Otto van Boetzelaer ontvangt medaille van verdienste

Burgemeester Sjoerd Potters van gemeente de Bilt reikt eremedaille uit op Landgoed Eyckenstein

Op 25 oktober werd Otto van Boetzelaer blij verrast met een medaille van verdienste van gemeente de Bilt. Otto van Boetzelaer is inmiddels twintig jaar beheerder van Landgoed Eyckenstein, dat al bijna anderhalve eeuw in het bezit van de familie is. Hij ontving deze medaille als blijk van waardering voor zijn bijzondere bijdrage aan de Biltse natuur, cultuur en samenleving.

Omvangrijk Landgoed

De heer Van Boetzelaer zet zich al jaren als beheerder in voor het – grotendeels in gemeente de Bilt liggende – landgoed Eyckenstein. Eyckenstein is een rijksbeschermde buitenplaats met ook gemeentelijke monumenten. Het landgoed bestaat grotendeels uit bossen met daarnaast boerderijen met akkers en weilanden en omvat in totaal zo’n 425 ha. Het beheer en de exploitatie van een landgoed van deze omvang is complex en vraagt grote betrokkenheid en professionaliteit.

“Er zijn zoveel gemeenschappelijke belangen. Als je daarin samenwerkt, kan je hele mooie resultaten boeken. Daar blijf ik me voor inzetten. Ik ben heel blij en ontzettend verrast met deze medaille”, aldus Otto van Boetzelaer nadat hij de medaille in ontvangst heeft genomen van burgemeester Sjoerd Potters.

Otto van Boetzelaer

Otto van Boetzelaer heeft zich als beheerder sterk ingezet voor natuurbehoud en behoud van het cultureel erfgoed op het landgoed. Hij zorgde voor het herstel van de parkaanleg naar het oorspronkelijke ontwerp van Leonard Springer, maar ook voor het herstel van de biologische moestuin met tuinmuur en de restauratie van de rijksmonumentale oranjerie, kas en koude bak. Bijzonder ook is de biologische boer die aangetrokken is voor het landgoed en de biologische tuinder en biologische kruidenkwekerij.  Van Boetzelaer zet zich in het bijzonder in voor culturele projecten om kinderen en jongeren te interesseren voor cultureel erfgoed. Hij doet dit onder andere in samenwerking met de lagere scholen in de gemeente De Bilt en in samenwerking met Aeres VMBO Maartensdijk. Samen met zijn broer Lex en hun gezinnen en de andere familieleden Van Boetzelaer zorgen ze ervoor dat het landgoed open is voor publiek, zodat iedereen ervan kan genieten.

Verbindende rol op de Utrechtse Heuvelrug

De heer Van Boetzelaer realiseert zich dat een landgoed beheren niet alleen intern gericht kan zijn, maar ook op diverse terreinen vraagt om extern samenwerken. Van Boetzelaer treedt dan ook op als verbinder en zoekt de samenwerking met de terreinbeherende organisaties en met andere maatschappelijke belangen. Hij is nauw betrokken bij diverse ontwikkelingen binnen het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug; onder andere als lid van de gebiedscommissie en als initiator voor het Ruitervignet. Sinds 2015 is hij voorzitter van de vriendenraad Stichting Kastelen Buitenplaatsen en Landgoederen en sinds kort tevens bestuurslid van de Stichting Kastelen en Buitenplaatsen. Ook is hij voorzitter van de Stichting Vrienden van Eyckenstein, waarbij hij succesvol vrijwilligers betrekt bij het beheer van het landgoed.

Een initiatief van

Genoeg redenen voor de betrokken partijen om de heer van Boetzelaer voor te dragen voor deze medaille van verdienste. Het initiatief voor deze nominatie kwam van stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en wordt gesteund door oud gedeputeerde Mariette Pennaerts van provincie Utrecht, de stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) en de stichting Vrienden van Eyckenstein.