Intentieovereenkomst nieuw ruitervignet Utrechtse Heuvelrug getekend

Terreineigenaren en gebruikers maken zich samen sterk voor in stand houden ruiterpaden

Op 8 december 2020 hebben Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, gemeente Soest, Landgoed Eyckenstein, Stichting Ruiteren en Mennen Utrechtse Heuvelrug, de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie – Regio Utrecht, het Utrechts Particulier Grondbezit en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug afspraken gemaakt om een betaald ruitervignet op de Utrechtse Heuvelrug in te voeren. Deze terreineigenaren zijn voornemens om vanaf 1 januari 2022 de aankoop van een Utrechtse Heuvelrug (UH)-ruitervignet verplicht te stellen voor ruiters en menners die gebruik maken van de paden die over hun terrein lopen.

 

Instandhouding paden

Op de Heuvelrug ligt een uitgebreid padennetwerk voor ruiters en menners dat intensief wordt gebruikt. Het in stand houden van deze paden kwam in gevaar, omdat het voor terreineigenaren financieel steeds lastiger is om de kosten daarvoor op te brengen. Daarom hebben zij samen met vertegenwoordigers van gebruikers gezocht naar een systeem, waarbij deze kosten gedekt worden uit gebruikersbijdragen. Zodat de paden toegankelijk blijven en geschikt zijn om zo veilig mogelijk te berijden.

Samenwerking

Deze samenwerking tussen terreineigenaren en vertegenwoordigers van ruiters en menners in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug heeft geleid tot de afspraken in de nu ondertekende intentieovereenkomst. “Ik ben heel blij met deze mijlpaal. Met de afspraken die nu gemaakt zijn kunnen we de komende maanden gezamenlijk uitwerken hoe we het Utrechtse Heuvelrug ruitervignet gaan uitgeven. Ook zullen we andere terreineigenaren uitnodigen om mee te doen met dit ruitervignet. En we gaan natuurlijk zorgen dat alle gebruikers tijdig op hoogte zijn van de veranderingen die op 1 januari 2022 ingaan”; aldus Janine Caalders, directeur bestuurder van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Verwacht wordt dat de prijs van een jaarvignet voor de Utrechtse Heuvelrug rond de € 60,- zal liggen. Hiervoor staat de vignethouder dan minimaal zo’n 200 km aan paden ter beschikking.

Over Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug – bron van natuur en cultuur

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is een eeuwenoud kostbaar natuurgebied van 20.000 hectare, waarvan 10.000 hectare met de status Nationaal Park. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is een plek waar mensen tot rust komen en nieuwe energie krijgen. Om al dit moois in stand te houden is er een brede samenwerking opgezet met gemeentes, provincie en eigenaren van natuurgebieden. Ook bewoners en ondernemers zijn in toenemende mate betrokken. Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is de aanjager en initiator van deze samenwerking.

Q&A voor ruiters en menners over nieuw ruitervignet Utrechtse Heuvelrug

Het nieuwe ruitervignet Utrechtse Heuvelrug gaat in 2022 in. In 2021 werken de partners samen aan de verdere uitrol van het vignet. Het kan daarom zijn dat we nog niet op al je vragen een antwoord hebben. Kijk hier voor een overzicht van de vragen en antwoorden die we wel alvast voor je op een rijtje kunnen zetten.

Meer informatie

De intentieovereenkomst ruitervignet Utrechtse Heuvelrug kunt u hier downloaden (pdf).
Voor vragen kunt u contact opnemen met Judith Boekel, Communicatieadviseur Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (judith.boekel@np-utrechtseheuvelrug.nl).

 

Filmpje ondertekening

Op 2 en 3 december 2020 hebben Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, gemeente Soest, Landgoed Eyckenstein, Stichting Ruiteren en Mennen Utrechtse Heuvelrug, de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie – Regio Utrecht, het Utrechts Particulier Grondbezit en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug hun handtekening gezet onder de intentieovereenkomst voor de invoering van een nieuw ruitervignet voor de Utrechtse Heuvelrug.