Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug ontvangt jaarlijkse bijdrage van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden voor de uitvoering van extra projecten binnen de Blauwe Agenda

Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) hebben vandaag een dienstverleningsovereenkomst getekend. HDSR financiert daarmee de komende vijf jaar extra projecten vanuit de Blauwe Agenda. Met deze financiering kan het NPUH nóg meer projecten uitvoeren op het gebied van bewustwording, communicatie, onderzoek en monitoring.

Recent werd de uitvoeringsagenda van de Blauwe Agenda door de stuurgroep vastgesteld. De Blauwe Agenda heeft als doel om het watersysteem op de Utrechtse Heuvelrug robuust en toekomstbestendig maken om zo de natuur gezond te maken en te houden en de drinkwatervoorziening in de regio te beschermen. Iets dat hard nodig is, aangezien de natuur – vooral boven op de Heuvelrug – sterk te lijden heeft onder de aanhoudende droogte als gevolg van het veranderende klimaat.

Binnen de Blauwe Agenda is het NPUH leidend op het gebied van de bewustwordings- en communicatieprojecten. Vanuit de Blauwe Agenda en de bijbehorende basisfinanciering voert het NPUH al een aantal werkzaamheden uit. Zo wordt de online informatiepagina over de Blauwe Agenda bijgehouden, initieert het NPUH de samenwerking met andere gebiedspartijen rondom water en onderhoudt het NPUH de publieke kennisbank rondom water en klimaatadaptatie. Ook zal er een communicatiestrategie ontwikkeld worden, waar het NPUH samen met de partners binnen de Blauwe Agenda vervolgens uitvoering aan zullen geven.

Het NPUH wil vanuit haar ambitie om de natuur en het landschap te beschermen, beheren en ontwikkelen graag nog meer doen en extra bewustwordingsprojecten uitvoeren. Vitens draagt €15.000,- per jaar bij en dankzij de jaarlijkse financiële bijdrage van €40.000,- vanuit HDSR kan het NPUH de komende jaren aan de slag. Gijs de Kruif, directeur-bestuurder van het NPUH, licht toe waarom het NPUH hier zo blij mee is: “Het is mooi te zien dat Waterschap HDSR financieel bij gaat dragen nu we in de uitvoeringsfase beland zijn. Dat helpt ons niet alleen bij het opzetten van projecten, maar laat ook zien dat HDSR een erg betrokken partij is”.

Door het ondertekenen van de dienstverleningsovereenkomst kan het NPUH bijvoorbeeld een theatercollege organiseren over het watersysteem van de Utrechtse Heuvelrug. De Jongerenraad van het NPUH gaat met deze bijdrage een activiteit organiseren voor jongeren rondom het thema water en ook basisschoolleerlingen zullen leren over het bijzondere watersysteem binnen het project HeuvelrugWijs. Door de bijdrage van HDSR kan HeuvelrugWijs uitbreiden naar meerdere plekken in het Nationaal Park, zodat HeuvelrugWijs voor alle scholen in en rondom de Utrechtse Heuvelrug goed bereikbaar is.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden regelt het lokale en regionale waterbeheer in Midden-Nederland. Ze zuiveren het afvalwater, onderhouden de dijken en regelen het waterpeil. HDSR is al één van de samenwerkende partners binnen de Blauwe Agenda, maar draagt op deze manier nog verder bij aan de bijbehorende ambities. Hoogheemraad Nanda van Zoelen: “Wij vinden het belangrijk om het watersysteem op de Utrechtse Heuvelrug te verbeteren en dat kunnen we het beste doen met een gezamenlijk aanpak. Klimaatverandering kan leiden tot schade in de landbouw en natuur en wateroverlast voor inwoners van het gebied en dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. Met een goede samenwerking krijgen we veel voor elkaar.”

