Loop zaterdagmiddag 20 april binnen voor gratis tuinadvies

Van een tuin een Heuvelrugtuin maken doe je niet van de één op de andere dag, dat gaat in stapjes. Voor iedereen die deze lente klaar is voor weer zo’n nieuwe stap, organiseert Heuvelrugtuinen iets nieuws: het Heuvelrugtuinen inloopspreekuur.

Eerste editie in Veenendaal

Op zaterdag 20 april kun je bij ons binnenlopen in de inspirerende Groenhoftuin van IVN Veenendaal-Rhenen. Die middag is daar ook ‘open tuin’ en kun je je dus laten rondleiden door het tuinteam. Tussen 14:00 en 16:00 uur zit er een tuinexpert en -ontwerper klaar voor al jouw vragen. Wil je samen werken aan een schets van jouw Heuvelrugtuin? Advies over waterberging? Tips voor beplanting die past op jouw balkon? Met al deze vragen kun je terecht! Gewoon even buurten om over tuinen te kletsen kan uiteraard ook. Naast advies staan we ook voor je klaar met planten uit het Wild & Inheems assortiment voor een aantrekkelijke prijs.

Bureau Ecologisch Tuinontwerp

Deze editie van het inloopspreekuur hebben we tuinexpert Wendy Grobben te gast. Wendy heeft haar eigen bedrijf in het ecologisch ontwerpen van tuinen en bloemenweides. Ze is lid van vakvereniging Wilde Weelde voor ecologisch tuinontwerpers en hoveniers en werkt aan grote en kleine projecten die meer ruimte en kansen voor biodiversiteit opleveren. Behalve tuinontwerper is Wendy ook herborist en heeft dus bijzonder veel kennis van en ervaring met inheemse, eetbare en geneeskrachtige planten.

Praktische informatie:

Gouden tip: Breng voor het best passende advies één of meer (overzichts)foto’s van jouw tuin mee. Dat is namelijk een mooi uitgangspunt voor een schets en om jouw vragen beter in de context van jouw tuin te kunnen plaatsen.

Tuinverhalen

Een echte Heuvelrugtuin houd je niet geheim, daar inspireer je juist ook anderen mee. Heuvelrugtuinen is daarom op zoek naar inspirerende verhalen, foto’s en misschien zelfs leuke filmpjes uit jouw Heuvelrugtuin!

Heb jij een groene oase die je graag met anderen wilt delen? Of ben je net begonnen met het creëren van je eigen stukje Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en kunnen we mee-leren van jouw leerproces? Vertel ons hoe je begonnen bent met jouw Heuvelrugtuin, wat je heeft geïnspireerd, en welke tips & tricks je hebt voor mede-tuinliefhebbers. Deel jouw verhaal met ons via boblommendaal@npuh.nl.

Online Bewonersavond 18 april 2024: Jouw Heuvelrugtuin aantrekkelijk voor jezelf én dieren!

Woon je in een gemeente op en rond Utrechtse Heuvelrug? En wil je weten hoe je van jouw tuin een Heuvelrugtuin kunt maken die aantrekkelijk is voor jou én dieren die leven op de Heuvelrug? Meld je dan aan voor de online bewonersavond van 19.00 tot 21.00 uur op 18 april a.s.

Tijdens deze online bewonersavond vertelt boswachter Stéphanie Ijff ons alles over welke dieren er leven op de Heuvelrug en krijg je tips van tuinontwerper Frederike van der Kooij om jouw tuin aantrekkelijk te maken om meer dieren in jouw Heuvelrugtuin te krijgen.

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

 

Stéphanie IJff

Stéphanie IJff werkt als boswachter ecoloog bij Natuurmonumenten op de Utrechtse Heuvelrug en weet alles van de dieren die er leven. Zij zal op deze avond hier meer over vertellen én wat deze dieren nodig hebben (o.a. voedsel, beschutting etc.).

