Derde editie Parkmakersparade leidt tot veel nieuwe ideeën om groen te verbinden

Op vrijdag 1 september vond de derde editie van de Parmakersparade plaats. Tijdens dit event lieten Zusterparken in Utrecht en Amersfoort zien hoe ze groene lopers creëren in stedelijk gebied én vanuit de stad helemaal naar het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) toe. Na ruim vier uur wandelen of fietsen troffen parkmakers, experts, betrokkenen van overheden en van maatschappelijke instellingen elkaar bij de kruisbestuivingsborrel en was er ruimte om met elkaar na te denken over de uitdagingen die er nog liggen. Er bleek aan ideeën en oplossingen geen gebrek, dus de Zusterparken kunnen met nieuwe energie en inspiratie verder bouwen aan de groene verbinding met het Nationaal Park.

Deelnemers aan de Parkmakersparade konden kiezen of ze de dag wilden beginnen met een wandeling door Zusterpark Voordorp of Zusterpark Groene Spoor in Amersfoort. In Zusterpark Voordorp werken bewoners hard aan het vergroenen van de openbare ruimte, door bijvoorbeeld zinloze verharding om te zetten naar groenstroken en een slootberm in te planten met struiken en planten. Tijdens de wandeling konden deelnemers zien dat er mooie groene lopers ontstaan van wijk naar wijk én naar het buitengebied toe. Ook in Zusterpark Groene Spoor wordt hard gewerkt aan vergroening. Het Groene Spoor is het eerste Zusterpark in Amersfoort. Stap voor stap werkt de werkgroep het Groene Spoor (onderdeel van de vereniging Duurzaam Soesterkwartier) met bewoners aan een groene loper tussen Centraal Station Amersfoort tot Landgoed Birkhoven in het NPUH. Deelnemers waren erg onder de indruk van de stappen die beide Zusterparken hebben gezet!

Het ochtendprogramma werd afgesloten met een gezamenlijke lunch, waarna deelnemers wederom konden kiezen. Een deel van de groep ging te voet door Zusterparken Rotsoord, de Riddertuin en Lunetten, terwijl het andere deel op de fiets de rand van Utrecht richting Houten en Bunnik opzocht. De wandelaars bekeken hoe Zusterparken Rotsoord, de Riddertuin en Lunetten naar elkaar toe kunnen groeien, hoe de natuur daarbij kan helpen, maar ook hoe wij de natuur een handje kunnen helpen. Er werd gespeurd naar zaailingen en egelsporen en met elkaar besproken welke natuurlijke routes tussen de Zusterparken liggen. De fietsende groep werd gevraagd om mee te zoeken naar kansen om groene looproutes voor mens én egel tussen Lunetten aan de rand van Utrecht en het achterland richting Houten en Bunnik te verbeteren. De parkmakers willen het groen daar laten groeien en een gezonde leefomgeving creëren.

Tijdens de afsluitende borrel werd hier nog over na gesproken met provincie- en gemeentemedewerkers, ecologen, landschapsadviseurs, stedenbouwers, docenten, deskundigen op het gebied van erfgoed, water, wandelen en natuurlijk de parkmakers zelf. De parade en de kruisbestuivingsborrel hebben geleid tot veel nieuwe ideeën om groen te verbinden, van Zusterpark naar Zusterpark, maar ook van Amersfoort naar Utrecht en van de Zusterparken naar het Nationaal Park.

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug bundelt krachten met parkmakers en richt samen met hen Zusterparken op in stedelijk gebied. De Zusterparken werken aan groene verbindingen tussen elkaar én tussen stedelijk gebied en het Nationaal Park, net zolang tot er één groot park is. Zusterparken dragen bij aan het verminderen van de gevolgen van klimaatsverandering, versterken de biodiversiteit, het sociaal welzijn en zorgen voor een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving in de stad, door groene rustplekken en wandelroutes. Bovendien creëren de Zusterparken draagvlak voor natuur. Dit is erg belangrijk, omdat de natuur steeds meer onder druk komt te staan.

