Onderzoeks- en onderwijshub Utrechtse Heuvelrug faciliteert nieuw project en draagt bij aan het versnellen van de duurzaamheidstransitie

Een gezonde en duurzame leefomgeving is essentieel, maar het is voor de regio Utrecht een uitdaging om de bijbehorende duurzaamheidsdoelen te behalen. Om deze uitdaging aan te gaan zet het consortium GeLUK (Gezonde en duurzame Leefomgeving Utrecht Kennisconsortium) de komende vier jaar in op het versnellen van de duurzaamheidstransitie. Het Nationaal Groeifonds van de Rijksoverheid heeft de subsidieaanvraag van dit consortium gehonoreerd en dit project zal de komende jaren plaatsvinden in een aantal “living labs”. Dit zijn fysieke locaties waar innovaties in de praktijk worden getest en getoond. Een van de living labs is Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, waar in samenwerking met Onderzoeks- en Onderwijshub Utrechtse Heuvelrug activiteiten worden ondernomen.

Het versnellen van de duurzaamheidstransitie in regio Utrecht is op dit moment een flinke uitdaging, omdat er o.a. een groot tekort aan vakmensen is en er een mismatch tussen de kennisketen en de marktvraag bestaat. Het consortium GeLUK heeft dan ook als doel om mkb-bedrijven en onderwijs dichterbij elkaar te brengen. Zes publiek-private samenwerkingen uit de regio Utrecht hebben hiervoor hun krachten gebundeld in een consortium.

De zogenaamde ‘living labs’ zijn een belangrijk onderdeel van de opschaling van publiek-private samenwerking. Dit zijn leer- en experimenteeromgevingen waarin bedrijven, onderzoek en onderwijs samen werken aan duurzaamheidstransities. Activiteiten worden deels gesubsidieerd vanuit het consortium GeLUK, met als doel het opschalen van succesvolle duurzame initiatieven naar de rest van de regio. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is één van de Living Labs, naast onder andere het Utrecht Science Park, Utrecht Overvecht en Amersfoort Hoefkwartier. In het Nationaal Park kan gekeken worden naar:

  • De werking van natuur in de stad, bijvoorbeeld via de Zusterparken
  • Duurzame mobiliteit in en naar het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
  • De rol van ondernemers bij een klimaatbestendig landschap en robuust watersysteem, via de Hoeders van de Heuvelrug
  • De rol van inwoners bij klimaatadaptatie en water, bijvoorbeeld via Heuvelrugtuinen
  • Agroforestry op of rond de Utrechtse Heuvelrug

Bovenstaande onderzoeken in het Nationaal Park worden gefaciliteerd door de Onderzoeks- en Onderwijshub Utrechtse Heuvelrug. Binnen deze hub werken wetenschappers, studenten en stakeholders aan relevante vraagstukken uit de onderzoeksagenda van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, om zo bij te dragen aan de bescherming, het behoud en de ontwikkeling van natuur, landschap en erfgoed.