Frederike van der Kooij

Tuinontwerpster Frederike van der Kooij zal meer vertellen over het ‘wat en hoe’. Hoe kun je dan je tuin het beste inrichten? Welke inheemse planten zijn geschikt voor jouw tuin en trekken dieren aan? De juiste planten zullen zorgen voor een rijk bloeiende tuin, een aantrekkelijke plek voor insecten en andere dieren en minder onderhoud. Zo wordt ook jouw Heuvelrugtuin een feit!

De avond wordt geopend door wethouder Aukje Treep van de gemeente Soest.

Heuvelrugtuinen is een initiatief van Nationaal Park Utrecht Heuvelrug, Natuur en Milieufederatie Utrecht en IVN Natuureducatie.

Mountainbikers doneren 1 miljoen euro voor natuurprojecten op de Utrechtse Heuvelrug

Stichting MTB Heuvelrug doneert ruim 1 miljoen euro voor natuurprojecten op de Utrechtse Heuvelrug. Dit geld is grotendeels bestemd voor natuurprojecten om de biodiversiteit te versterken bij natuurorganisaties en particuliere grondeigenaren waar een mountainbikeroute op het terrein ligt. Een deel is bestemd voor het Nationaal Park Fonds Utrechtse Heuvelrug, waar particulieren, stichtingen en andere organisatie met projecten die ten goede komen aan natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed een financiële bijdrage kunnen aanvragen.

Gijs de Kruif, directeur-bestuurder Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug: “Mede namens Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap en de particuliere terreineigenaren wil ik de stichting MTB Heuvelrug heel hartelijk danken voor deze grote donatie aan de natuur. De donatie zal worden besteed aan natuurbehoud en -ontwikkeling, o.a. via natuurprojecten die de biodiversiteit versterken. Een deel van de donatie gaat naar het Nationaal Park Fonds Utrechtse Heuvelrug. Uit dit fonds worden natuurprojecten gefinancierd die op hun manier bijdragen aan het gebied. Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers van de stichting MTB Heuvelrug die zich op deze wijze inzetten voor de natuur.”

Mountainbikers betalen en onderhouden eigen routenetwerk

De mountainbikers maken de donatie mogelijk vanuit opbrengsten van hun mountainbikevignetten. Sinds 2014 betalen mountainbikers op de Utrechtse Heuvelrug €7,50 per jaar voor een verplicht vignet. Alle middelen die in de afgelopen tien jaar zijn opgespaard en niet direct nodig zijn voor beheer en onderhoud van de routes krijgen nu een groene bestemming.

De Stichting: “Omdat de meeste werkzaamheden zijn uitgevoerd door een grote groep bevlogen vrijwilligers zijn de uitgaven beperkt gebleven. Daarnaast hebben veel mountainbikers de afgelopen jaren het vignet gekocht om te komen mountainbiken op de prachtige Utrechtse Heuvelrug. Mede als gevolg hiervan kunnen we deze donatie doen om de natuur te versterken. We maken namelijk gebruik van diezelfde natuur en vinden dat die behouden en verbeterd moet worden”

Vaste mountainbikeroutes

De recreatiedruk op de natuur is afgelopen jaren enorm toegenomen en zal alleen maar verder toenemen. Er is gekozen om de verschillende recreatiestromen te scheiden, daarom hebben mountainbikers hun eigen paden. Door de aantrekkelijke en goed gemarkeerde paden kunnen de mountainbikers zorgeloos fietsen en genieten van de natuur. Bij de aanleg van de routes is rekening gehouden met de zonering van het terrein; de routes liggen buiten kwetsbare natuur, zodat deze wordt ontzien.

Saskia van Dockum, directeur-bestuurder Utrechts Landschap: “De natuurgebieden op de Heuvelrug worden druk bezocht. Maar natuur is ook kwetsbaar. Daarom zetten we als natuurorganisaties in op zonering. Verschillende vormen van recreatie kunnen zo naast elkaar bestaan zonder dat natuur lijdt onder het bezoek. De hulp van stichting MTB Heuvelrug daarbij is geweldig. Naast het onderhouden van mooie mountainbikepaden spant de stichting zich in om mensen bewust te maken van de waardevolle natuur op de Utrechtse Heuvelrug.”

