Statenleden op werkbezoek in het Nationaal Park

Op woensdag 29 mei ontving Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) een delegatie van Provinciale Staten Utrecht op landgoed De Paltz in Soest. Doel van het bezoek was om de Statenleden kennis te laten maken met de rol van stichting NPUH als netwerkorganisatie in het groen. 

Tijdens een rondwandeling op het landgoed kwamen de Statenleden meer te weten over een aantal projecten:

Jasmijn Fermie vertelt over samenwerkingsverband De Blauwe Agenda, waarin gebiedspartners samen werken aan een robuust en toekomstbestendig watersysteem.

 

Binnen het Europese project MONA werkt NPUH onder leiding van Sterre Sparrenboom in vier deelprojecten aan het stimuleren van duurzame mobiliteit. MONA wordt uitgevoerd met partners uit Nederland, België, Frankrijk en Duitsland.

Onderzoeks- en Onderwijshub Utrechtse Heuvelrug is opgericht i.s.m. Universiteit Utrecht. Projectcoördinator Robin Aanstoot doet met wetenschappers, studenten en stakeholders onderzoek naar diverse diverse thema’s, waaronder vitale en klimaatadaptieve natuur.

 

Marjolein Braam werkt binnen Groen Groeit Mee met NPUH aan het laten meegroeien van groen met de verstedelijking van het gebied en het realiseren van groene/blauwe verbindingen tussen stedelijke en landelijke gebieden.

 

Esther Moors deelt hoe het Nationaal Park met haar netwerk bijdraagt aan de uitvoering van het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG).

 

Wethouder Aukje Treep van gemeente Soest is tevens voorzitter van het Heuvelrug Overleg, waarin terreineigenaren en overheden een SamenwerkingsAgenda opstellen die dient als input voor het jaarplan van NPUH.

 

Meer info over onze projecten en resultaten vindt u in ons jaarverslag 2023.