Wil jij je inzetten voor natuur, landschap en groen erfgoed bij jou in de buurt, maar ook de verbinding maken met het Nationaal Park? Sluit je dan aan bij deze beweging van Zusterparken. Kijk voor meer informatie op npuh.nl/zusterparken

De ochtendexcursie in Amersfoort bij Zusterpark het Groene Spoor.

Tweede lichting van HeuvelrugWijzers klaargestoomd voor het nieuwe schooljaar

Afgelopen vrijdag en zaterdag volgde een nieuwe lichting van vrijwilligers de training tot ‘HeuvelrugWijzer’. In twee dagen tijd werden de HeuvelrugWijzers klaargestoomd voor het ontvangen en begeleiden van schoolklassen tijdens hun bezoek aan het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De nieuwe HeuvelrugWijzers staan na hun training te trappelen om kinderen uit groep 5 en 6 mee op reis te nemen zodat ze de geheimen van de Utrechtse Heuvelrug kunnen gaan ontdekken.

Maar liefst 20 nieuwe vrijwilligers meldden zich afgelopen zomer om als HeuvelrugWijzer aan de slag te gaan. Met zo’n groep gaat het educatieve programma HeuvelrugWijs goed beslagen ten ijs in alweer het tweede jaar van het project. Voor ze van start kunnen, volgen de nieuwe HeuvelrugWijzers een tweedaagse training. Daarin raken ze bekend met de verhaallijn van HeuvelrugWijs en wordt er geoefend met de bijbehorende opdrachten en spellen. Bovendien leren de deelnemers wat nodig is om comfortabel voor een groep kinderen te staan, ze te raken met hun verhalen en de kinderen zelf te laten ontdekken wat de Utrechtse Heuvelrug zo bijzonder maakt.

De training is ontwikkeld door NatuurWijs en IVN Natuureducatie en vond plaats bij Bezoekerscentrum de Boswerf in het Zeisterbos, tevens één van de startlocaties waar schoolklassen terecht kunnen voor HeuvelrugWijs. De deelnemers vonden het leerzame en gezellige dagen. Samen deden ze veel nieuwe kennis op en werden ze een hechte groep. Ze hebben de geheimen van de Utrechtse Heuvelrug mee naar huis genomen en zijn enthousiast om kinderen ook deze geheimen te laten ontdekken. De nieuwe HeuvelrugWijzers gaan vanaf volgende maand aan de slag in onder andere het Zeisterbos.

Staat jouw school in de buurt van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en komen jullie graag een keer op bezoek? Ga dan mee op reis met HeuvelrugWijs en meld je aan via heuvelrugwijs.nl

HeuvelrugWijs is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting NatuurWijs, Bezoekerscentrum De Boswerf en IVN Natuureducatie.

Theatercollege | Water (tekort) op de Utrechtse Heuvelrug

Hoe ziet de droogte van de toekomst eruit? Wat gebeurt er met het water uit Duitsland dat normaal via de Rijn ons land binnen komt? Welke keuzes moeten we maken om in de toekomst nog voldoende water te hebben?

Dat zijn drie vragen die in dit theatercollege aan bod zullen komen, waarbij we kijken naar de gevolgen van droogte en de mogelijke oplossingen op de korte en lange termijn.

De experts
Dr. Niko Wanders is universitair hoofddocent Hydrologie aan de Universiteit Utrecht. Samen met waterbeheerders en beleidmakers onderzoekt Wanders de mogelijkheden voor verbeterde voorspellingen van droogte in Nederland en in het buitenland.

Jeroen Haan is dijkgraaf van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Hij gaat in op de (water)opgaven die als gevolg van de klimaatverandering en het extremere weer op ons afkomen. Ook bespreekt hij hoe water en bodem sturend moeten zijn in ruimtelijke keuzes die we maken voor de toekomst.

Stel een vraag!
Tijdens het theatercollege is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze kunt u ook van tevoren insturen via info@npuh.nl. De host van deze avond is Magda Jansen, burgemeester van gemeente Woudenberg.

