Maanwijk wordt 1e Parkinclusieve Wijk van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en Heijmans zijn een inspirerende samenwerking gestart. De nieuwe wijk Maanwijk in Leusden is de eerste Parkinclusieve Wijk van het Nationaal Park, waarbij gebouwd wordt op een manier waardoor de biodiversiteit en klimaatbestendigheid sterker wordt.

In Maanwijk laat Heijmans zien dat wonen en natuur heel goed samen gaan. Als je bewust ontwikkelt en bouwt , kan je zelfs meer natuur creëren en de omliggende natuur gezonder maken. De wijk draagt bij aan meer biodiversiteit en klimaatbestendigheid. Mooi voordeel – zo leren diverse onderzoeken – is dat mensen ook gezonder en gelukkiger worden van meer groen. Een gezonde leefomgeving dus voor natuur en mens.

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug heeft Maanwijk daarom uitgeroepen tot eerste Parkinclusieve Wijk van het Nationaal Park. Een wijk die bijdraagt aan meer groen en duurzaamheid. De benoeming sluit aan bij de ambities van de wijk. Een gezonde leefomgeving vraagt om meer dan een doordacht natuurinclusief ontwerp. In Maanwijk zijn de voorwaarden gecreëerd, maar als de huizen er staan en de mensen er wonen, komt de ambitie pas echt tot leven. Met Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug als gastheer én inspiratiebron kan Maanwijk dankzij actieve kennisdeling uitgroeien tot een landelijk voorbeeld.

Wat Maanwijk zo bijzonder maakt?

Maanwijk telt 120 woningen. Vanaf het prille begin is Heijmans’ ecoloog betrokken bij de ontwikkeling. De natuur loopt als rode draad door de wijk en duurzaamheid staat voorop. Dat zie je terug in het ontwerp van de wijk, in de wijze waarop de biodiversiteit wordt versterkt en in de toepassing van slimme technologie die bijdraagt aan het duurzame karakter. Niet voor niets kende NLGreenlabel aan Maanwijk het Gebiedslabel A toe, het hoogst haalbare niveau. Er komen ecologische zones en de beplanting is inheems zodat Maanwijk aantrekkelijk is voor vogels, zoogdieren en insecten die thuishoren in het gebied. Overtollig hemelwater vindt – dankzij in de wijk aangebrachte hoogteverschillen – op een natuurlijke wijze haar weg naar watergangen met groene oevers. Maanwijk is gasloos en bovendien energieneutraal. Dankzij samenwerking met We Drive Solar beschikt de buurt over elektrische deelfietsen en -auto’s.

Bewoners worden gestimuleerd om te genieten van de natuur en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling ervan. In de wijk komen gemeenschappelijke parktuinen met bijvoorbeeld moes- en pluktuinen. En er wordt onder meer nauw samengewerkt met het Leusdense milieu-educatiecentrum De Groene Belevenis. Met en voor de bewoners zullen zij activiteiten opzetten die bijdragen aan verbondenheid met de natuur. Bijvoorbeeld door ze te inspireren om van de eigen tuin een Heuvelrugtuin te maken. Zo laten we samen het Nationaal Park groeien!

Ook Parkinclusief worden?

Kijk op onze website voor meer informatie.