De Blauwe Agenda is een samenwerkingsverband tussen de provincie Utrecht, Waterschap Vallei & Veluwe, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Vitens, Utrechts Particulier Grondbezit, de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Land- en Tuinbouw Organisatie, Utrechts Landschap (als vertegenwoordiger voor terrein beherende organisaties) en Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

24uurnatuur: Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en SoortenNL organiseren een gesprek met de streek

Op zondag 18 juni organiseert het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) in samenwerking met SoortenNL op Landgoed Pijnenburg een gesprek met de streek, om met elkaar te verkennen wat er komt kijken bij het behouden en ontwikkelen van dit bijzondere gebied. Eerst gaan we luisteren naar verhalen over de cultuurhistorie, het landschap en de natuurkwaliteiten van de Utrechtse Heuvelrug, daarna gaan we met elkaar in gesprek over waar we in de toekomst naartoe willen. Het geheel wordt muzikaal omlijst door de band De Kift, die prachtige Nederlandstalige nummers over natuur en landschap brengt.

De middag begint met een introductie van de gasten en van de streek. Vervolgens wordt er een ode gebracht aan het bijzondere gebied aan de hand van verschillende verhalen. Zo vertelt Landgoed Pijnenburg iets over het bijzondere cultuurhistorische erfgoed, komt de militaire geschiedenis aan bod en delen jongeren hun bevindingen over de verschillende soorten planten en dieren die ze hebben ontdekt onder begeleiding van experts tijdens #24uurnatuur. De jarige Vlinderstichting (40 jaar) presenteert deze middag een nieuwe wandelgids met vlinderrijke gebieden in Nederland. De Vlinderstichting is een soortenorganisatie waarbij jaarlijks duizenden vrijwilligers vlinders in het hele land tellen. De gebieden van het Nationaal Park zijn goed in beeld gebracht. De verhalen van de Utrechtse Heuvelrug zullen afgewisseld worden door muziek, verzorgd door de band De Kift. De Kift staat bekend om zijn poëtische, verhalende teksten waarin natuur en landschap vaak een belangrijke rol spelen.

Na de verhalen gaan de aanwezigen met elkaar de dialoog aan over de streek. Hoe behouden we de streekeigen kenmerken en hoe versterken we deze? Zijn we verhalen vergeten, die we absoluut moeten meenemen? Welke waarden zijn van belang om verder te ontwikkelen?

Het gesprek met de streek volgt op de Outrodag Kennisspecial #24uurnatuur, die start op zaterdag 17 juni. Tijdens deze kennisspecial wordt er, door SoortenNL, IVN en de Vlinderstichting, een monitoringsmarathon georganiseerd waarbij jongeren proberen in 24 uur tijd zoveel mogelijk planten en dieren te ontdekken, om zo te bepalen wat de huidige stand van zaken is van de natuur. Het is dus als het ware een nulmeting van de natuur in het gebied.

Vanuit deze #24uurnatuur presenteert Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug die dag voor het eerst de Heuvelrugmonitor. Deze monitor gaat de nu al meetbare gegevens over natuur, landschap, erfgoed en recreatie in het gebied visualiseren. Deze visualisatie is beschikbaar en toegankelijk voor iedereen, zodat gebiedspartners vanuit een gezamenlijke kennisbasis de dialoog kunnen voeren. De Heuvelrugmonitor is ontwikkeld door Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug in samenwerking met de Provincie Utrecht. Veel gebiedspartners hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de Heuvelrugmonitor.

We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan dit streekgesprek. Het programma van die zondagmiddag ziet er als volgt uit:

13.00 uur            Welkom & muziek door De Kift

13.05                   Introductie gasten & streek – door Sander Turnhout, Strategisch adviseur SoortenNL

13.10                   Het verhaal van Pijnenburg

13.25                   Landschapsnummers De Kift

13.35                   Terugblik #24uurnatuur; soortenoverzicht, nulmeting landschap – door jongeren

13.45                   40 jaar vlinders op de Heuvelrug

13.50                   presentatie vlindergebieden in Nederland

14.00                   Landschapsnummers De Kift

14.15                   Militaire geschiedenis van de streek – André van der Hout, filmbedrijf De Aanpak

14.45                   Landschapsnummers De Kift

15.00                   Interactief gesprek met de streek

15.45                   Slotnummers De Kift

16.00                   Toelichting over Heuvelrugmonitor door Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

16.15                   Afsluiting

Klik hier om je aan te melden voor deze middag. We hopen je daar te zien!

