Voorbeeldtuinen

In de deelnemende gemeenten van het project Heuvelrugtuinen, worden voorbeeldtuinen aangelegd. Deze voorbeeldtuinen zijn toegankelijk voor publiek en stimuleren en inspireren bewoners om van hun eigen tuin een stukje Nationaal Park te maken.

Voorbeeldtuinen zijn plekken in de openbare ruimte die zich lenen voor vergroening of herinrichting. We sluiten daarbij zo veel mogelijk aan bij bestaande initiatieven van gemeenten, instellingen of bedrijven. Voorbeelden zijn een natuurlijke tuin bij een culturele instelling of de herinrichting van een gemeentelijk plantsoen of groenstrook.

Omdat we aanhaken bij bestaande projecten zijn we afhankelijk van de aanpak die initiatiefnemers van een voorbeeldtuin kiezen. We stellen daarom een aantal uitgangspunten voor die bijdragen aan het succes van de voorbeeldtuin:

  • De realisatie van de voorbeeldtuin gebeurt in samenwerking met verschillende partijen. Denk aan gemeente, woningcorporaties, scholen, lokale verenigingen en bewonersgroepen.
  • De tuin wordt aangelegd op een plek die goed toegankelijk is voor het publiek.
  • Minimaal 50% van de beplanting in de voorbeeldtuin bestaat uit inheemse soorten. Natuurlijk is er ook ruimte om bestaande beplanting te behouden. Zo wordt goed groen, niet onnodig verwijderd.
  • De voorbeeldtuin is een plek die bewoners inspireert en stimuleert. Waar mogelijk is het een plek voor ontmoeting, uitwisseling en participatie.

Samen maken we het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug nog een stukje groter en groener!

Handboek Voorbeeldtuinen

In dit handboek lees je hoe jouw organisatie een Heuvelrug voorbeeldtuin kan realiseren. En daarmee als voorbeeld kan dienen voor particulieren om met hun privé-tuinen waarde te creëren voor Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH).

Download hier het handboek (pdf).

Gemeente Veenendaal:

De Eekhoeve in Veenendaal

Gemeente Woudenberg:

Vijverhof Woudenberg

Locaties van de Voorbeeldtuinen