Eerste natuurprojecten krijgen geld uit NP Fonds

Het NP (Nationaal Park) Fonds Utrechtse Heuvelrug werd gelanceerd in maart van dit jaar en ondersteunt projecten en initiatieven die ten goede komen aan natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed in dit unieke gebied. De eerste projecten zijn goedgekeurd en gaan dit jaar van start.

Agroforestry voor natuurinclusieve landbouw

Agroforestry is een landbouwsysteem waarbij houtige gewassen als bomen en struiken worden gecombineerd met akkerbouw of veeteelt. Dit zorgt o.a. voor meer biodiversiteit, verbetering in de waterhuishouding en het vastleggen van CO2.

‘Agroforestry proefpercelen’ is een project van de Natuur en Milieufederatie Utrecht, waarbij vijf agrariërs op en rondom de Utrechtse Heuvelrug worden geholpen bij het maken van een plan en de aanleg van een agroforestry proefperceel. Hier kan ervaring worden opgedaan met deze nieuwe vorm van landbouw. Het doel is om de kennis en toepassing van agroforestry op te schalen en de overgang naar natuurinclusieve landbouw te versnellen.

Wild in je achtertuin

Het project ‘Wild in je achtertuin’ van stichting De Lynx nodigt iedereen binnen het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug uit om vier weken een wildcamera in de tuin te plaatsen. Zo kan iedereen op een speelse manier ontdekken welke (zoog)dieren er in hun directe woonomgeving leven.
Deelnemers worden gestimuleerd om hun tuin natuurlijk(er) in te richten. Dat is niet alleen goed voor zoogdieren, maar ook voor andere soorten die in de stad of het dorp leven (biodiversiteit), en voor het leefklimaat in een wijk.

Krachten bundelen

Het NP Fonds is een initiatief van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Met de oprichting van het Fonds wil het park projecten voor natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed in het gebied een extra impuls geven. Particulieren of bedrijven die zelf geen projecten uitvoeren maar deze wel willen ondersteunen, kunnen een bijdrage leveren aan het fonds als donateur. Zo worden de krachten gebundeld om ook in de toekomst van dit prachtige gebied te kunnen blijven genieten. Meer informatie over het fonds is te vinden op npfonds.nl.