Klik hier om je aan te melden voor het Streekgesprek

 

Het streekgesprek is opgezet in samenwerking met SoortenNL, De Vlinderstichting en Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Jongerenraad Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug gaat van start

Op 16 mei kwam de Jongerenraad Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) voor het eerst bij elkaar en daarmee is de Jongerenraad nu officieel van start gegaan. NPUH vindt het belangrijk om jongeren te betrekken bij de ontwikkelingen op en rondom de Utrechtse Heuvelrug. We hebben als ambitie om het gebied te behouden en verder te ontwikkelen, zodat we dit kunnen doorgeven aan toekomstige generaties. Het advies van jongeren is hierbij van belang, omdat zij ten slotte beter weten wat er onder de jeugd speelt.

De Jongerenraad kwam bij elkaar op Landgoed Zonheuvel om elkaar te leren kennen en de samenwerking verder vorm te geven. Na een korte presentatie over Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en de huidige uitdagingen, trok de groep erop uit in de Kaapse Bossen. Ze beklommen de uitkijktoren De Kaap en brainstormde ondertussen over de Jongerenraad.

Er werden praktische werkafspraken gemaakt, maar er werd ook al nagedacht over het eerste project waar de jongerenraad aan zal gaan werken. De jongerenraad NPUH krijgt budget   om een bewustwording campagne voor de Blauwe Agenda op te zetten over het bijzondere watersysteem van de Utrechtse Heuvelrug. Deze bewustwordingscampagne is gericht op jongeren en zal gaan plaatsvinden in 2023.

Het enthousiasme was bij iedereen te proeven en het was een warme, gezellige eerste bijeenkomst. Dat belooft veel goeds en wij zijn benieuwd naar de inspirerende input die de Jongerenraad ons gaat geven. Ben je benieuwd naar de leden van de Jongerenraad NPUH? We stellen ze binnenkort aan jullie voor.

De Jongerenraad is nog op zoek naar nieuwe leden. Ga naar npuh.nl/jongerenraad en meld je aan!

Nationale parken: bron van inspiratie en verwondering

Op 24 mei is het tijd om onze verbinding met de natuur in al haar glorie te vieren tijdens de Dag van het Nationaal Park. Ontdek inspirerende verhalen in de fotoserie ‘Voortbouwen op onze wortels’. Maak kennis met een gepassioneerde landgoedeigenaar, lid van de jongere raad of een bewuste ondernemer. De verhalen laten zien hoe belangrijk het is om de verbondenheid met de natuur op te zoeken. 📸🌳 Lees meer via deze link.

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug zoekt communicatie- en projectmedewerker klimaatadaptieve en vitale natuur

De stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) voert diverse communicatie- en bewustwordingsprojecten uit op het gebied van klimaatadaptieve en vitale natuur. Binnenkort starten er nieuwe projecten onder de noemer ‘de Blauwe Agenda’, in samenwerking met partners zoals de waterschappen, Vitens, NMU en IVN. Voorbeelden van al lopende projecten zijn Heuvelrugtuinen en HeuvelrugWijs.

Deze nieuwe initiatieven moeten gaan bijdragen aan het robuust en toekomstbestendig maken van het watersysteem van de Utrechtse Heuvelrug. Dit is nodig in verband met o.a. meer extreme en langere droogte in de zomer en zwaardere piekbuien waardoor de natuur in het gebied onder druk staat.

