Subsidieregelingen deelnemende gemeenten

Een aantal gemeenten bieden subsidieregelingen aan voor bijvoorbeeld het ontkoppelen van regenpijpen of het aanschaffen van regentonnen. Ook zijn er gemeenten die overgebleven tegels uit jouw tuin komen ophalen. Hieronder volgt een overzicht van de regelingen van de deelnemende gemeenten aan het Heuvelrugtuinen-project.

Gemeente Baarn

De gemeente Baarn biedt subsidie voor het afkoppelen van regenwater. De gemeente vergoedt de volledige kosten van afkoppelen van hemelwater van bestaande verharde oppervlakken, tot een maximum van €10,- per m2. De eerste 10 m2 wordt sowieso vergoedt tegen €10,- per m2. De maximumbijdrage per perceel is €5000,-. De subsidieregeling is alleen van toepassing op percelen die vóór het afkoppelen aangesloten waren op een gemengd riool waarin regenwater en afvalwater samenkomen.

Daarnaast valt de gemeente Baarn  onder Waterschap Vallei en Veluwe en is aangesloten bij Operatie Steenbreek, die het ontstenen van verharde (tuin)oppervlaktes stimuleert.

Meer informatie bij de gemeente Baarn.

Gemeente Veenendaal

De gemeente Veenendaal heeft verschillende subsidies beschikbaar voor het vergroenen van particuliere tuinen en het afkoppelen van regenpijpen. Er zijn losse budgetten voor bijvoorbeeld het aanplanten van meer groen, het afkoppelen van de regenpijp bovengronds en het aansluiten op gemeentelijk riool voor regenwater. Ook verstrekt de gemeente contactgegevens van regenwateradviseurs die persoonlijk advies geven over het afkoppelen van regenpijpen op jouw perceel. Daarnaast heeft de gemeente Veenendaal in samenwerking met verschillende tuincentra een regenton-actie: na aankoop van een regenton bij een van de deelnemende tuincentra wordt deze op kosten van de gemeente bij jou thuis aangesloten. Daarnaast ontvang je een gratis gieter en vulautomaat.

Ga voor meer informatie naar de website van Duurzaam Veenendaal of de gemeente Veenendaal.

Gemeente Rhenen

De gemeente Rhenen valt onder Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Waterschap Vallei en Veluwe. De gemeente Rhenen heeft (nog) geen verdere subsidieregelingen voor het klimaatvriendelijk inrichten van jouw tuin.

Meer informatie bij Duurzaam Rhenen.

Gemeente Woudenberg

De gemeente Woudenberg valt onder Waterschap Vallei en Veluwe. De gemeente heeft (nog) geen verdere subsidieregelingen voor het klimaatvriendelijk inrichten van jouw tuin.

Gemeente Zeist

De gemeente Zeist valt onder Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Waterschap Vallei en Veluwe. Ook is de gemeente aangesloten bij Operatie Steenbreek, die het ontstenen van verharde (tuin)oppervlaktes stimuleert.

De gemeente Zeist heeft (nog) geen verdere subsidieregelingen voor het klimaatvriendelijk inrichten van jouw tuin.

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

De gemeente Utrechtse Heuvelrug valt onder Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Waterschap Vallei en Veluwe. Daarnaast is de gemeente Utrechtse Heuvelrug aangesloten bij Operatie Steenbreek, die het ontstenen van verharde (tuin)oppervlaktes stimuleert.

Waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden stelt in haar werkgebied subsidie beschikbaar voor ‘blauwe bewonersinitiatieven’. Voor het plaatsen van een regenton bijvoorbeeld is de bijdrage van het waterschap maximaal 30% van de kosten. Er kan enkel subsidie bij het Hoogheemraadschap worden aangevraagd voor dergelijke initiatieven wanneer de eigen gemeente geen subsidieregelingen heeft.

Meer informatie bij Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.

Waterschap vallei en Veluwe

Vanuit het Waterschap Vallei en Veluwe zijn subsidieregelingen voor verduurzaming in particuliere tuinen beschikbaar. Voor initiatieven, die watergerelateerd zijn, bijdragen aan verbetering van biodiversiteit, hittestress helpen verminderen en/of water- en droogteschade beperken, kan subsidie worden aangevraagd. Bijvoorbeeld voor het afkoppelen van regenwater, plaatsen van een regenton of aanleggen van een grindbak. De subsidie is uitsluitend bestemd voor rechtspersonen en samenwerkingsverbanden van minimaal 6 huishoudens. Het waterschap subsidieert maximaal 25% van de totale kosten van het initiatief met een maximum van € 15.000,-.

Meer informatie bij waterschap Vallei en Veluwe.