bewoners hard aan het vergroenen van de openbare ruimte, door bijvoorbeeld zinloze verharding om te zetten naar groenstroken en een slootberm in te planten met struiken en planten. Tijdens de wandeling konden deelnemers zien dat er mooie groene lopers ontstaan van wijk naar wijk én naar het buitengebied toe. Ook in Zusterpark Groene Spoor wordt hard gewerkt aan vergroening. Het Groene Spoor is het eerste Zusterpark in Amersfoort. Stap voor stap werkt de werkgroep het Groene Spoor (onderdeel van de vereniging Duurzaam Soesterkwartier) met bewoners aan een groene loper tussen Centraal Station Amersfoort tot Landgoed Birkhoven in het NPUH. Deelnemers waren erg onder de indruk van de stappen die beide Zusterparken hebben gezet!

Het ochtendprogramma werd afgesloten met een gezamenlijke lunch, waarna deelnemers wederom konden kiezen. Een deel van de groep ging te voet door Zusterparken Rotsoord, de Riddertuin en Lunetten, terwijl het andere deel op de fiets de rand van Utrecht richting Houten en Bunnik opzocht. De wandelaars bekeken hoe Zusterparken Rotsoord, de Riddertuin en Lunetten naar elkaar toe kunnen groeien, hoe de natuur daarbij kan helpen, maar ook hoe wij de natuur een handje kunnen helpen. Er werd gespeurd naar zaailingen en egelsporen en met elkaar besproken welke natuurlijke routes tussen de Zusterparken liggen. De fietsende groep werd gevraagd om mee te zoeken naar kansen om groene looproutes voor mens én egel tussen Lunetten aan de rand van Utrecht en het achterland richting Houten en Bunnik te verbeteren. De parkmakers willen het groen daar laten groeien en een gezonde leefomgeving creëren.

Tijdens de afsluitende borrel werd hier nog over na gesproken met provincie- en gemeentemedewerkers, ecologen, landschapsadviseurs, stedenbouwers, docenten, deskundigen op het gebied van erfgoed, water, wandelen en natuurlijk de parkmakers zelf. De parade en de kruisbestuivingsborrel hebben geleid tot veel nieuwe ideeën om groen te verbinden, van Zusterpark naar Zusterpark, maar ook van Amersfoort naar Utrecht en van de Zusterparken naar het Nationaal Park.

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug bundelt krachten met parkmakers en richt samen met hen Zusterparken op in stedelijk gebied. De Zusterparken werken aan groene verbindingen tussen elkaar én tussen stedelijk gebied en het Nationaal Park, net zolang tot er één groot park is. Zusterparken dragen bij aan het verminderen van de gevolgen van klimaatsverandering, versterken de biodiversiteit, het sociaal welzijn en zorgen voor een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving in de stad, door groene rustplekken en wandelroutes. Bovendien creëren de Zusterparken draagvlak voor natuur. Dit is erg belangrijk, omdat de natuur steeds meer onder druk komt te staan.

Wil jij je inzetten voor natuur, landschap en groen erfgoed bij jou in de buurt, maar ook de verbinding maken met het Nationaal Park? Sluit je dan aan bij deze beweging van Zusterparken. Kijk voor meer informatie op npuh.nl/zusterparken

De ochtendexcursie in Amersfoort bij Zusterpark het Groene Spoor.