Dit theatercollege is een initiatief van Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en de tweede in een reeks van vijf. De colleges hebben als doel het delen van kennis en inzichten over dit unieke gebied.

Details

Datum: maandag 11 september om 20:-00 uur

Locatie: Theater Figi, Zeist I Willem Pijperzaal

Kosten: €5,00

Voor meer informatie en tickets klik hier

Blauwe Agenda

Wat doen het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en haar samenwerkingspartners al aan het watertekort? Lees er hier meer over.

Máximapark benoemd tot Zusterpark van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Op zondag 13 augustus werd het Máximapark in Leidsche Rijn benoemd tot Zusterpark. Hiermee sluit het Máximapark zich aan bij een netwerk van groene verbindingen, die vanuit stedelijk gebied helemaal naar het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) lopen. Het was een feestelijke dag, mede omdat ook de 25e verjaardag van Leidsche Rijn werd gevierd in het Máximapark.

De Zusterparken-beweging wil samen één groot park zijn. Verschillende groepen buurtvergroeners in de stad en provincie Utrecht zetten zich in voor behoud van bestaand groen, vergroenen van stukken stad en voor groene verbindingen tussen stad en het NPUH. De Zusterpark-makers willen met hun inzet bewoners en natuur van zowel de steden als het NPUH gezond houden. Steeds meer buurtvergroeners sluiten zich aan bij deze beweging, zoals het Hof van Cartesius, Rotsoord en Voordorp in Utrecht en Het Groene Spoor in Amersfoort. Het Máximapark is het 9e Zusterpark wat zich hierbij aansluit.

Het Máximapark ging in september 2022 op bezoek bij andere Zusterparken en besloot toen eigenlijk al aan te willen sluiten bij deze beweging. En een jaar later is het dan echt zover! Het Máximapark is het groene hart van Leidsche Rijn en voelt zich verbonden met de ambitie van het Nationaal Park om groen met elkaar in verbinding te brengen.

Jeroen Heemsbergen, programmamanager bij het NPUH, overhandigde het Zusterpark-bord aan Joyce Roskamp van de Vrienden van het Máximapark. Het bord werd vervolgens samen met Peter Mocking opgehangen bij de Werkschuur en kan daar dus vanaf nu bewonderd worden. Na deze benoeming volgde een programma door het Máximapark, om de 25e verjaardag van Leidsche Rijn te vieren.

Wil jij je inzetten voor natuur, landschap en groen erfgoed bij jou in de buurt, maar ook de verbinding maken met het Nationaal Park? Sluit je dan aan bij deze beweging van Zusterparken. Kijk voor meer informatie op npuh.nl/zusterparken/

Eerste natuurprojecten krijgen geld uit NP Fonds

Het NP (Nationaal Park) Fonds Utrechtse Heuvelrug werd gelanceerd in maart van dit jaar en ondersteunt projecten en initiatieven die ten goede komen aan natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed in dit unieke gebied. De eerste projecten zijn goedgekeurd en gaan dit jaar van start.

Agroforestry voor natuurinclusieve landbouw

Agroforestry is een landbouwsysteem waarbij houtige gewassen als bomen en struiken worden gecombineerd met akkerbouw of veeteelt. Dit zorgt o.a. voor meer biodiversiteit, verbetering in de waterhuishouding en het vastleggen van CO2.

‘Agroforestry proefpercelen’ is een project van de Natuur en Milieufederatie Utrecht, waarbij vijf agrariërs op en rondom de Utrechtse Heuvelrug worden geholpen bij het maken van een plan en de aanleg van een agroforestry proefperceel. Hier kan ervaring worden opgedaan met deze nieuwe vorm van landbouw. Het doel is om de kennis en toepassing van agroforestry op te schalen en de overgang naar natuurinclusieve landbouw te versnellen.