Als communicatie- en projectmedewerker initieer je deze bewustwordingsprojecten en verzorg je de communicatie naar onze partners en buitenwereld toe. Ook draag je bij aan andere projecten van stichting NPUH, waaronder het verbinden van natuur op en rondom de Utrechtse Heuvelrug en het vormgeven van de communicatie rondom onze samenwerking met Universiteit Utrecht gericht op een klimaatadaptieve Utrechtse Heuvelrug.

Wat ga je doen?

 • Actief bijdragen aan verschillende communicatie- en bewustwordingsprojecten door deze op te starten, uit te voeren en de voortgang te monitoren
 • Deze projecten zichtbaar maken voor een breed publiek via verschillende communicatiekanalen.
 • Schrijven van projectplannen en uitvragen om externe partijen in te huren
 • Ondersteunen bij organiseren van evenementen, bijeenkomsten en activiteiten
 • Het uitvoeren van algemene communicatiewerkzaamheden zoals webredactie, schrijven van nieuwsbrieven en nieuws-, en persberichten.
 • Ontwikkelen van pr- en communicatiematerialen voor specifieke projecten en activiteiten.
 • Organiseren en onderhouden van netwerken van stakeholders en belanghebbenden op communicatiegebied.

Wat vragen wij?

 • Je hebt een opleiding op minimaal HBO-niveau met een revelante achtergrond.
 • Je schrijft makkelijk, foutloos en leesbaar voor verschillende doelgroepen.
 • Je bent goed in digitale communicatie, waaronder sociale media.
 • Het is een pre als je ervaring hebt met WordPress en Hootsuite.
 • Je kunt goed zelfstandig werken, bent praktisch en je kan goed organiseren.
 • Je hebt affiniteit met natuur en klimaatadaptatie.
 • Het is een pre als je affiniteit hebt met de Utrechtse Heuvelrug.

Wij bieden:

 • Wij bieden een dienstverband voor een jaar, met intentie tot verlenging.
 • Een bruto-salaris, afhankelijk van werkervaring en opleiding, tussen €3250 – € 4000 per maand, op basis van een fulltime dienstverband (40 uur)
 • 30 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband (40 uur)
 • Opleidingsbudget
 • Je standplaats is Landgoed Zonheuvel in Doorn, gelegen in het hart van het Nationaal Park
 • Hybride werken: de helft thuis, de helft op kantoor
 • Reiskostenvergoeding

Over Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is een eeuwenoud gebied dat door haar ligging en schoonheid een plek is waar mensen graag tot rust komen en nieuwe energie krijgen. Om dit unieke gebied te beschermen en te behouden, is de stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug opgericht. Dit doen we samen met de eigenaren van natuurterreinen, provincie Utrecht en gemeenten op en rond de Utrechtse Heuvelrug.

De stichting bestaat uit een klein, bevlogen team, gevestigd op landgoed Zonheuvel, in de groene omgeving van Doorn. Binnen deze functie werk je vooral samen met onze programmamanager en communicatieadviseurs en medewerkers. Dinsdag is de vaste kantoordag, met een gezamenlijke teamlunch. Met enige regelmaat organiseren we een leuke activiteit of een borrel.

Enthousiast? Reageer direct!
Heb jij creatieve ideeën over hoe je bewustwordingscampagnes op het gebied van klimaatadaptieve en vitale natuur zichtbaar kan maken voor een breed publiek? Wij maken graag kennis met je.

Wij ontvangen je sollicitatiebrief met CV graag voor 31 mei a.s. Je kunt je sollicitatie sturen naar sollicitatie@npuh.nl. Ook voor vragen over deze vacature of de stichting kun je terecht bij sollicitatie@npuh.nl. Gesprekken vinden bij voorkeur plaats in week 23.

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug zoekt een projectmedewerker duurzame mobiliteit

Sinds de coronapandemie zijn bezoekersaantallen in veel natuur- en recreatiegebieden enorm toegenomen waardoor de natuur onder druk komt te staan en de veiligheid in geding raakt.

