Terug naar de kaart

De Korte Duinen

SOEST

De Korte Duinen liggen op de Noordwest-flank van de Utrechtse Heuvelrug. Dit gebied is zo’n 200.000 tot 120.000 jaar geleden ontstaan. Vanaf 500 na Christus vestigden zich landbouwers in De Korte Duinen. Als gevolg van het vele kappen en branden ontstonden heidevelden en zandverstuivingen. Op deze zandverstuivingen groeide onder andere buntgras en korstmossen. Uniek in de Korte Duinen zijn stoven van beukenhout, sommigen hebben een omvang van 7 meter (onderkant van de boom). Vanaf de 19e eeuw werd veel stuifzand bebost, met de grove den. De Korte Duinen is nog een van de weinige levende stuifzanden. Het gebied verandert continu. Hierdoor ontstaan er spontaan nieuwe duinen en verdwijnen bomen gedeeltelijk in het zand. In de Korte Duinen kun je vliegdennen tegenkomen waarvan de wortels juist zijn bloot gewaaid.