Het wordt steeds groener in Woudenberg

Plant-dag Vijverhofvijver zeer geslaagd

Op zaterdag 23 oktober organiseerde gemeente Woudenberg samen met Duurzaam Woudenberg een gezamenlijke plant-dag. Samen hebben ze de Vijverhofvijver en het plantsoen beplant met inheemse plantensoorten en ingezaaid met bloemzaadmengsels. Dit deden ze in het kader van het Heuvelrugtuinproject in Woudenberg, een initiatief van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Natuur en Milieufederatie Utrecht en IVN Natuureducatie.

Aanpak van de Vijverhofvijver

Met een werkgroep uit de buurt is een plan gemaakt om de Vijverhofvijver en het plantsoen daaromheen verder aan te planten. Dankzij een voucher van Groen aan de Buurt kon de werkgroep een gevarieerde mix van inheemse water- en moerasplanten, heesters, grassen en bloemen planten. Deze trekken insecten, amfibieën en andere kleine dieren aan en stimuleren daarmee de biodiversiteit. De aangelegde takkenril biedt een schuilplaats voor deze kleine dieren en insecten. Zo ontstaat een hele mooie natuurlijke plek midden in de wijk. Vanaf de stoep langs de Van Gendtvijver is een slingerend graspad aangelegd naar de Vijverhofvijver toe. Bij die vijver is een rustplek gemaakt van boomstammen. De plant-dag en de voorbeeldtuin zijn bedoeld als inspiratie voor de inrichting van de eigen tuin van bewoners. Door mee te helpen bij het aanplanten en door de tuin te bezoeken, wordt meer bewustwording gecreëerd voor het belang van biodiversiteit en het tegen gaan van klimaatverandering. Het regulier onderhoud wordt deels samen met buurtbewoners gedaan en zorgt zo voor meer sociale samenhang in de buurt en brengt mensen dichter bij de natuur.

Project Jouw Heuvelrugtuin

Stichting Duurzaam Woudenberg wou graag meer aandacht voor groen en biodiversiteit, zowel in de openbare ruimte als in de nieuwe particuliere tuinen. Door deel te nemen aan het project Jouw Heuvelrugtuin, ging het balletje rollen. Als eerste actie kwam de ‘Heuvelrugvoorbeeldtuin’ in de nieuwe wijk “Hoevelaar”. Als snel volgde de voorbeeldtuin bij de Vijverhofvijver. De tuin bij de ‘Vijverhof’ heeft als eerste van deze twee tuinen een plant-dag gehad op 23 oktober. Alle bewoners van Woudenberg krijgen toegang tot veel informatiemateriaal, waaronder een plantenlijst met inheemse planten en checklist voor de eigen tuin. Er zijn informatie avonden en een cursus voor het inrichten van de eigen tuin.

Reacties uit de buurt

Na een goed bezochte (digitale) bewonersavond, bleek er veel enthousiasme te zijn voor deelname aan het project. Hierna is samen met de gemeentelijke buitendienst gezocht naar geschikte locaties voor een openbare voorbeeldtuin, gekoppeld aan een buurt. Al snel werd er een werkgroep van omwonende buurtbewoners opgericht voor elk van de twee voorbeeldtuinen. Samen met de werkgroep ‘Vijverhof’ zijn doelstellingen voor hun voorbeeldtuin geformuleerd, is er een tekening gemaakt en een plan opgezet voor werkwijze en tijdlijn. De omwonenden zijn op deze manier vanaf de start actief betrokken. En ze hebben dus samen de aanplant en inrichting gedaan. Zo ontstaat er veel draagvlak voor dit project.

Suzy Bollen van Stichting Duurzaam Woudenberg:

“Deze voorbeeldtuin en plant-dag kan niet los gezien worden van het grotere project ‘Heuvelrugtuinen’ in Woudenberg. Hoe een eenvoudig idee om een nieuwe wijk te vergroenen geleidelijk uitgegroeid is tot een omvangrijk project met veel soorten activiteiten en deelname van bewoners in meerdere wijken en op verschillende plaatsen in het dorp, waarvan deze voorbeeldtuin en de plant-dag er één is. Ik ben trots ook op het gegeven dat we dit project met zoveel partijen samen kunnen realiseren.”

 

Filmpje van de plant-dag