In samenwerking met andere Europese Parken uit Nederland, België, Duitsland en Frankrijk heeft de stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) een Europese subsidie toegekend gekregen om duurzame natuurgerichte recreatie in natuurgebieden te realiseren via project MONA.

Binnen dit Europese project van 4,5 jaar zal het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug zich richten op duurzame mobiliteit, onderverdeeld in vier deelprojecten:

 • Gezamenlijke visie met alle stakeholders – een regionale visie met actieplan voor duurzame mobiliteit op de Utrechtse Heuvelrug;
 • Mobiliteitshubs – een pilot met bijvoorbeeld een deelfietsensysteem, zodat bezoekers hun auto gemakkelijker aan de rand van het park kunnen parkeren of met de trein kunnen komen;
 • Startpuntenkaart – hierop kunnen bezoekers zien waar ze het best hun bezoek aan het park kunnen beginnen, afhankelijk van wat ze willen doen;
 • Treinstations als ‘groene entree’ – het verbinden van treinstations met het Nationaal Park om zo het ov-gebruik op en om de Utrechtse Heuvelrug te stimuleren.

Om deze projecten op te starten en te realiseren, zijn we op zoek naar een projectmedewerker duurzame mobiliteit. Ook zul je bijdragen aan enkele andere projecten zoals een pilot rondom betaald parkeren, MTB- en ruitervignet Utrechtse Heuvelrug, routes en paden en meer.

Wat ga je doen?

 • Je bent één van de aanspreekpunten voor het Europese MONA project voor de Utrechtse Heuvelrug.
  Bijdragen aan het opstarten, uitvoeren en het monitoren van de voortgang van het Europese project MONA en andere projecten rondom duurzame mobiliteit.
 • Je bereidt de project- en stuurgroep vergaderingen voor, je maakt het verslag en bewaakt de actiepunten.
 • Schrijven van projectplannen en uitvragen om externe partijen in te huren
 • Algemene communicatiewerkzaamheden rondom duurzame mobiliteit
 • Opstarten en aansturen van het verder nog aan te nemen projectteam van MONA
 • Ondersteunen bij organiseren van evenementen, bijeenkomsten en activiteiten
 • Organiseren en onderhouden van netwerken met stakeholders en belanghebbenden

Wat vragen wij?

 • Je hebt een opleiding op minimaal HBO-niveau met een revelante achtergrond.
 • Je schrijft makkelijk, foutloos en leesbaar voor verschillende doelgroepen.
 • Je beheerst de Engelse taal
 • Je kunt goed zelfstandig werken, bent praktisch en je kan goed organiseren.
 • Je werkt graag in teamverband en hebt ervaring met projectmatig werken.
 • Een proactieve instelling, en de durf om vraagstukken op te pakken en te vertalen in een concrete aanpak.
 • Je bent graag een spin in het web en hebt goede communicatieve skills.
 • Je hebt gevoel voor de dynamiek die een complex transitievraagstuk met zich meebrengt.
 • Je hebt affiniteit met de Utrechtse Heuvelrug als gebied.
 • Ervaring met grotere internationale projecten is een pre.

Wij bieden:

 • Wij bieden een dienstverband voor een jaar, met intentie tot verlenging.
 • Een bruto-salaris, afhankelijk van werkervaring en opleiding, tussen €3250 – € 4000 per maand, op basis van een fulltime dienstverband (40 uur)
 • 30 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband (40 uur)
  Opleidingsbudget
 • Je standplaats is Landgoed Zonheuvel in Doorn, gelegen in het hart van het Nationaal Park
 • Hybride werken: de helft thuis, de helft op kantoor
 • Reiskostenvergoeding

Over Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is een eeuwenoud gebied dat door haar ligging en schoonheid een plek is waar mensen graag tot rust komen en nieuwe energie krijgen. Om dit unieke gebied te beschermen en te behouden, is de stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug opgericht. Dit doen we samen met de eigenaren van natuurterreinen, provincie Utrecht en gemeenten op en rond de Utrechtse Heuvelrug.