Natuurprojecten

Stichting MTB Heuvelrug hecht grote waarde aan behoud en ontwikkeling van natuur. De stichting levert dan ook vanaf de oprichting een actieve bijdrage aan het vergroten van bewustwording onder haar achterban en met donaties aan natuurprojecten op de Utrechtse Heuvelrug. Afgelopen jaren is er bijgedragen aan de aanleg van een dassentunnel, bloemrijke akkerlanden, mini-akkers, de renovatie van de leemkuil in Rhenen, de aankoop van een natuurterrein en een bijdrage aan het mindervalidepad over het Leersumse veld. Verder hebben vrijwilligers van de stichting meerdere keren meegeholpen bij het opschonen van heidevelden.

Rein Zwaan, Staatsbosbeheer teamleider boswachters Oost: “Staatsbosbeheer is de stichting MTB Heuvelrug zeer dankbaar voor haar bijdragen aan de natuur. We hebben de afgelopen jaren al meerdere keren dankbaar gebruik gemaakt van de diensten van de vrijwilligers en hebben ook een aantal natuurprojecten kunnen uitvoeren die gedeeltelijk gefinancierd zijn door de stichting. Mede dankzij deze donatie kunnen wij bijvoorbeeld binnenkort starten met de uitrol van het project Klimaatslim bosbeheer.”

Terugblik op 2023: ons jaar in vogelvlucht

Met trots presenteren we ons jaarverslag 2023. Een jubileumjaar waarin we ons 20-jarig bestaan vierden, van start gingen met het Europese project MONA voor duurzame mobiliteit en samen met de Universiteit Utrecht de Onderzoeks- en Onderwijshub Utrechtse Heuvelrug hebben opgezet. 

Daarnaast bleven we ons met de Blauwe Agenda inzetten voor voldoende en schoon water, kwamen er tientallen Heuvelrugtuinen bij en combineerden we leren en ontspanning tijdens een reeks goedbezochte theatercolleges. 

Dit alles en meer lees je terug in ons jaarverslag 2023.

 

Lancering vernieuwd streekbier: Heuvelrug Blond

Heuvelrug-Blond-Nationaal-park-utrechtse-heuvelrug-streekbier-bird-breweryHet Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en Bird Brewery hebben samen een streekbier met uitsluitend natuurlijke ingrediënten gebrouwen: Heuvelrug Blond. Het is een vol blond bier geworden, met een kruidige twist door toevoeging van veldsalie die geplukt is op de Heuvelrug.

Een gedeelte van de opbrengst van het bier gaat naar het Nationaal Park Fonds Utrechtse Heuvelrug voor de bescherming van natuur, landschap en cultureel historisch erfgoed.

De Utrechtse Heuvelrug is een eeuwenoud gebied dat door haar ligging en schoonheid een plek is waar mensen graag tot rust komen en nieuwe energie krijgen. Om dit unieke gebied te beschermen en te behouden is de stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug opgericht. “We vinden het mooi om de handen ineen te slaan en samen te proosten op dit fantastische gebied”, vertelt directeur Gijs de Kruif.

Samenwerking

Bird Brewery opende in december de deuren van hun tweede proeflokaal House of Bird in Kwintelooijen op de Utrechtse Heuvelrug.

Naast het brouwen van kwaliteitsbieren, zet de brouwerij zich al lange tijd in voor een groenere wereld. “We zijn dan ook enorm enthousiast om samen met Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug een bier te brouwen en zo de bescherming van de Heuvelrug te steunen”, vertelt mede-oprichter van Bird Brewery Ralph van Bemmel.