Wild in je achtertuin

Het project ‘Wild in je achtertuin’ van stichting De Lynx nodigt iedereen binnen het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug uit om vier weken een wildcamera in de tuin te plaatsen. Zo kan iedereen op een speelse manier ontdekken welke (zoog)dieren er in hun directe woonomgeving leven.
Deelnemers worden gestimuleerd om hun tuin natuurlijk(er) in te richten. Dat is niet alleen goed voor zoogdieren, maar ook voor andere soorten die in de stad of het dorp leven (biodiversiteit), en voor het leefklimaat in een wijk.

Krachten bundelen

Het NP Fonds is een initiatief van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Met de oprichting van het Fonds wil het park projecten voor natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed in het gebied een extra impuls geven. Particulieren of bedrijven die zelf geen projecten uitvoeren maar deze wel willen ondersteunen, kunnen een bijdrage leveren aan het fonds als donateur. Zo worden de krachten gebundeld om ook in de toekomst van dit prachtige gebied te kunnen blijven genieten. Meer informatie over het fonds is te vinden op npfonds.nl.

Geslaagde eerste editie van de Open Heuvelrugtuinen Route

Afgelopen weekend vond de eerste Open Heuvelrugtuinen Route plaats. Er viel een druppeltje regen, maar dat mocht de pret niet drukken en dat is natuurlijk juist alleen maar goed voor de tuinen! In de opengestelde tuinen waren vaak groepjes bezoekers te vinden, die benieuwd waren naar de Heuvelrugtuin van hun buurman- of vrouw. Tijdens de route kwamen de bezoekers elkaar geregeld weer tegen in een andere tuin en leerden elkaar op die manier kennen. De Heuvelrugtuiniers lieten enthousiast hun tuin zien aan de bezoekers én deelden hun tuinier geheimen, waarmee de bezoekers thuis zelf aan de slag kunnen en van hun tuin ook een stukje Nationaal Park kunnen maken.

Heuvelrugtuinier Thinka ontvang bijvoorbeeld 15 bezoekers in haar Heuvelrugtuin. Zij vertelt: “Veel mensen hadden interesse in de regenton en de afgekoppelde regenpijp. Mijn partner heeft praktische informatie uitgewisseld hierover. De wadi ‘in ontwikkeling’ leverde leuke idee-gesprekken op, dus het was juist wel leuk dat het nog niet helemaal klaar was.” Thinka heeft zelf gesprekken gevoerd met mensen over tuinieren op zandgrond en bijvoorbeeld de functie en het gebruik van pioniersplanten, maar ook over biodiversiteit: “Hoe groepen planten met gevarieerde wortelstelsels uiteindelijk robuuster zijn tegen klimaat invloeden, omdat ze onderling minder hoeven te concurreren om water en mineralen. Deze gesprekken waren (voor mij persoonlijk) erg leuk en zinvol omdat het over en weer bevestiging geeft om vol te houden met deze ultra-slow variant van tuinieren.”

Anouk Haaxma, wethouder gemeente Utrechtse Heuvelrug, en Gijs de Kruif, directeur-bestuurder Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, bezochten een aantal tuinen in Amerongen. Ze begonnen hun rondje met een rondleiding door de ecologische moestuin Dorpsakker de Parel en gingen daarna op de fiets langs bij een paar particuliere Heuvelrugtuinen. Hoog bezoek dus voor de tuiniers!

Wij vonden het een hele geslaagde route en hopen dat alle bezoekers en Heuvelrugtuiniers hebben genoten. Dank aan de enthousiaste vrijwilligers voor het opzetten van deze dag. Op naar volgend jaar!

Elke kern van Rhenen heeft nu een openbare Heuvelrugtuin

Op donderdag 29 juni heeft wethouder Gert van Laar de vierde voorbeeld Heuvelrugtuin in de gemeente Rhenen officieel geopend. Na Rhenen en Achterberg heeft nu ook het dorp Elst een plek in de openbare ruimte waar inwoners inspiratie en ideeën kunnen opdoen voor een ‘stukje Nationaal Park’ in hun eigen voor- of achtertuin.