De stichting bestaat uit een klein, bevlogen team, gevestigd op landgoed Zonheuvel, in de groene omgeving van Doorn. Binnen deze functie werk je vooral samen met onze programmamanager en communicatieadviseurs en medewerkers. Dinsdag is de vaste kantoordag, met een gezamenlijke teamlunch. Met enige regelmaat organiseren we een leuke activiteit of een borrel.

Enthousiast? Reageer direct!
Word jij enthousiast van het opzetten van projecten op gebied van duurzaamheid, natuurbehoud en recreatie? Weet je hoe je soms complexe doelstellingen om kunt zetten in uitvoerbare projecten, kun je goed samenwerken en werk je nauwkeurig? Wij maken graag kennis met je.

Wij ontvangen je sollicitatiebrief met CV graag voor 31 mei a.s. Je kunt je sollicitatie sturen naar sollicitatie@npuh.nl. Ook voor vragen over deze vacature of de stichting kun je terecht bij sollicitatie@npuh.nl. Gesprekken vinden bij voorkeur plaats in week 23.

Erfgoedvrijwilligers vinden duizenden resten uit de Tweede Wereldoorlog

Het afgelopen jaar hebben burgerwetenschappers van het project Scars of War de Utrechtse Heuvelrug en ’t Gooi afgezocht naar resten uit de Tweede Wereldoorlog en andere conflicten. Honderden deelnemers onderzochten via online platform LiDAR hoogtekaarten en ontdekten duizenden plekken met resten van vliegtuigbominslagen, munitiedepots en loopgraven. Afgelopen week werd het onderzoek afgerond.

Door de enthousiaste deelname van het publiek werd hoge kwaliteit data verkregen over de aanwezigheid van resten van conflict op een regionale schaal. Door deze burgerparticipatie werd een groot publiek beter bekend met en betrokken bij dit unieke en belangrijke archeologische erfgoed.

Ontdekkingen

In totaal zijn 251 unieke loopgraven of loopgraafcomplexen, 3916 unieke locaties met (vliegtuig)bomkraters en 677 munitiedepots aangetroffen. Ondanks de grote publieke interesse zijn dit soort resten uit de Tweede Wereldoorlog grotendeels vergeten en niet gedocumenteerd. De ontdekkingen in het Scars of War project leverden veel nieuwe inzichten over deze periode en over specifieke gebeurtenissen en verhalen op. Door dit onderzoek is het mogelijk om dit unieke erfgoed beter te beschermen.

Onderzoeker en archeoloog Wouter Verschoof-van der Vaart is wetenschappelijk leider van het project en verbonden aan de Universiteit Leiden en Landschap Erfgoed Utrecht: “Onderzoek naar oorlogssporen is belangrijk omdat de Tweede Wereldoorlog 78 jaar achter ons ligt en er binnenkort geen ooggetuigen meer zijn van deze dramatische periode. De deelname van zoveel burgerwetenschappers maakte het mogelijk om de sporen en daarmee dit belangrijke erfgoed in kaart te brengen en te zorgen dat het niet vergeten wordt.”

Burgerwetenschap

Scars of War is een citizen science of burgerwetenschapsproject waarbij burgers meewerkten aan wetenschappelijk onderzoek. Iedereen kon thuis op hoogtekaarten online meespeuren naar archeologische resten van conflict in het Gooi en op de Utrechtse Heuvelrug. Door de hulp van het brede publiek was het mogelijk om het gebied van 615 km2 gedetailleerd te onderzoeken. Zonder burgerwetenschappers was dit niet mogelijk geweest. Het heeft een ongekende hoeveelheid nieuwe informatie opgeleverd.

