Gedeputeerde Bruins Slot maakt fietstocht door Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Afgelopen jaren zijn er prachtige initiatieven gerealiseerd in en rondom Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Afgelopen week heeft gedeputeerde Hanke Bruins Slot (natuur), samen met Janine Caalders (directeur bestuurder NPUH), een fietstocht gemaakt langs diverse hoogtepunten in het Nationaal Park.

Balans

Utrecht maakt zich sterk voor een goede balans tussen natuur, landbouw, water, cultuurhistorie, landschap en recreatie. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten. De provincie financiert samen met acht deelnemende gemeenten Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De fietstocht van ruim 20 kilometer voerde langs een aantal markante plekken en initiatieven die de provincie mede mogelijk heeft gemaakt

Namens gedeputeerde staten, verantwoordelijk gedeputeerde Hanke Bruins Slot: “Het is mooi om te zien hoe de provincie binnen de grenzen van het Nationaal Park met partners samenwerkt aan initiatieven, die een bijdrage leveren aan het behoud van de natuur, van het landschap en van het erfgoed. Dat is ook een van de doelstellingen van dit college. Dit is belangrijk want Utrecht moet niet alleen nu maar ook voor toekomstige generaties een mooie, gezonde en aantrekkelijke provincie blijven. Ik heb dan ook genoten van onze fietstocht door de natuur in onze eigen provincie en met de vrijwilligers en betrokkenen in gesprek te gaan.”

Route

Het gezelschap start bij het Toeristisch Overstappunt (TOP) in Amerongen. De verspreid gelegen TOP’s bieden voor bezoekers een goede toegang tot de natuur in het Nationaal Park. Vervolgens fietsen ze via het Let de Stigterpad, het ecoduct Renee van Nottenwissel, een aantal heideterreinen, het Leersumseveld en een deel van een MTB route naar het Beauforthuis in Austerlitz. Bij het Beauforthuis is de eerste voorbeeldtuin voor Heuvelrugtuinen gerealiseerd. Het Beauforthuis is bovendien gastheer van het landschap. Zo heeft iedere tussenstop een eigen verhaal. De MTB-routes en vignetten zijn een voorbeeld van een initiatief dat vanuit de gebruikers is opgezet, met medewerking van terreineigenaren.

Inwoners, partners en provincie

Er was in de fietsroute zowel aandacht voor burgerinitiatieven als ook voor initiatieven van overheden. Zo is de afgelopen twintig jaar onder andere door de provincie Utrecht veel geïnvesteerd in betere verbindingen in de natuur (door middel van onder meer ecoducten en faunapassages).

Daarnaast hebben overheden en natuureigenaren gezamenlijk gewerkt aan het herstel van grote heidegebieden, waardoor een aantal zeldzame soorten meer ruimte hebben gekregen. En ook de komende jaren wordt gezamenlijk geïnvesteerd in de Blauwe agenda, waarin verschillende partners uit de regio Utrecht, onder coördinatie van de provincie Utrecht, samen het watersysteem verbeteren op en rond de Utrechtse Heuvelrug.

 

Fotograaf: Bas de Meijer

portfolio: http://basfotografie.com
weblog: http://basdemeijer.nl
archief: http://basdemeijer.photoshelter.com

Twitter: @basdemeijer

Instagram: @bas.de.meijer / @de_fietsende_fotograaf