Recreatieve ontwikkeling Grebbelinie past in nieuwe toeristische strategie regio Heuvelrug

Tot enthousiasme van betrokken ondernemers en andere partijen in de Gelderse Vallei, start RBT Heuvelrug & Vallei dit voorjaar met de collectieve promotie van de Grebbelinie. De campagne begint met Pasen, tegelijk met de start van het nieuwe toeristische seizoen. Partijen die interesse hebben in deelname kunnen zich aanmelden voor een informatiebijeenkomst op 7 april a.s.

Mede dankzij een subsidie vanuit het LEADER-programma van de Europese Unie, is met steun van de provincie Utrecht en de gemeentes Amersfoort, Leusden, Renswoude, Veenendaal en Woudenberg afgelopen tijd achter de schermen hard gewerkt om de marketing van de Grebbelinie voor te bereiden.

Grebbelinie onontdekte parel

Kees Haalboom van de Grebbelounge op het Fort aan de Buursteeg is één van de ondernemers die vanaf het begin betrokken is bij het initiatief. Hij is enthousiast over de kansen: De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de cultuurhistorische waarde, evenementen, arrangementen en andere activiteiten. Maar de gezamenlijke promotie ontbrak nog. Daarom ben ik blij met het initiatief van het RBT om zoveel mogelijk partijen die mee willen doen bij elkaar te brengen.” Dat laatste onderstreept Karel van Dijk van recreatiepark De Lucht (Renswoude), oud-voorzitter van de vereniging Recreatieondernemers Grebbelinie en bestuurslid van het Grebbelinie Bezoekerscentrum. “De Grebbelinie is misschien wel de meest tot de verbeelding sprekende waterlinie van ons land, maar nog een onontdekte parel. Met een gezamenlijke aanpak kunnen we bewoners, dagjesmensen en vakantiegangers laten weten hoe mooi de Grebbelinie is en wat je er allemaal kunt beleven. Mooi dat we nu van start gaan, want zeker na corona kunnen veel recreatieondernemers wel een extra steuntje in de rug gebruiken.

Grebbelinie past in strategie Heuvelrug

RBT-directeur Michiel van der Schaaf is initiatiefnemer van het project. Volgens hem past de collectieve marketing van de Grebbelinie in de nieuwe toeristische strategie van de regio.

Vooral door bewonersgroei en een toenemende behoefte aan buitenrecreatie neemt het bezoek aan de Utrechtse Heuvelrug komende jaren verder toe. We kunnen daarbij kwetsbare plekken beschermen door recreatiepubliek te leiden naar plaatsen die ruimte bieden. Door zijn ligging aan de rand van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is de Gelderse Vallei een gebied dat ruimte biedt. Als we het Grebbelinie-verhaal als totaal onder de aandacht van bewoners en bezoekers brengen, kan recreatie en toerisme op een goede manier bijdragen aan werkgelegenheid, voorzieningen en leefbaarheid in de dorpen van de Gelderse Vallei. Onder meer als aanjager van cruciale functies zoals winkels, horeca en cultuur.

Informatiebijeenkomst op 7 april

Voorafgaand aan de officiële opening van het toeristisch seizoen 2022 organiseert RBT Heuvelrug & Vallei op donderdagmiddag 7 april a.s. om 15.00 uur in Stadsmuseum Rhenen een informatiebijeenkomst. Partijen die interesse hebben in deelname kunnen zich aanmelden via het mailadres samenwerkenloont@hv-marketing.nl