Verkennend onderzoek transitie naar duurzame mobiliteit in Kwintelooijen

Masterstudenten van de Universiteit Wageningen hebben eind 2023 de kansen in kaart gebracht voor de transitie naar duurzame mobiliteit in recreatiegebied Kwintelooijen. Het doel van het verkennend onderzoek was om de bezoeker en huidige barrières in beeld te brengen, inzichten te genereren rondom gedrag en mobiliteit, en kansen voor treinstations als groene entree naar het gebied te identificeren.

Plenaire discussie met stakeholders bij Gemeente Rhenen

Op 13 december 2023 presenteerden de studenten hun bevindingen aan 15 stakeholders in het Huis van de Gemeente Rhenen. Wethouders Hans Boerkamp en Dick Poortinga waren hier onder andere aanwezig. De presentaties leidden tot een interessante plenaire discussie over duurzame mobiliteit in het gebied. De gedeelde inzichten werden verwerkt in adviesrapporten. Deze rapporten zijn te bekijken op de kennisbank van Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Project MONA

De inzichten van de studenten dragen ook bij aan het grotere Europese samenwerkingsverband MONA van het Europese subsidieprogramma Interreg (North-West Europe). Doel van het Europese Interreg project MONA is het realiseren van duurzame en natuurgerichte mobiliteit en recreatie in natuurgebieden in Noordwest-Europa. MONA staat voor ‘MOdal shift, routing and nudging solutions in NAture areas for sustainable tourism’. Het project is medio 2023 van start gegaan met een looptijd van 4,5 jaar. Wil je meer weten over het Europese mobiliteitsproject MONA? Klik dan hier.

 

Duurzame natuurgerichte mobiliteit & recreatie

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug werkt binnen het project MONA aan het thema ‘duurzame natuurgerichte mobiliteit & recreatie’ om de transitie naar duurzame mobiliteit in het natuurgebied te bevorderen. Daarnaast wordt er gewerkt aan kennisontwikkeling om duurzame mobiliteitspraktijken te bevorderen.

Onderzoeks- & Onderwijshub Utrechtse Heuvelrug

Bovenstaand onderzoek in het Nationaal Park werd gefaciliteerd door de Onderzoeks- en Onderwijshub Utrechtse Heuvelrug. Binnen deze hub werken wetenschappers, studenten en stakeholders aan relevante vraagstukken uit de onderzoeksagenda van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, om zo bij te dragen aan de bescherming, het behoud en de ontwikkeling van natuur, landschap en erfgoed.