Voordorp Utrecht wordt Zusterpark van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Directeur Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Gijs de Kruif en wijkbewoner Frans van den Berg openen het nieuwe Zusterpark Voordorp

Op 21 juni hebben Gijs de Kruif, directeur van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, en wijkbewoner Frans van den Berg het nieuwe Zusterpark Voordorp geopend. Enkele bewoners uit Voordorp willen van hun wijk één groot park maken door versteende delen om te zetten naar groen en klein postzegelgroen met elkaar te verbinden: van straat tot straat, van wijk naar wijk en naar buiten tot aan de Utrechtse Heuvelrug toe. Daarom roepen zij Voordorp uit tot Zusterpark van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

In 2019 ontstond een inspirerend partnership tussen Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en vele groene initiatiefgroepen in de stedelijke gebieden rondom het Nationaal Park. Onder de naam Zusterparken gingen de initiatiefnemers aan de slag met meer groen in hun eigen omgeving en groene verbindingen vanuit hun Zusterpark naar Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Bestaande Zusterparken zijn te vinden in Rotsoord, Wonderwoods en bij het Hof van Cartesius.

Zusterpark Voordorp

Ook bewoners van Voordorp zijn zo’n initiatief begonnen. Voordorp ligt aan de noordoostrand van de stad Utrecht en grenst aan de volkstuinparken Ons Buiten, De Pioniers en De Driehoek. Zelf heeft Voordorp een klein groen hart met een parkje en buurtmoestuin De Voortuin. De openbare ruimte biedt veel kansen om te vergroenen en om de biodiversiteit te vergroten. Hier hebben deze bewoners dan ook goed gebruik van gemaakt. Ze hebben enkele brede stoepen vergroend en een slootberm ingeplant met struiken en planten. Hierdoor zijn er mooie groene zones ontstaan die bijdragen aan de biodiversiteit waar vogels, bijen en vlinders, en mensen, heel blij van worden.

Nieuwe plannen

Maar daar blijft het niet bij. De initiatiefnemers uit Voordorp richten zich nu tot alle bewoners om samen meer vergroeningsactiviteiten te gaan ontplooien. Dit kan door bijvoorbeeld het eenvormige gemeentegroen te veranderen in een diverser mengsel met meer besdragende struiken en meer bloeiende planten. Ook willen ze overal waar dat mogelijk is tegels lichten voor geveltuinen en stoeptuinen voor bloemen en vaste planten. Postzegelgroen in het kwadraat is waar het om gaat.

Laat je inspireren

In het park Hart van Voordorp vind je naast het pas onthulde informatiebord ook een bankje. Ga daar maar eens lekker zitten en laat je inspireren door het zicht vanaf het bankje. Wie weet wat wij samen van Voordorp kunnen maken.

Meedoen?

  • Woon je in Voordorp en wil je graag meedoen? Neem dan contact op met Frans (kijkeven@tiscali.nl).
  • Wil je zelf een Zusterpark starten of meer informatie? Kijk dan op www.zusterpark.nl.