Naast de wetenschappelijke kennis en de mogelijkheden voor een beter beheer van dit conflictlandschap, heeft het betrekken van het brede publiek bij dit onderzoek geleid tot een groter bewustzijn en waardering van archeologisch erfgoed van conflict. Meespeuren of lezen over het onderzoek zorgt voor een toename van interesse en gevoel van eigenaarschap dat bij veel inwoners al aanwezig is. Onderzoek toont aan dat meer kennis over de geschiedenis leidt tot een hogere waardering van de eigen omgeving en dat het een gevoel van identiteit of ‘sense of place’ versterkt.

Voor de actieve deelnemer Christa Hijink werd de kiem voor haar interesse al vroeg gelegd: “In mijn jeugd was ik tijdens boswandelingen met het gezin altijd op zoek naar vuurstenen. De interesse in de Tweede Wereldoorlog ontstond toen ook door de bunkers in mijn omgeving zoals op de Grebbeberg. Ik vind het gegeven van ‘wisdom of the crowd’ interessant, dat wetenschap baat kan hebben bij de bijdrage van leken. Ik steek er zelf ook veel van op, mede door gesprekken op het forum met medespeurders én wetenschappers. Je draagt bij aan het analyseren en vastleggen van sporen in het landschap. Ik vind het belangrijk omdat sporen door de tijd verder zullen vervagen, en op een dag niet meer zichtbaar zullen zijn.”

Lees hier meer over de drijfveren en ervaringen van Christa en enkele andere speurders.

Scars of War is een samenwerking tussen Landschap Erfgoed Utrecht, Universiteit Leiden en het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland. Het project is financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van de Provincie Utrecht, het vfonds, het Elise Mathilde Fonds (via het Leids Universiteits Fonds) en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Eerste theatercollege groot succes

Gisteravond was burgemeester Mark Röell (Baarn) de host van het theatercollege ‘Verborgen verhalen op de Heuvelrug’ in theater Figi in Zeist. Aan de hand van bijzondere verhalen namen Jemima de Brauwere (landgoed Zuylestein) en Saskia van Dockum (Utrechts Landschap) de bezoekers mee door de geschiedenis van verschillende landgoederen op de Utrechtse Heuvelrug.

Het theatercollege is een initiatief van Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en de eerste in een reeks van vijf. Tijdens de colleges, die plaatsvinden in theater Figi in Zeist, ontdekt de bezoeker meer over de geschiedenis, ontwikkelingen en achtergronden van natuur, landschap en erfgoed op de Utrechtse Heuvelrug.

Kennis delen

Per college komen twee sprekers aan het woord om hun kennis en expertise te delen met het publiek, waarbij ook uitgebreid ruimte is voor het stellen van vragen.

De colleges worden gehost door een burgemeester van één de gemeenten uit het gebied van het park.

Data en thema’s voor de volgende theatercolleges:

 • 11 september 2023: Water(tekort) op de Utrechtse Heuvelrug
 • 6 november 2023: Natuurontwikkeling op de Utrechtse Heuvelrug
 • 22 januari 2024: De Utrechtse Heuvelrug in oorlogstijd
 • 11 maart 2024: Het ontstaan van de Utrechtse Heuvelrug

Europese subsidie voor duurzame mobiliteit op de Utrechtse Heuvelrug

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug krijgt een Europese bijdrage van 345.000 euro om de komende 4,5 jaar te werken aan duurzame mobiliteit. Dit project is onderdeel van een groter Europees samenwerkingsverband met partners uit Nederland, België, Duitsland en Frankrijk, dat zich richt op duurzame recreatie.

Sinds de coronapandemie zijn bezoekersaantallen in veel natuur- en recreatiegebieden enorm toegenomen. Door de vele bezoekers, die vaak per auto komen, is de natuur onder druk komen te staan en raakt de veiligheid in het geding. Omdat meerdere Europese parken hiermee te maken hebben, sloegen zij de handen ineen voor een gezamenlijke Interreg subsidieaanvraag van in totaal €3,5 miljoen. Deze is nu toegekend.