Medio maart verkrijgbaar

Het bier zal medio maart te verkrijgen zijn in verschillende horecazaken, delicatessenwinkels en slijterijen op de Heuvelrug. Natuurlijk zal één van de 18 taps in House of Bird Kwintelooijen gereserveerd zijn voor dit unieke streekbier.

Samenwerking waterbeheerovereenkomst Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Utrechts Landschap en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden slaan de handen ineen. Op 14 maart heeft heemraad bij HDSR, Bert de Groot en Saskia van Dockum, directeur-bestuurder bij Utrechts Landschap de waterbeheerovereenkomst getekend die deze samenwerking bekrachtigd.

Gezamenlijke waterbeheervisie
Hoe kunnen terreineigenaren en waterschappen elkaar versterken om gevolgen van de klimaatverandering, aantasting van biodiversiteit en waterkwaliteit het hoofd te bieden? Water- en natuurbeheer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Neerslag- en droogterecords volgen elkaar in rap tempo op. Om hierop te anticiperen is er een gezamenlijke waterbeheervisie opgesteld. Het doel van deze beheervisie is om de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater voor natuur en landschap te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Deze visie vormt daarnaast een blauwdruk voor de waterbeheerplannen die zijn opgesteld voor landgoed Oostbroek, de Niënhof, Schoonoord, Bunzing, Blikkenburg en Wulperhorst.

In samenspraak
De waterbeheervisie en de bijbehorende waterbeheerplannen zijn in samenspraak opgesteld. Jaarlijks gaan beide partijen het veld in om te monitoren of maatregelen voor verbeterde waterberging en infiltratie, optimaliseren van water- en natuurkwaliteit, conform het beschreven streefbeeld zijn en welke acties wenselijk zijn om tot verbetering te komen. Hiermee is de jaarlijkse schouw niet meer leidend in het beheer maar de streefbeelden die we in samenspraak hebben vastgesteld in de beheerovereenkomst.

De Blauwe Agenda
Utrechts Landschap en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zijn partners in de Blauwe Agenda en gaan dus nu ook in het dagelijks beheer meer samenwerken. Tijdens het stuurgroep overleg van de Blauwe Agenda werd de waterbeheerovereenkomst tussen beide partijen getekend, die de samenwerking bekrachtigt.

Open Heuvelrugtuinen Route op 29 juni 2024

Na het succes van vorig jaar organiseert Stichting GoedVolk op zaterdag 29 juni weer een Open Heuvelrugtuinen Route! Hiervoor kunnen inwoners zich inschrijven om (elkaars) tuinen te bekijken en de openbare Heuvelrugtuinen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 

Vind je het leuk om te tuinieren en je liefde voor planten met anderen te delen? Ben je trots dat er planten in je tuin staan die vlinders en bijen aantrekken? Of wil je laten zien hoe je regenwater opvangt, bijvoorbeeld in een vijver of regenton? We nodigen jou van harte uit om je tuin open te stellen! Doe je mee?

Tuin aanmelden
Het maakt niet uit of je tuin groot of klein is, je al jarenlang een biodivers paradijsje hebt of dat je net de eerste stappen naar een groenere tuin hebt gezet. Het doel van de Open Heuvelrugtuinen Route is om te inspireren, van elkaar te horen hoe je een natuurlijke tuin kunt realiseren en welke keuzes je daarin maakt. Doe je mee?

Meld dan hier je tuin aan

 

Helpers

Als je interesse hebt om mee te helpen met de organisatie of eerst nog vragen hebt, stuur dan even een mailtje naar coördinator Mirjam.
Bellen kan natuurlijk ook, zet dan je telefoonnummer erbij.

Bezoekers

Laat hier je gegevens achter en wij houden je op de hoogte.

Na aanmelding ontvang je t.z.t. via de mail het informatieboekje met daarin de deelnemende tuinen en wat je daar kunt zien. Ook staat er hoe laat er extra activiteiten zijn zodat je beter kunt kiezen waar je graag heen wilt.

