Parkinclusief, wat houdt dat eigenlijk in?

Iedereen een Heuvelrugtuin? Daar teken ik voor

Maanwijk wordt een hele groene wijk. Dat valt bij velen in goede aarde. Ook Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug ziet kansen. Maanwijk is daarom ‘Parkinclusieve partner’ geworden. Maar wat houdt dat eigenlijk in? In een interview met Heijmans geeft Judith Boekel van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug antwoord op hoe we het groen in Maanwijk laten aansluiten op de natuur van de Utrechtse Heuvelrug.

 

Parkinclusief, wat houdt dat eigenlijk in?

“Het is nog een redelijk nieuw fenomeen, maar het houdt in dat Maanwijk in de wijk rekening houdt met klimaatbestendigheid, hoogteverschillen, inheemse beplanting, wateropslag, groene verbindingen en het toepassen van duurzame energie en mobiliteit. De natuur in Maanwijk verbetert en vergroot de landschapswaarde van de Utrechtse Heuvelrug. Parkinclusief dus. Eigenlijk proberen we op deze manier de natuur van Utrechtse Heuvelrug iets groter te maken. De inheemse beplanting in de openb­­are ruimte in Maanwijk én de vele privétuinen dragen daaraan bij. Met het predicaat ‘Parkinclusieve wijk’ hopen we dat Maanwijk een voorbeeld is voor andere projecten in de omgeving en dat het bewoners stimuleert om écht aan de slag te gaan in hun tuin.­”

Waarom is dit zo belangrijk voor het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug?

“De ruimte rond het Nationaal Park staat al jaren onder druk. Natuur, landbouw, duurzame energie, woningbouw en bedrijventerreinen vechten om dezelfde stukjes grond. Wat wij vanuit verschillende lokale buurtinitiatieven merken is dat bewoners de natuur uit het Nationaal Park de wijk in willen trekken. Dat doen we met projecten als bijvoorbeeld de Zusterparken en de Heuvelrugtuinen. We zorgen dat de natuur van de Utrechtse Heuvelrug z’n tentakels krijgt ín de omliggende wijken. Zo ontstaat er minder ‘monocultuur’. Dat is beter voor de bodem en het geeft een boost aan de biodiversiteit. We vergroten op deze manier het leefgebied van vogels, reptielen, kleine zoogdieren en insecten.”

Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen?

“Wat heel goed is aan Maanwijk is dat er samengewerkt wordt met De Groene Belevenis. Zij kunnen op lokaal niveau de nieuwe bewoners en Heijmans helpen bij de inrichting van het groen en de tuinen. Zij weten wat er komt kijken bij het aanplanten, beheren en onderhouden van deze specifieke natuur. En dat kost tijd. Bomen en planten moeten groeien en het ecosysteem moet op gang komen. Dat is niet in één jaar geregeld. Wij kunnen informatie verschaffen over het Nationaal Park en specifiek over hoe je een Heuvelrugtuin kunt maken. We hebben met een aantal tuincentra rond het park een speciaal vaste planten assortiment voor dit soort tuinen ontwikkeld. Dat maakt het nog makkelijker om een echte Heuvelrugtuin aan te leggen. En ik kan je verzekeren, dan heb je echt een mooie tuin en draag je iets bij aan de landschapswaarde van het Nationaal Park.”

Waarom gebeurde dat tot voor kort eigenlijk nog maar zo weinig?

“Sinds corona zijn we veel thuis geweest. Dan ervaar je óf het plezier van je groene tuin óf de ongemakken van een kale, versteende tuin waar geen insect of vogel te bekennen is. Mensen trokken erop uit, naar de natuur. Ze hadden ‘behoefte aan buiten’, frisse lucht en het groen beleven. Steeds meer mensen beseffen dat dat ook in hun eigen leefomgeving kan. Dat bomen in de straat voor verkoeling zorgen. Dat natuur in je eigen tuin iets positiefs bijdraagt aan je gemoedstoestand. Alleen niet iedereen heeft groene vingers. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Een tuin die aansluit op het Nationaal Park is net zo makkelijk te onderhouden als dat je de woonkamer stofzuigt. Als je het goed aanlegt, gaat de natuur zichzelf grotendeels in stand houden.”

Wat zou je onze bewoners en omwonenden willen meegeven?

“Maak gebruik van dit moment! Het is écht een kans om een nieuwe tuin van het begin goed aan te leggen. Kom ook gerust onze voorbeeldtuinen bekijken en woon de workshops van De Groene Belevenis bij. Je moet inspiratie opdoen. Beloon jezelf met een mooie tuin en laat omwonenden, vrienden en familie zien en ervaren hoe je het hebt aangepakt. Wedden dat ze straks vol bewondering in je tuin staan? We zien in de tuinbranche dat het steeds meer een trend is om tuinen wilder en groener te maken. Minder strak en minder stenen. Besef je dat je in Maanwijk écht het verschil kunt maken. Samen laten we het Nationaal Park groeien!”

Meer informatie

Op de website van Maanwijk vind je meer informatie over de wijk. Of kijk op onze website.