Groene oase

Met de onthulling van het Heuvelrugtuin-paaltje mag de tuin aan de Christinastraat in Elst zich nu ook een Heuvelrugtuin noemen. Zo’n mooie, groene oase in bebouwd gebied zorgt ervoor dat regenwater makkelijker z’n weg de bodem in vindt. Geen overbodige luxe met de droge zomers die we steeds vaker meemaken. Bij het ontwerpen van de tuin is ook extra rekening gehouden met de keuze voor inheemse beplanting. Dat zijn planten die passen in de omgeving van het Nationaal Park en verschillende soorten insecten en vogels uit het gebeid zullen zich daarom thuis voelen in deze nieuwe tuin. Ook vind je in de nieuwe Heuvelrugtuin op verzoek van omwonenden veel eetbare plantensoorten en is er gekozen voor planten die niet veeleisend zijn in het onderhoud.

Elke tuin geschikt

Wethouder Gert van Laar is blij dat de nieuwe Heuvelrugtuin midden in een woonwijk staat, omdat dat laat zien dat elke tuin geschikt is. “Het maakt niet uit hoe groot of klein je tuin is. Zet er in plaats van tegels wat meer planten in en zo maken we samen onze woonomgeving groener en ook prettiger.” De tuin geeft bezoekers genoeg goede voorbeelden van planten die je daarvoor kunt kiezen, bijvoorbeeld egelantier, beemdkroon, wederik, kattenstaart en nog veel meer. Omdat deze planten van oudsher op de Utrechtse Heuvelrug horen, passen ze beter bij de bodemdieren, bestuivers en andere dieren die hier voorkomen. Kies je voor planten van de Heuvelrugtuin-plantenlijst in je tuin, dan help je de natuur in het Nationaal Park groeien en bloeien.

Bijzondere insecten en vogels spotten op de Utrechtse Heuvelrug: een terugblik op #24uurnatuur

Vorig weekend werd de kennisspecial ‘Soorten herkennen en beschermen’ afgesloten in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. SoortenNL organiseerde in samenwerking met IVN en De Vlinderstichting een excursiemarathon, waarbij deelnemers 24 uur lang soorten gingen tellen: #24uurnatuur! Er werden o.a. bijzondere insecten en vogels gespot en op zondag werd de marathon afgesloten met een muzikaal streekgesprek.

Zaterdagochtend verzamelde de deelnemers aan de kennisspecial zich in het bos bij Lage Vuursche. Zij konden deelnemen aan verschillende excursies, waarbij ze op zoek gingen naar bijvoorbeeld vlinders, libellen en andere insecten. Er werd niet alleen gespeurd naar dieren en planten, deelnemers konden ook leren natuurschetsen of braakballen uitpluizen. In de avond werd het kamp op gezet en gingen de deelnemers op zoek naar dassen. ’s Nachts werd er gezocht naar nachtvlinders en de volgende ochtend om 06.00 uur ging het speuren alweer verder met het spotten van vogels.

Er werden gedurende de dag een paar dagvlinders, zweefvliegen en één roofvlieg gespot. Ook werd er een zwervende pantserjuffer gespot; een unieke waarneming! Enkele hazelwormen lieten zich goed zien en bij de schepnetexcursie werd de kamsalamander gezien. Bij het vogel spotten werden appelvinken en zwarte spechten gezien. Door de droogte werden er minder soorten gespot dan verwacht, maar deelnemers waren desondanks erg enthousiast, zoals Thijn Verburg: “Het gebeurt niet vaak dat ik in 24 uur tijd veel leuke en inspirerende nieuwe mensen leer kennen, én de natuur ontdek van de kleine gaasvliegen, wantsen en kevers tot de gezondheid en ontwikkeling van grote bossen, én in het pikkedonker hoop op een ontmoeting met een das, én kennis maak met ontelbare en prachtige nachtvlinders, én mijn nachtrust pak naast een gigantische (ongevaarlijke) mierenhoop. Een natuurcocktail waarvan ik ze nog vaak hoop te krijgen!”

