Het begon zo’n anderhalf jaar geleden, toen Bert Bongaerts van de werkgroep Pedagogenbuurt Duurzaam en Elies Arps van IVN Natuureducatie een bewonersavond organiseerden over het project Heuvelrugtuinen. Verschillende enthousiaste buurtbewoners namen deel en zagen de aanleg van een Heuvelrug voorbeeldtuin als een mooie start van een groenere buurt. Al snel was de projectgroep ‘Heuvelrugtuin Pedagogenbuurt’ geboren.

Inspiratie om aan de slag te gaan
Buurtbewoner en mede initiatiefnemer van het project, Maarten van Deursen, vertelt: “De Pedagogenbuurt kent veel versteende tuinen en een van de weinige stukjes groen is het plantsoentje aan de Montessorilaan. Dat bestond enkel uit laagblijvende struikjes zonder bloemen of vruchten en dus weinig aantrekkelijk voor bijen en vlinders. We hadden als buurtbewoners al een adoptieovereenkomst voor het plantsoen met de gemeente, maar naast het plaatsen van een aantal insektenhotels, waren we nog niet toegekomen aan opwaardering van deze plek. Project Heuvelrugtuinen inspireerde ons om aan de slag te gaan, en hielp ons aan een hovenier die ons kon helpen met de inrichting en beplantingsplan voor het plantsoen”.

Een serieus project
Tijdens een buurtbijeenkomst werd het ontwerp gepresenteerd en met de nodige aanpassingen werd het definitieve plan, inclusief begroting, ingediend bij enkele subsidieverleners. Samen Duurzaam Zeist, IVN en het Wijkteam Noord financierden het project. De aanleg van de Heuvelrugtuin is een serieus en heel mooi project geworden dat in verschillende fases is uitgevoerd. Eind juli werd gestart met de ontginning van het plantsoen, enkele weken later werd de bodem verbeterd en daarna gingen de inheemse Heuvelrugplanten er in. Op 5 november was de laatste werkdag en vanaf nu is de 26 meter lange tuin klaar voor bezichtiging. Charlotte Verhoeve ontwierp de tuin en begeleidde de aanplant met de vrijwilligers.

Heuvelrugtuin stimuleert verbinding tussen buurtbewoners
De Pedagogenbuurt, en dus ook deze Heuvelrugtuin, ligt in de buurt Vollenhove. De ambities voor deze buurt zijn groot. De wens  is dat het een buurt is waar iedereen plezierig woont en bewoners zich met elkaar en hun buurt verbonden voelen. Deze voorbeeldtuin draagt daar aan bij, maar het werk is nog niet gedaan. “Buurtbewoners blijven  aan de slag  om de tuin te onderhouden en zo omwonenden te inspireren om ook van hun eigen tuin een heuvelrugtuin te maken”, aldus Hans Goorhuis, Programmamanager Vollenhove Vooruit bij de gemeente Zeist. Op zaterdag 5 november werd de voorbeeldtuin feestelijk geopend en konden buurtbewoners gratis tuinadvies krijgen van tuinexpert Judith Stoker, verbonden aan De Boswerf in Zeist. Voor bewoners die er afgelopen zaterdag niet bij konden zijn, maar wel graag willen weten hoe ze hun eigen tuin kunnen omtoveren tot een echte Heuvelrugtuin, is er een gratis online cursus beschikbaar via de website. Daar  zijn ook allerlei handige tools te vinden, zoals een checklist en een plantenlijst die je helpen om van jouw tuin een stukje Nationaal Park te maken.