Het Cultuurfonds reserveert €300.000 voor projecten tegen verdroging

Het Cultuurfonds reserveert in 2021 €300.000 voor projecten waarin natuurorganisaties (de effecten van) verdroging tegengaan. Het veranderende klimaat heeft een grote invloed op de Nederlandse natuur. Verdroging zet soorten en gebieden onder enorme druk. Sinds 1975 ondersteunt het Cultuurfonds natuurbehoud en -versterking in Nederland. Dit doen zij door het ondersteunen van projecten op het gebied van biodiversiteit, het Nederlandse (cultuur)landschap en natuureducatie. In 2021 is de urgentie om verdroging tegen te gaan groot. Daarom reserveert het Cultuurfonds dit jaar €300.000 voor projecten die (de effecten van) verdroging tegengaan.

Blauwe Agenda

Dit is een mooie kans om aan te grijpen in het kader van de Blauwe Agenda van de Utrechtse Heuvelrug. Binnen de ‘Blauwe Agenda’ werken diverse partners samen om problemen door watertekort én wateroverlast in en rondom Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug aan te pakken. Door de klimaatverandering krijgen we te maken met steeds extremer weer. Langere periodes van hitte en droogte gevolgd door heftige regenbuien, zorgen voor problemen in onze woonomgeving, in de natuur, bij de landbouw en voor de drinkwatervoorraad. De problemen zijn extra groot op de hooggelegen delen van de Utrechtse Heuvelrug, waar geen aanvoer van water mogelijk is.

Stichtingen en verenigingen kunnen binnen het thema verdroging projectaanvragen indienen in een van de drie categorieën:

  • Het creëren van klimaatbestendige bossen;
  • Het verbeteren van de waterhuishouding, het vasthouden en bergen van water in het bijzonder;
  • Beheersondersteunend onderzoek naar- of het treffen van soortgerichte maatregelen.

Naast dat het project binnen deze categorieën moet vallen, moet deze ook voldoen aan enkele voorwaarden. Kijk voor meer informatie op de website van het Cultuurfonds.