Ook deelnemer Milou van IJken heeft genoten van de #24uurnatuur: “Het delen van verhalen, ervaringen en kennis over de natuur met mensen van allemaal verschillende achtergronden heeft weer voor hervonden enthousiasme gezorgd om naar buiten te gaan en de natuur te beleven. Er valt nog zoveel te ontdekken! Zelfs na een korte nacht, dankzij de leuke nacht excursies, voelde ik me weer helemaal opgeladen door de rust van het bos.”

Op zondag werd als afsluiter een gesprek met de streek georganiseerd op Landgoed Pijnenburg. Tijdens deze middag werd er een ode gebracht aan de Utrechtse Heuvelrug aan de hand van verschillende verhalen. Zo kwam bijvoorbeeld de militaire geschiedenis aan bod en werden de bevindingen van #24uurnatuur gedeeld. Ook presenteerde de jarige Vlinderstichting (40 jaar) een nieuwe wandelgids met vlinderrijke gebieden in Nederland.

Vanuit de waarnemingen tijdens de #24uurnatuur presenteerde Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug voor het eerst de Heuvelrugmonitor. Deze monitor gaat de nu al meetbare gegevens over natuur, landschap, erfgoed en recreatie in het gebied visualiseren. Deze visualisatie is beschikbaar en toegankelijk voor iedereen, zodat gebiedspartners vanuit een gezamenlijke kennisbasis de dialoog kunnen voeren. De Heuvelrugmonitor is ontwikkeld door Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug in samenwerking met de Provincie Utrecht. Veel gebiedspartners hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de Heuvelrugmonitor.

De verhalen van de Utrechtse Heuvelrug werden afgewisseld door muziek, verzorgd door de band De Kift. De Kift staat bekend om zijn poëtische, verhalende teksten waarin natuur en landschap vaak een belangrijke rol spelen.

Het was een heel waardevol en natuurgericht weekend en het werd goed ontvangen door alle aanwezigen. Hiervoor willen we de deelnemers en vrijwilligers bedanken.

Het streekgesprek is opgezet in samenwerking met SoortenNL, De Vlinderstichting en Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.


Ervaringen van deelnemers aan de kennisspecial:

Renée Veerman: “In een groepsopdracht tijdens een van de avondlessen kregen we de opdracht om een ‘actie’ te bedenken voor één van de reptielen, amfibieën of vissen soorten die vermeld staan op de website van RAVON. Ons groepje koos voor het fictieve ontwerp van een kinderboek over de -voor mij nog onbekende- Hazelworm. Met een titel als “Wie ben ik?” vanwege zijn fascinerende gestalte: een worm, slang en hagedis in één. Een aantal weken later vond de laatste excursie plaats in het bos van Lage Vuursche. Na het avondeten liep ik samen met een mede-cursist voldaan van de dag het bos uit op weg naar de auto, toen ik wat hoorde ritselen tussen de bladeren langs het pad. Ik keek opzij en zag een beest met een slangachtige voortbeweging, maar zonder typerende slangenkop. Een betere afsluiter was er niet.”

Wilco: “Het kampeerweekend #24uurnatuur is niet alleen een mooie gelegenheid om meer te leren over de natuur, het is ook een mooi moment om nieuwe vrienden/contacten op te doen. Het leukste vond ik persoonlijk het determineren van salamanders in een bosvijver met speciale waadpakken aan. Dat was een hele gave ervaring!”

Thijn Verburg: “Als iemand die zich vanuit een diep technische achtergrond meer wil onderdompelen in de natuur is het Groen Traineeship meer geweest dan ik ooit had gedacht. Als oud-trainee blijf je uitgenodigd worden voor leuke en leerzame evenementen die je zelf vaak niet zo snel zou doen. Ik ontmoet er enorm veel nieuwe en inspirerende mensen én leer er de natuur totaal anders te zien, te horen, te ervaren. Van tevoren had ik niet gedacht dat ik van mijn deelname aan het Groen Traineeship zó lang, zó veel energie en inspiratie zou halen. En nooit geweten dat de snorzweefvlieg (benoemd naar de snor tekening op zijn achterlijf, duh…) kan migreren over honderden kilometers, over zee en zelfs op 200 meter hoogte, bizar..!”