Duurzame mobiliteit stimuleren

Als onderdeel van dit Europese project zal het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug zich richten op duurzame mobiliteit, onderverdeeld in vier deelprojecten:

• Gezamenlijke visie – een regionale visie met actieplan voor duurzame mobiliteit op de Utrechtse Heuvelrug;
• mobiliteitshubs – een pilot met bijvoorbeeld een deelfietsensysteem, zodat bezoekers hun auto gemakkelijker aan de rand van het park kunnen parkeren of met de trein kunnen komen;
• startpuntenkaart – hierop kunnen bezoekers zien waar ze het best hun bezoek aan het park kunnen beginnen, afhankelijk van wat ze willen doen;
• treinstations als ‘groene entree’ – het stimuleren van ov-gebruik op en om de Utrechtse Heuvelrug.

MONA

De verschillende Europese organisaties werken samen onder de naam MONA: ‘MOdal shift, routing and nudging solutions in NAture areas for sustainable tourism’. Doel is het realiseren van duurzame en natuurgerichte recreatie in natuurgebieden, waar zowel de natuur, de omgeving, bezoekers en de lokale economie van profiteren.

Naast Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug maken de volgende organisaties deel uit van dit Europese project: VisitBrabant (Van Gogh Nationaal Park), Breda University of Applied Sciences, de Katholieke Universiteit Leuven, Grenspark Kalmthoutse Heide, Nationaal Park Veluwezoom, Montagne de Reims Regional Park, Regional Park Scarpe-Escaut, Tourism Province of Antwerp, Tourismus Zentrale Saarland en POLIS.

De Riddertuin in Hoograven sluit zich aan als Zusterpark bij Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Waardevolle stepping stone tussen Zusterpark Rotsoord en Zusterpark Lunetten  

De verbinding tussen de stad en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is verder uitgebreid door de opening van het achtste Zusterpark. Op zondag 2 april sloot de Riddertuin in Hoograven zich aan bij dit netwerk van groene verbindingen. Een feestelijke dag, mede omdat de Riddertuin op die dag hun 10-jarig jubileum vierde.  

10 jaar geleden besloten bewoners in Hoograven zich te ontfermen over een stukje niemandsland tussen een gymzaal en een school, om te voorkomen dat dit stukje zou verstedelijken. De bewoners vormden de vereniging de Riddertuin en adopteerden in overleg met de Gemeente Utrecht het stukje grond. De Riddertuin is vandaag de dag een grote gezamenlijke buurtmoestuin, waar buren gezamenlijk het groen onderhouden en ondertussen elkaar leren kennen. De tuin wordt beheerd door een enthousiaste en natuurbewuste groep bewoners. Ze denken na over duurzaam bodemgebruik en zetten zich in voor kleine zoogdieren. Zo zetten ze egelroutes uit en laten ze zich hierbij niet beperken door de grenzen van de tuin.  

Dit nieuwe Zusterpark in Hoograven is weliswaar een klein Zusterpark, maar erg waardevol voor de verbinding naar het Nationaal Park. De Riddertuin ligt tussen het Zusterpark Rotsoord en Zusterpark Lunetten in en versterkt daarmee de verbinding vanuit de stad helemaal naar het Nationaal Park. Zusterparken dragen bij aan het verminderen van de gevolgen van klimaatsverandering, versterken de biodiversiteit en zorgen voor een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving in de stad. Bovendien creëren de Zusterparken draagvlak voor natuur. Dit is erg belangrijk, omdat de natuur steeds meer onder druk komt te staan. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug bundelt daarom graag de krachten met buurtvergroeners en richt samen met hen Zusterparken op in stedelijk gebied, net zolang tot er één groot park is.  

Wil jij je inzetten voor natuur, landschap en groen erfgoed bij jou in de buurt, maar ook de verbinding maken met het Nationaal Park? Sluit je dan aan bij deze beweging van Zusterparken. Kijk voor meer informatie op www.npuh.nl/zusterparken