Plannen voor water in je buurt? Vraag subsidie aan!

Bewonersgroepen, schoolklassen en wijkcomités met plannen voor water in hun eigen woonomgeving kunnen subsidie aanvragen bij het waterschap. Voor initiatieven die bijdragen aan een watervriendelijke inrichting van de leefomgeving, is een subsidie van maximaal vijfduizend euro beschikbaar. De subsidieregeling Blauwe Bewoners Initiatieven is ook in 2021 opengesteld.

Subsidie Blauwe Bewonersinitiatieven

Met de subsidie voor duurzaam waterbeheer en waterbewustzijn wil Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden waterbeheer beter zichtbaar maken. 60% van ons werkgebied staat zonder dijken en gemalen onder water, maar daarvan zijn veel mensen zich niet bewust. Ook moeten we ons voorbereiden op het veranderende klimaat: langere perioden van droogte en hitte, afgewisseld door hevige piekbuien. Dat vraagt actie, en niet alleen van het waterschap!

Hoogheemraad Bernard de Jong: “De subsidieregeling is een succes. In 2020 was het beschikbare bedrag van € 100.000,= al voor het eind van het jaar uitgegeven. Het is zo bijzonder om te zien hoeveel inwoners en organisaties bezig zijn met water in hun leefomgeving. Het is niet alleen nodig om in actie te komen, maar vooral ook heel erg leuk om je buurt, samen met anderen, watervriendelijker te maken!’.

Grote verscheidenheid aan projecten

In 2020 ontvingen 28 initiatieven uit De Bilt, Bunnik, Lopik, Nieuwegein, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, IJsselstein, Woerden, Wijk bij Duurstede en Zeist subsidie voor heel diverse projecten: een natuurspeelweide, een aanlegsteiger voor kano’s, een educatief grondwatermeetpunt met waterpomp, groene daken, regentonnen en het geven van workshops op middelbare scholen over water(kwaliteit). Maar liefst zeven scholen ontvingen een bijdrage voor het vergroenen van hun schoolplein. Een overzicht van alle projecten is te vinden op de kaart op de webpagina van Blauwe Bewoners Initiatieven: www.hdsr.nl/blauwinitiatief

Aanpassing voor regentonnen en groene daken

Het afgelopen jaar zijn veel bewoners aan de slag gegaan met groene daken en regentonnen. Een goede zaak, maar voor het waterschap ook aanleiding om de subsidie voor deze activiteiten te wijzigen: voor groene daken en regentonnen kun je dit jaar een subsidie aanvragen voor ten hoogste 30% van de kosten. Op die manier kunnen ook andere initiatieven van de regeling blijven profiteren.

Subsidie aanvragen?

Een stichting, vereniging of één persoon namens een groep mensen, kunnen de subsidie aanvragen. Het project of de activiteit moet in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden plaatsvinden. Per aanvraag stelt het waterschap maximaal € 5.000 (incl. BTW) beschikbaar, waarbij het waterschap ten hoogste de helft van de kosten van het project of de activiteit betaalt. Meer informatie en een aanvraagformulier is te vinden op de webpagina: www.hdsr.nl/blauwinitiatief