Zes klassen bezoeken HeuvelrugWijs in eerste helft 2023

De afgelopen weken sloten zes klassen hun schooljaar af met een bezoek aan HeuvelrugWijs. Dit educatieve programma dat zich afspeelt in het Nationaal Park is vorig jaar opgezet en richt zich op basisschoolleerlingen uit groep 5 en 6. De leerlingen gaan het gebied in en ontdekken wat de Utrechtse Heuvelrug zo bijzonder maakt aan de hand van leerzame verhalen, spellen en leuke doe-opdrachten. Alle typische kenmerken komen aan bod: het ontstaan van de stuwwal, het watersysteem en de landgoederen en bossen van vandaag de dag. Onze enthousiaste vrijwilligers, de HeuvelrugWijzers, begeleiden de klas tijdens het bezoek.

In 2022 gingen de eerste 5 klassen op pad vanuit Bezoekerscentrum De Boswerf in Zeist en sinds dit jaar kan elke school in en rond het Nationaal Park een groep 5 of 6 aanmelden voor een bezoek. Dit blijkt niet alleen interessant te zijn voor scholen uit de directe omgeving, want onlangs ontvingen we ook schoolklassen uit Veenendaal, Wijk bij Duurstede en zelfs uit Barneveld. De leerlingen hebben eerst op school een voorbereidende les gehad en kwamen daarna naar het Zeisterbos om de geheimen van de Utrechtse Heuvelrug te leren kennen. Zo vlak voor de zomervakantie betekende dat steeds prachtig weer en genieten van een leerzame ochtend buiten in het bos.

Bezoekerscentrum De Boswerf in Zeist is de eerste locatie waar  HeuvelrugWijs bezoeken starten. Onze wens is om dit in 2023 uit te breiden met nog twee startlocaties. De eerste pilot met twee klassen vanuit een nieuwe startlocatie is al gestart, maar daarover later meer!

Staat jouw school in de buurt van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en komen jullie graag een keer op bezoek? Ga in het nieuwe schooljaar dan ook mee op reis met HeuvelrugWijs! Kijk voor meer informatie op heuvelrugwijs.nl.

Schuilt er misschien in jou een geboren HeuvelrugWijzers? Aankomend najaar trainen we weer nieuwe vrijwilligers. Bekijk hier de vrijwilligersvacature.

HeuvelrugWijs is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting NatuurWijs, Bezoekerscentrum De Boswerf en IVN Natuureducatie.

Gezocht: HeuvelrugWijzers

Vrijwilligers die de Utrechtse Heuvelrug onvergetelijk maken voor groep 5 en 6

Herinner je je nog hoe het als kind was als een enthousiaste leerkracht, opa/oma of gids je meenam de natuur in? Misschien zijn hun verhalen je wel voor altijd bijgebleven. Of hebben die ervaringen ervoor gezorgd dat je je de rest van je leven verbonden voelde met een bepaald natuurgebied.

Dát is wat we voor elkaar willen krijgen met HeuvelrugWijs, een educatief programma in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. We geven schoolklassen een onvergetelijke ervaring die ze de waarden van dit bijzondere natuurgebied voor altijd meegeeft. Zo groeien de leerlingen op tot natuurliefhebbers die bekend zijn in hun omgeving en er met respect mee omgaan.

Vind jij het leuk en belangrijk om kinderen op een spannende, belevingsvolle wijze bij natuur en erfgoed te betrekken? Na een succesvol eerste jaar gaat HeuvelrugWijs dit najaar weer door en daarvoor zoeken we meer ‘HeuvelrugWijzers’. Dat zijn vrijwilligers die kinderen (8-10 jaar) vertellen over de vele bijzonderheden van de Utrechtse Heuvelrug. Een klas gaat een dagdeel mee op pad met twee HeuvelrugWijzers aan de hand van een centraal verhaal en bijpassende ontdek-, spel- en belevingsopdrachten.