Goedvolk
Vrijwilligers van GoedVolk organiseren deze route. Goedvolk is een initiatief van inwoners van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ze willen een positieve bijdrage leveren aan de duurzaamheid van de regio. Door de aanwezige talenten te mobiliseren en in te zetten voor thema’s die leven en van belang zijn voor onze samenleving. Iedereen is GoedVolk!.

Het project Heuvelrugtuinen is een initiatief van Nationaal Park Utrecht Heuvelrug, Natuur en Milieufederatie Utrecht en IVN Natuureducatie.

Theatercollege 11 maart: ‘De bodem leeft!’

Op maandag 11 maart vindt in theater Figi in Zeist het theatercollege ‘De bodem leeft! Over de basis van ons bestaan’ plaats. Hoogleraar Liesje Mommer en Josephine Schuurman van boerderij Eyckenstein delen hoe ze vanuit hun expertise inzetten voor een gezonde bodem en een natuurinclusief voedselsysteem. Kaarten zijn te koop op de website van theater Figi en kosten 5 euro, inclusief koffie of thee bij ontvangst.

Het theatercollege is een initiatief van Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De colleges zijn een combinatie van ontspannen en leren en hebben als doel het delen van kennis en inzichten over dit unieke gebied.

Burgemeester als host

Bijzonder zijn de hosts bij elk theatercollege. “Als Nationaal Park werken we nauw samen met gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug om natuur, landschap en erfgoed te behouden en te beschermen,” zegt Gijs de Kruif, directeur van het Nationaal Park, “daarom leek het ons een leuk idee om de betrokken burgemeesters te vragen om tijdens de colleges als host op te treden.” De host van deze avond is Rob Metz, burgemeester van Soest.

De experts

Prof. Dr. Ir. Liesje Mommer is hoogleraar Ondergrondse Ecologie aan Wageningen University & Research. Ze doet onderzoek naar de interactie tussen planten en de velerlei organismen die in de bodem leven. Ze zal ook ingaan op de inspiratie die ze uit die ‘verborgen wereld’ haalt op weg naar een natuur-inclusieve samenleving.

Josephine Schuurman is werkzaam op boerderij Eyckenstein in Maartensdijk, waar ze werken aan een voedselsysteem dat in balans is met de natuur. Zo maken ze gebruik van het natuurlijk gedrag van de dieren om de bodem te verbeteren, maken ze levende compost en zetten ze in op zoveel mogelijk diversiteit.

Stel een vraag!

Tijdens het theatercollege is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze kun je ook van tevoren insturen via info@npuh.nl.

 

Koop hier je kaartje

 

 

Inwonersbijeenkomst Verdroging van de Heuvelrug op 8 maart in Leersum

Verdroging van de Heuvelrug. Echt waar, met al die nattigheid van afgelopen maanden? Jazeker, denk nog maar eens terug aan die droge hete zomer. Sterven onze bossen door gebrek aan (grond)water? In Nederland hebben we in de loop der eeuwen een prachtig systeem gemaakt om water af te voeren, met greppels, slootjes en vaarten. Terwijl we dat lokaal gevallen regenwater tegenwoordig zo hard nodig hebben om het grondwater op peil te houden. Hier op de heuvelrug is het hele samenspel van grondwater, kwelwater en oppervlaktewater complex, door de hoogteverschillen.

Daarom organiseren het Dorpsnetwerk Leersum en de Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen – Leersum een informatieve avond over water en verdroging op de Heuvelrug.

Piet Verdonschot (emeritus-hoogleraar water ecologie Wageningen) weet heel boeiend te vertellen over het grondwater, de tekorten, de stromingen en de relatie met het oppervlaktewater.

Bert de Groot (hoogheemraad van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden) vertelt over de plannen om verdroging tegen te gaan, zoals veel betrokken partijen samen afgesproken hebben in “De Blauwe Agenda”.