Schuilt er in jou een geboren HeuvelrugWijzer? We zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die vanaf najaar 2023 aan de slag willen.

Wat bieden we je?

 • Een tweedaagse training HeuvelrugWijs om je helemaal klaar te stomen;
 • Mooi, belangrijk werk in een bijzonder rijk en interessant natuurgebied; Een compleet handboek met daarin verhalen, opdrachten en tips die je kunt gebruiken tijdens de schoolbezoeken die je zal gaan begeleiden; Een vaste contactpersoon ter ondersteuning (die o.a. contact met de scholen grotendeels uit handen neemt);
 • Gezellige mede-vrijwilligers; je gaat altijd in duo’s met een schoolklas op pad;
 • Een jaarlijkse HeuvelrugWijzers bijeenkomst;
 • Een reiskostenvergoeding tot €25,- voor de rest van 2023.

Wat vragen we van je?

 • Je hebt ervaring en/of affiniteit met het begeleiden van kinderen in de leeftijd van 8 tot 10 jaar;
 • Je gaat graag op stap met een groep kinderen in de natuur en laat ze het liefst zelf ontdekken;
 • Je kunt goed samenwerken en bent communicatief;
 • Je houdt ca. 1x per maand een dagdeel beschikbaar om met een schoolklas op pad te gaan tussen april en november, met uitzondering van de schoolvakanties;
 • Je overlegt op kosten van het programma een VOG (vereist i.v.m. werken met kinderen);
 • Je bent in staat om je met eigen vervoer over de Utrechtse Heuvelrug te bewegen (naar minimaal één van de plaatsen Baarn, Doorn, Leersum, Maarn of Zeist);
 • Je volbrengt de tweedaagse training HeuvelrugWijs op Bezoekerscentrum De Boswerf in Zeist.

Training

Speciaal om HeuvelrugWijzers klaar te stomen voor hun rol van het ontvangen en begeleiden van schoolklassen, hebben NatuurWijs en IVN Natuureducatie een tweedaagse training ontwikkeld. Deze zal plaatsvinden bij Bezoekerscentrum De Boswerf in Zeist en is kosteloos te volgen voor nieuwe HeuvelrugWijzers.

Tijdens de training doorloop je de verhaallijn van HeuvelrugWijs en oefen je met de bijbehorende opdrachten. Na afloop weet en kan je alles wat nodig is om comfortabel voor een groep kinderen te staan en ze te raken met verhalen over de Utrechtse Heuvelrug. De training gaat net als het handboek uit van een aantal uitgewerkte onderwerpen en werkvormen waaruit je kunt kiezen. Je hoeft dus niet alles wat je vertelt en doet zelf te bedenken. En als je dat leuk vindt, is er ook genoeg ruimte voor eigen invulling.

Interesse?

Zie jij jezelf als HeuvelrugWijzer aan de slag gaan? Stuur dan een korte motivatie (eventueel met CV) uiterlijk zondag 20 augustus 2023 naar Judith Algra, projectleider HeuvelrugWijs via j.algra@ivn.nl. Vragen kun je ook aan haar mailen of telefonisch stellen (06-20731405).

Na ontvangst van jouw motivatie sturen wij je een bevestiging en nodigen je uit voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek vertellen we je meer over de praktijk als HeuvelrugWijzer en vrijwilliger in het Nationaal Park en gaan we samen na of het bij je past. Bij een positieve reactie van beide kanten schrijven we je in voor de training.

Belangrijke data om alvast rekening mee te houden:

 • Kennismakingsgesprekken: 14, 15, 23, 24 of 25 augustus, tijdstip in overleg
 • Trainingsdagen: vrijdag 8 en zaterdag 9 september van 09:30 tot 17:00 uur
 • Facultatieve extra oefendag: vrijdag 15 september
 • Proefbezoek met schoolklas: n.t.b. in september/oktober 2023, in overleg
 • Evaluatie: n.t.b. begin november 2023, in overleg

HeuvelrugWijs is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting NatuurWijs, Bezoekerscentrum De Boswerf en IVN Natuureducatie.