Ineke Vrij van de werkgroep Heuvelrugtuinen van Dorp en Natuur, gaat kort in op wat we zelf kunnen doen tegen verdroging.

Na de pauze is er een paneldiscussie met o.a. deskundigen van de Blauwe Agenda, Staatsbosbeheer (SBB), het Utrechts Particulier Grondbezit en de Land- en Tuinbouworganisatie LTO.

Informatie:

Datum: 8 maart om 19.30

Locatie: De Binder, Leersum

Prijs: aan de avond zijn geen kosten verbonden

Tijd: Zaal open vanaf 19:15,

Aanmelden: vol=vol Aanmelden (i.v.m. stoelen) per mail naar wateravond@dorpennatuur.nl

op vrijdag 8 maart 2024 om 19:30 uur in De Binder, Leersum.

 

De Blauwe Agenda

Deze avond is verbonden aan de Blauwe Agenda, een samenwerkingsverband waar Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug één van de samenwerkingspartners is.  Want de grondwatervoorraad in het park staat onder druk. Dat levert verschillende problemen op voor de natuur én voor veel verschillende groepen (denk aan agrariërs, ondernemers, landgoedeigenaren, natuurbeschermers). De Blauwe Agenda is een samenwerkingsverband en biedt een visie op hoe de problemen van het water op de Heuvelrug kunnen worden aangepakt. Samen werken we aan een duurzaam en veerkrachtig watersysteem. Draag je ook bij aan het watersysteem voor de toekomst? Kijk op deze informatiepagina en zie wat jij kunt doen.

 

 

 

Aan de slag met duurzame mobiliteit tijdens eerste MONA workshop

Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug organiseerde op 21 februari 2024 een eerste workshop voor stakeholders in het kader van het Europese project MONA rondom duurzame mobiliteit en recreatie op de Utrechtse Heuvelrug. 

De MONA workshop werd gehouden in het stationsgebouw van Den Dolder, en werd begeleid door onderzoekers van de Breda University of Applied Sciences, specialisten in recreatieve mobiliteit en kennispartner van het project. Doel van de workshop was het in kaart brengen van de situatie, uitdagingen en kansen rondom de MONA thema’s in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, en dit te gebruiken als input voor de evidence-based strategieën die worden ontwikkeld.

 

MONA workshop jeroen presentatie

 

Krachten bundelen 

Samen met onze lokale stakeholders bundelden we de krachten om vanuit ieders expertise en kennis de huidige status van mobiliteit en bezoekersstromen te analyseren, voorkomende uitdagingen te identificeren en een indicatie van mogelijke oplossingen te verkennen. Aansluitend was er een gezamenlijke excursie door het groengebied en bosrijke omgeving van Den Dolder onder begeleiding van gidsen van Utrechts Landschap, waar verder werd gesproken over de thema’s gedurende observatie in het veld.

 

 

Stakeholders 

Onder de 30 deelnemers waren onder andere belanghebbenden en mobiliteits- en recreatieautoriteiten van de Provincie Utrecht, U10, gemeenten op en rond de Utrechtse Heuvelrug, eigenaren van natuurterreinen, NBTC, natuurorganisaties, gebiedspartijen en de NS. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug werkt in het kader van project MONA nauw samen met deze stakeholders om de expertise te bundelen om de transitie naar duurzame mobiliteit in het natuurgebied te bevorderen.

 

 

 

 

Project MONA  

De workshop is onderdeel van een groter Europees samenwerkingsverband met partners uit Nederland, België, Duitsland en Frankrijk onder de naam MONA: ‘MOdal shift, routing and nudging solutions in NAture areas for sustainable tourism’. Doel van het Europese Interreg project MONA is het realiseren van duurzame en natuurgerichte mobiliteit en recreatie in natuurgebieden in Noordwest-Europa. Het project is medio 2023 van start gegaan met een looptijd van 4,5 jaar.

Wil je meer weten over het Europese mobiliteitsproject MONA? Klik dan hier.